“50PLUS wil een pensioenpardon en dat betekent geen kortingen maar juist verhogingen!”, aldus Martin van Rooijen op een protestbijeenkomst in Utrecht.

In actie voor een goed pensioen

Een paar duizend Nederlanders trotseerden afgelopen zaterdag 2 februari de regen en trokken naar de Jaarbeurs in Utrecht om de achterban op te roepen om op maandag 18 maart massaal te demonstreren tegen kortingen op de pensioenen.

50PLUS was de enige partij die met alle kopstukken – de Tweede Kamerleden Henk Krol, Corrie van Brenk en Martin van Rooijen, Eerste Kamerlid Martine Baay en lijsttrekker voor Europa Toine Manders – en met hoofdbestuursleden en een deel van de achterban aanwezig was op deze manifestatie.

Onze lijsttrekker voor de Eerste Kamer, Martin van Rooijen, zei dat de pensioenvictorie in Utrecht is begonnen. “De kortingen moeten van de baan, want ook op het gebied van de koopkracht worden we gepakt. Wat mij betreft zijn de verkiezingen op 20 maart ook een soort pensioenreferendum. Wij willen een pensioenpardon en dat betekent geen kortingen maar juist verhogingen.”

Onze aanwezigheid met spandoeken en vlaggen werd door de vakbeweging zeer op prijs gesteld. SP, PvdA, Denk, PVV, Forum voor Democratie, ze waren in geen velden of wegen te zien. Tijdens de bijeenkomst kondigden de politiebonden aan om veel eerder actie te voeren. Op 11 februari willen zij de toegang tot Den Haag op een aantal plaatsen blokkeren. Op 13 februari zal dat opnieuw gebeuren door andere bonden. De politiebonden hebben het gemunt op het ministerie van Sociale Zaken dat door een aantal politievoertuigen wordt geblokkeerd. Dat geldt ook voor de Malietoren waar de werkgeversorganisatie VNO/NCW is gevestigd. Het belooft een spannende pensioenwinter te worden!

In actie voor een goed pensioen

In actie voor een goed pensioen

► Naar de startpagina voor de verkiezingen van Provinciale Staten en waterschappen

© 4 februari 2019