Wie 75 jaar of ouder is en vervolgens zijn of haar rijbewijs moet verlengen, kijkt met angst en beven naar dat proces. Want maanden moeten wachten op het vernieuwde rijbewijs is geen uitzondering: het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) kampt met lange wachttijden en achterstanden bij de verstrekking van rijbewijzen. Bovendien is het CBR voor burgers met vragen ook nog eens enorm slecht bereikbaar.  

Rijbewijs - Foto: mystic_mabel (Flickr c.c.)

Bij 50PLUS regent het klachten over het CBR, vooral van 75-plussers die herkeurd moeten worden voor hun rijbewijs. Ze wachten maanden, krijgen geen gehoor en worden ook nog eens op kosten gejaagd. Maar bovenal worden ze beperkt in hun mobiliteit. “Ouderen die hun rijbewijs moeten missen zijn aan huis gekluisterd”, zegt Kamerlid Corrie van Brenk. “Ze kunnen niet naar hun kinderen en kleinkinderen, niet naar het ziekenhuis of de apotheek, geen boodschappen doen, geen mantelzorg verlenen en niet naar hun club of vereniging. Hun sociale leven ligt grotendeels in puin. En dat komt alleen maar doordat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen faalt”. Tijdens een recente hoorzitting was het Kamerlid van 50PLUS kritisch naar de aanwezige verantwoordelijken van het CBR.

Massale kritiek

De eerste resultaten van de massale kritiek op het CBR zijn dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verscherpt toezicht gaat houden en dat de algemeen directeur haar verantwoordelijkheid neemt en opstapt. Terechte eerste stappen, vindt Corrie van Brenk. “De gevolgen van het blunderen van het CBR zijn groot. Niet alleen op sociaal gebied, maar ook financieel. Voor mensen met alleen een WAO-uitkering of uitsluitend AOW hakken de kosten voor een keuring en het hernieuwen van het rijbewijs er flink in. Legeskosten, keuring, het loopt allemaal fors in de papieren. Er zijn ook mensen die door falen van het CBR extra kosten hebben gemaakt. Aan telefoonkosten, aan opnieuw zaken aanvragen, bij wie kunnen de mensen deze kosten declareren? Worden zij gecompenseerd? ”, wil Corrie van Brenk van minister Van Nieuwenhuizen weten.

Absoluut dieptepunt

Minister Cora van Nieuwenhuizen komt nu in actie: ze gaat het CBR extra controleren en wil maandelijks inzicht hebben in achterstanden en afhandelingstermijnen. “Goed, maar rijkelijk laat”, constateert Corrie van Brenk. “De nationale ombudsman telde alleen al in januari 345 klachten, een absoluut dieptepunt. Het ministerie komt pas in beweging na een stortvloed aan klachten, een zwartboek van een actieve burger en veel televisieaandacht.” Het Kamerlid van 50PLUS stelt vast dat het CBR het zoveelste zelfstandig bestuursorgaan dat overheidstaken uitvoert (een zogenaamde ZBO) is dat jammerlijk faalt en waar burgers de dupe van zijn.

De juiste mensen?

“Voor 50PLUS telt zwaar dat de Raad van Toezicht van het CBR niet de moeite nam om zich te komen verantwoorden in de Tweede Kamer. Zien zij het belang niet in en hebben we wel de juiste mensen daar zitten?”, vraagt Corrie van Brenk zich af. Op 12 maart is over de aanhoudende problemen bij het CBR een debat met verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen. Corrie van Brenk zal daar deze vragen voorleggen aan de bewindsvrouw en informeren of er verbeteringen merkbaar zijn.

Ontbreken van toezicht

Thema’s die 50PLUS op 12 maart, naast de excessieve wachttijden en achterstanden, aan de orde stelt zijn de wisselvallige kwaliteit van de keuringen, de onvoorspelbaar variërende kosten en het ontbreken van toezicht op de keuringen. Verder zet 50PLUS vraagtekens bij het versneld digitaal moeten indienen van alle papieren. “De doelgroep 75-plus en andere digibeten haken af, het moet ook schriftelijk blijven kunnen”, vindt Kamerlid Corrie van Brenk.

Oplossingen in zicht voor gedupeerden CBR

© 25 februari 2019 – Foto: mystic_mabel (c.c.)