50PLUS ageert fel tegen de suggestie dat er een ‘houdbaarheidsdatum’ is op mensen, dat er met patiënten vanaf 70 jaar anders wordt omgegaan. “Iedere patiënt – ongeacht de leeftijd – heeft recht op goede informatie en op de allerbeste zorg!”, aldus Kamerlid Corrie van Brenk.

Bloeddruk meten - Foto: Alterfines (Pixabay)

Corrie van Brenk stelde kritische vragen aan collega Corinne Ellemeet van GroenLinks over een uitzending van EenVandaag. Daarin werd de vraag gesteld ‘of je 70-plussers nog wel een nieuwe hartklep, een kunstheup of een dure kankerbehandeling moet geven’. “50PLUS is het met heel veel zaken op gebied van medisch specialistische zorg en ziekenhuiszorg met GroenLinks eens, maar hierbij verschillen wij totaal van mening”, zei Corrie van Brenk. “Wij schrikken enorm van de kop ‘Waarom doorbehandelen op je zeventigste niet altijd een goed plan is’. We merken aan de vele reacties die we kregen dat niet alleen wij schrokken. Zo schreef een mevrouw: ‘Ik ben 95 jaar en kreeg twee jaar geleden een nieuwe heup. Ik ben er nog iedere dag blij mee!’ De suggestie die gewekt is, is dat er vanaf zeventig jaar een ‘houdbaarheidsdatum’ is op mensen. Ik hoop dat dat absoluut niet de bedoeling is van GroenLinks, maar zo kwam dat wel over.”

Onder druk gezet

“De suggestie is gewekt dat er vanaf zeventig jaar op een andere manier naar patiënten gaan kijken, dat zij anders behandeld gaan worden. De indruk is ook gewekt dat er onderscheid gemaakt gaat worden tussen patiënten waardoor mensen het idee krijgen dat ze onder druk worden gezet en denken dat ze moeten afzien van een behandeling. Dat zou echt verschrikkelijk zijn!”, zei Corrie van Brenk. “Laat ik duidelijk zijn: íedere patiënt heeft recht op goede informatie en op de allerbeste zorg! Ongeacht de leeftijd!”

Sneller herstellen

Ziekenhuizen waar voeding en bewegen de belangrijkste bouwstenen zijn van de geleverde zorg. Ze bestaan in Nederland. Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is er één van en 50PLUS ging daar vorige week op werkbezoek. Kamerlid Corrie van Brenk gaf een voorbeeld van hoe zo’n ziekenhuis te werk gaat: “Direct na het besluit dat een knie- of heupoperatie noodzakelijk is, begint – tijdens deze preoperatieve fase – al een beweegprogramma om patiënten zo fit mogelijk te maken, zodat ze na de operatie sneller en beter herstellen.”

Preventief werken

Het Kamerlid van 50PLUS vertelde tijdens het algemeen overleg Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg dat zorgverzekeraars deze bijzondere manier van werken niet standaard vergoeden. “Is de minister bereid om met de zorgverzekeraars te bespreken of dit kan veranderen?”, vroeg Corrie aan minister Bruins van Medische Zorg. “Want deze vorm van preventief werken moet ook dit kabinet toch aanspreken.”


De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het algemeen overleg Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg met minister Bruins van Medische Zorg:

“Eind vorig jaar hebben we een aantal keer met elkaar gesproken over de situatie rondom de ziekenhuizen in Nederland en in het bijzonder over het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis. Sindsdien is het onrustig gebleven in ziekenhuisland:

- Een aankondiging van sluiting van het Bronovoziekenhuis in Den Haag;

- Het Bravisziekenhuis werkt in stappen toe naar één locatie en sluit op termijn de huidige ziekenhuizen in Bergen op Zoom en Roosendaal;

- Er zijn wijzigingen in de ziekenhuiszorg in Arnhem-Zuid en Velp;

- Wijzigingen in de ziekenhuiszorg in Stadskanaal, Drenthe en Zuidoost-Groningen. Het was deze week nog uitgebreid in het nieuws;

- Het ziekenhuis in Nijmegen schrapt 150 banen;

- Het Dijklanderziekenhuis sluit mogelijk één van de buitenpoli’s.

50PLUS vraagt zich af wat we nog meer kunnen verwachten wat betreft ziekenhuizen en ziekenhuiszorg. En in hoeverre moeten we rekening houden met nog meer sluitingen van ziekenhuizen of locaties?

Heeft de minister een heldere langetermijnvisie over in het bijzonder het aantal ziekenhuizen, de bereikbaarheid, en de landelijke spreiding van spoedeisende zorg? En in hoeverre heeft de minister de regie?

En kan de minister bij zijn beantwoording ook ingaan op de situatie in West-Brabant en Zeeland? Zijn de spoedeisende zorg en de aanrijtijden in het verzorgingsgebied wel goed geborgd? Is er genoeg aandacht voor deze onderwerpen in relatie tot het hoge aantal tijdelijke inwoners, bijvoorbeeld de vele toeristen die op Walcheren verblijven?

Ik kom nog even terug op het Bronovoziekenhuis. 50PLUS betreurt het dat het koninklijke ziekenhuis zijn deuren moet sluiten. Vooral voor de mensen die daar jarenlang hun zorg hebben ontvangen.

Een viertal vragen:

- Is in de plannen de spoedeisende zorg op een verantwoorde wijze ingericht?

- Is er voldoende afstemming geweest in de regio Haaglanden? In hoeverre zijn de ziekenhuizen en andere partners in de omgeving betrokken?

- Veel inwoners, onder wie ook ouderen, denken dat elk ziekenhuis bijvoorbeeld spoedeisende zorg levert. Is uitgebreide communicatie voorzien over de functionaliteiten van de verschillende locaties?

- Is er bij de minister al meer bekend over de vorm van ouderenzorg die dichter bij de patiënt, maar buiten het ziekenhuis wordt vormgegeven?

50PLUS heeft een prangende vraag over het wegvallen van een volwaardig ziekenhuis in Lelystad. Wat is de reactie van de minister op de registratie van de GGD dat de gemiddelde ritduur voor een ambulance is opgelopen tot ruim 50 minuten en voor de gemeente Urk zelfs is opgelopen tot meer dan een uur? Is dit reden om Lelystad alsnog te voorzien van een volledige afdeling spoedeisende hulp en een afdeling verloskundige hulp? Is dit wat de minister betreft alsnog een optie voor de toekomst?

De 50PLUS-motie met het verzoek aan de minister om met gemeenten en zorgverzekeraars in gesprek te gaan over een adequate regeling voor mensen die vanwege het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen extra reiskosten moeten maken werd met brede steun aangenomen. De brief van de minister zegt ‘motie afgedaan’. Toch zijn in de gemeente Lelystad voorbeelden bekend van oudere echtparen die elkaar niet kunnen bezoeken. Is de minister bereid om samen met de gemeenten en zorgverzekeraars te kijken hoe we ook deze echtparen de helpende hand kunnen toesteken?

Verder hebben we bij het debat in november een motie ingediend - welke ook is aangenomen - over een actueel overzicht van beschikbare ziekenhuisbedden. Heeft de minister al een gesprek hierover gehad met de elf Regionaal Overleg Acute Zorgketens? Wanneer kunnen we de introductie van een regionaal systeem verwachten? En kunnen aangrenzende regio’s de betreffende informatie dan ook inzien? En in hoeverre heeft de minister er bij ziekenhuizen op aangedrongen de relevante gegevens hiertoe te delen? En is de minister bereid eventueel de ziekenhuizen te verplichten?

Afgelopen vrijdag is 50PLUS op werkbezoek geweest naar het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Voeding en bewegen zijn de bouwstenen van hun zorg. Een voorbeeld: direct na het besluit dat een knie- of heupoperatie noodzakelijk is begint - tijdens deze preoperatieve fase - al een beweegprogramma om patiënten zo fit mogelijk te maken, zodat ze na de operatie sneller en beter herstellen. Zorgverzekeraars vergoeden deze bijzondere manier van werken niet standaard. Is de minister bereid om met de zorgverzekeraars te bespreken of dit kan veranderen? Ook deze vorm van preventief werken moet dit kabinet toch aanspreken.

Maar ook het vervolg na de operatie spreekt 50PLUS aan. Samen met de buurtsportcoach werkt men actief aan verder herstel en het voorkomen van ziektes. Deze manier van werken vraagt wel wat moed en doorzettingskracht, ook vanwege de verschillende budgetten. Is de minister bereid deze werkwijze nader onder de aandacht te brengen van andere ziekenhuizen en is hij bereid eventuele drempels te verlagen of weg te nemen?

Tot slot nog een vraag over bewegen. In het wetgevingsoverleg Sport heeft de minister een toezegging gedaan. Hij zou in gesprek gaan met het Ouderenfonds om te verkennen of en hoe ‘bewegen bij ouderen’ nog verder gestimuleerd kan worden. Heeft dit gesprek inmiddels plaatsgevonden?”

© 13 februari 2019