Martin van Rooijen strijdt onvermoeibaar en met tomeloze inzet voor de belangen van ouderen. Dat is hard nodig, vindt de lijsttrekker voor de Eerste Kamer van 50PLUS: “Ouderen krijgen het steeds zwaarder”.

Martin van Rooijen - Foto: © 50PLUS

Zo strijdbaar als de 76-jarige Martin van Rooijen is, zijn maar weinig Kamerleden. Wat betreft spreektijd troeft hij zijn jongere collega’s stuk voor stuk af: niemand van zijn 149 medeparlementariërs komt langer hoor- en zichtbaar op voor de belangen van ouderen dan hij. Martin krijgt van zijn Kamerconcurrenten ook regelmatig complimenten voor zijn sterke betogen en inhoudelijke argumentatie, zoals bij de vele uren debat over het afschaffen van de Wet Hillen. Het lange nachtelijke betoog van Martin om huizenbezitters te behoeden voor de aflosboete duurde tot vroeg in de ochtend. “Om half zes was ik die morgen thuis, om half acht was ik weer onderweg naar de Kamer”, knikt hij. “Ik doe dat omdat ik het belangrijker dan óóit vind dat er wordt opgekomen voor de belangen van ouderen. Want ouderen krijgen het steeds moeilijker!”

‘Ik krijg er de rem niet zo makkelijk op’

We mogen dus vaststellen dat het parlementaire werk goed bevalt? Martin denkt langer dan gebruikelijk na. “Het is zoals ik verwacht had”, zegt hij vervolgens diplomatiek. “Het is héél veel werk. Maar dat ik het zo druk heb, doe ik mezelf aan. Ik krijg er de rem nu eenmaal niet zo makkelijk op. Je moet echt strijden om iets voor elkaar te kunnen krijgen. Als kleine fractie is dat nog niet zo eenvoudig: de coalitie verwerpt bijna al onze moties. Op het gebied van Financiën heb ik er wel wat moties doorgekregen, bijvoorbeeld over staatsobligaties en over dat er geen geld uit de rentewinst van de ECB naar een extra pot voor de Europese begroting mag vloeien. Mijn motie dat je in elke gemeentehuis in Nederland je paspoort of rijbewijs met contant geld moet kunnen afrekenen als je dat wilt, werd zelfs met algemene stemmen aangenomen! Dat zijn inhoudelijke zaken waarvan de meeste Kamerleden zeggen: ‘Dat is een goed punt’. Maar o wee als een motie over ouderen gaat, dan gaan bij de meeste partijen de stekels omhoog. Nee, dat frustreert niet, want hoe meer moties ze verwerpen, hoe meer ik er indien. Dat werkt bij mij als een boemerang; ik kom gewoon met nóg meer voorstellen.”

‘In de Eerste Kamer moet de coalitie op zoek naar steun’

Martin van Rooijen is nu lijsttrekker van 50PLUS voor de Eerste Kamer. “Daar dreigt de coalitie zijn meerderheid kwijt te raken. Ze moeten op zoek naar steun, iets wat ze in de Tweede Kamer helemaal niet hoeven, waardoor ze daar kunnen doen en laten wat ze willen, zonder rekening te houden met de toch heel grote minderheid. In de Senaat kan ik na de verkiezingen meer voor ouderen betekenen, vandaar mijn overstap. Maar ik kijk met heel veel genoegen en ook wel tevredenheid terug op mijn hectische tijd in de Tweede Kamer.” Van Rooijen noemt dan expliciet zijn aanhoudende strijd tegen afschaffing van de Wet Hillen, zijn voortdurende offensief tegen aantasting van de pensioenen en zijn inzet om de Belastingdienst weer op orde te krijgen. “Voor de Belastingdienst moet een eigen staatssecretaris komen”, benadrukt hij. “Ik ben ook blij met de flink verhoogde Ouderenkorting, van 900 naar 1500 euro. En vergeet mijn eigen initiatiefwetsvoorstel niet, dat bedoeld was om een tijdelijke bodem van 2 procent te leggen in de veel te lage rekenrente waarmee pensioenfondsen verplicht moeten rekenen. Mijn voorstel had voorkomen dat de pensioenen straks gekort moeten worden!”

‘Kortingen op pensioenen mogen nooit gebeuren!’

Het initiatiefwetsvoorstel van Martin om de rekenrente waarmee pensioenfondsen verplicht moeten rekenen tijdelijk wat te verhogen om zo kortingen te voorkomen ondervond continue veel weerstand in de Tweede Kamer. Toch bleef Martin tot het eind uiterst strijdvaardig: “Kortingen op pensioenen mogen nooit gebeuren!” Zijn wetsvoorstel sneuvelde helaas op 22 januari: de coalitiepartijen – VVD, CDA, D66 en ChristenUnie – gesteund door oppositiepartijen PvdA, GroenLinks, SGP en Partij voor de Dieren stemden het plan weg. “Die partijen hebben er kennelijk geen problemen mee dat de pensioenen van vijf tot tien miljoen mensen – van reeds gepensioneerden én van werkenden – verlaagd dreigen te worden. Maar die kortingen móeten van de baan. Nu mijn wetsvoorstel het niet heeft gehaald, kom ik met een ander voorstel om de pensioenfondsen twee jaar méér de tijd te geven om kortingen te voorkomen. Want ook op het gebied van de koopkracht worden we gepakt. Wat mij betreft zijn er op 20 maart dus pensioenverkiezingen! Wij willen een pensioenpardon en dat betekent geen kortingen maar juist verhogingen!”

‘Ik vecht voor ons pensioenstelsel’

Martin vecht niet alleen tegen pensioenkortingen, maar hij voert tevens een nimmer aflatende strijd om het Nederlandse pensioenstelsel te behouden. “Om mijn pleidooi voor ons pensioenstelsel – één van de beste ter wereld – word ik vaak uitgelachen. Maar dat zal me een zorg zijn! Ik vecht ervoor. En weet je wat? Het lijkt nog te gaan lukken ook! Dat succes zal straks vast niet aan 50PLUS worden toegeschreven, maar ik weet beter. En de ouderen ook. Die hebben het – net als ik – helemaal gehad met de ‘framing’ dat zij mekkeraars en potverteerders zijn. Ouderen zeuren helemaal niet! Ze zijn juist heel tevreden, hebben altijd hard gewerkt en doen dat nog steeds, en zorgen voor anderen. Dat ouderen niet meer mogen zeggen dat zij Nederland hebben opgebouwd is afschuwelijk. Het ís gewoon zo: ouderen hebben ons land opgebouwd!”

20 MAART PENSIOENVERKIEZINGEN:
STEM 50PLUS!