Hoe werd er in Den Haag gestemd over meer AOW, geen kortingen op pensioenen en spaargeld ontzien? Via de stembus kunnen ouderen op 20 maart protesteren tegen hun positie als melkkoe.

Stem wijzer

De koopkracht van ouderen is een nachtmerrie: al meer dan tien jaar op rij gaat die er structureel op achteruit. De oorzaak is een stapeling van maatregelen die ook nog eens versterkend op elkaar dorwerken. “Ik noem ze de ‘anti-ouderenmaatregelen’”, zegt Kamerlid Martin van Rooijen, lijsttrekker van 50PLUS voor de Eerste Kamer. “Het zijn er liefst tien: stuk voor stuk maatregelen in de fiscale sfeer die ouderen véél geld hebben gekost.”

Met moties en amendementen heeft 50PLUS afgelopen jaar geprobeerd de koopkracht te repareren, met name die van ouderen omdat zij het hardst getroffen zijn door de maatregelen van de kabinetten Rutte. 50PLUS diende onder meer moties in om de AOW met 3 procent extra te verhogen, om de pensioenleeftijd vast te zetten op 66 jaar, voor een extra belastingverlaging als compensatie voor BTW-verhoging en voor een aparte regeling voor spaargeld in box 3. Bovendien kwam Martin van Rooijen met een wetsvoorstel dat kortingen op de pensioenen kon voorkomen. 

In de tabel ziet u hoe er werd gestemd over deze moties, amendementen en het wetsvoorstel. U kunt zien welke politieke partijen kortingen op uw pensioen willen voorkomen, wie voorstander is van meer AOW, een hoger minimumloon en een lagere AOW-leeftijd. Maak voor 20 maart een verstandige keuze!

PvdA pronkt met andersmans veren

Belangrijk, want sommige partijen spelen geheel ten onrechte mooi weer. Neem de website van de PvdA. “Na een leven lang werken wil je zeker zijn van een onbezorgde oude dag”, zegt die partij. De PvdA roept het kabinet nu luidkeels op om pensioenkortingen te voorkomen:
PvdA Pensioenkortingen

Maar de partij van Lodewijk Asscher had jaren de tijd om er zélf voor te zorgen dat iedereen ‘na lang werken zeker is van een onbezorgde oude dag’, maar deed dat niet. We hoeven PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma maar in herinnering te roepen: van ‘alle ouderen moeten een moestuintje hebben om van te eten’, weet u nog? En op 22 januari stemde de PvdA notabene tégen de initiatiefwet van 50PLUS! Via de stembus kunt u op 20 maart protesteren tegen uw positie als melkkoe!

STEM VERSTANDIG! STEM 50PLUS!