De Franse president Macron heeft de protesterende gele hesjes tien miljard euro aan lastenverlichting toegezegd. Welk gebaar maakt het kabinet aan de Nederlandse burger? 50PLUS stelde er Kamervragen over.

Gele hesjes in Frankrijk

Het is heel wrang: Nederland doet zuinig aan en Nederlanders gaan toch nauwelijks of niet vooruit in koopkracht. En dat terwijl de Fransen door hun president tien miljard (!) aan compenserende maatregelen in het vooruitzicht is gesteld. 

Spilzucht

Henk Krol stelde over deze spilzucht van de Fransen vragen aan minister-president Rutte. De fractievoorzitter van 50PLUS vindt dat de Nederlandse burgers – die in tegenstelling tot de Franse gele hesjes géén gewelddadige protesten hebben veroorzaakt – beloond moeten worden met een vergelijkbaar gebaar. Krol wil van premier Rutte weten of hij daartoe bereid is.

Ongeveer 2,5 miljard

Als in Frankrijk de burgers tien miljard aan lastenverlichting krijgen, zou dat voor Nederland omgerekend ongeveer 2,5 miljard euro zijn. Nederland wacht op hét gebaar!

Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de minister-president en de minister van Financien over de Nederlandse zuinigheid tegenover de Franse spilzucht:

1. Bent u bekend met het bericht France's Macron reeling as tough stance against 'yellow vests' backfires

2. Is het u bekend dat de Franse president Emmanuel Macron aan de protesterende mensen in gele hesjes heeft toegezegd om voor in totaal 10 miljard euro aan compenserende maatregelen te nemen?

3. Kunt u aangeven op welk bedrag het Franse begrotingstekort ongeveer zal uitkomen in 2019, na verwerking van deze impuls?

4. Kunt u aangeven wat het Nederlandse begrotingsoverschot zal worden in 2019?

5. Kunt u aangeven, waar een bedrag van 10 miljard euro voor Frankrijk, op zou uitkomen in de Nederlandse context?

6. Bent u bereid om de Nederlandse burgers, die in tegenstelling tot de Franse burgers geen gewelddadige protesten hebben veroorzaakt, te belonen met een vergelijkbaar gebaar? Indien nee, vindt u dat eerlijk?

7. Heeft u al kennis genomen van de breed gevoelde teleurstelling over de loonstrookjes van januari 2019?  Zie vraag 6.

8. Vindt u het verstandig voor de toekomst van de eurozone, als de meest armlastige staten van de Europese Unie de inzakkende economie extra gaan stimuleren, terwijl Nederland op zijn geld blijft zitten?

© 5 januari 2019