Martine Baay, voor 50PLUS lid van de Eerste Kamer, is een van de acht leden van de bijzondere commissie die op korte termijn een fractieoverstijgende gemeenschappelijke gedragscode voor Senatoren gaat ontwikkelen.

“Dit is een zeer eervolle benoeming”, reageerde mr. Martine Baay. De Eerste Kamer heeft dinsdag 19 februari besloten tot instelling van deze bijzondere commissie. De gedragscode moet een aanvulling worden op de huidige bepalingen in het Reglement van Orde van de Eerste Kamer over integriteit.

De voorzitter van de commissie is Senator Helmi Huijbregts-Schiedon (VVD). De commissie dient uiterlijk 19 april 2019 advies uit te brengen.

© 20 februari 2019