Liefst 23 indringende vragen heeft Martin van Rooijen bij de brief van minister Koolmees over de pensioenhervormingen. Het Kamerlid van 50PLUS bijt door in zijn strijd voor het behoud van het Nederlandse pensioenstelsel.

Vragen - Foto: Geralt (Pixabay)

Als antwoord op het stuklopen in november van de gesprekken over het pensioenakkoord stuurde verantwoordelijk minister Koolmees (D66) een brief over de pensioenhervormingen naar de Tweede Kamer. In de brief staan tien punten waarmee hij aan de slag wil gaan, echter zonder te wachten op nieuwe gesprekken met de sociale partners over een pensioenakkoord. De bonden zijn verbolgen over de stap van Koolmees. Volgens hen is het ‘een klap in het gezicht’ en doet de minister in zijn brief ‘geen enkele handreiking’ om de kloof tussen vakbonden en kabinet te overbruggen.

Afschaffen doorsneesystematiek

In zijn brief van 1 februari aan de Tweede Kamer beschrijft minister Koolmees hoe het kabinet tot een vernieuwd pensioenstelsel wil komen. Eerste – en grootste – stap is wetgeving uitwerken voor de afschaffing van de doorsneesystematiek. Het kabinet wil een systeem waarbij jongeren voor iedere euro premie méér pensioen opbouwen dan ouderen. Door de afschaffing dreigt het pensioen van werknemers ouder dan 45 jaar lager uit te vallen. Want het gaat om een herverdeling van tientallen miljarden euro’s pensioengeld van oudere naar jonge werknemers. De minister zegt uit te laten zoeken hoe de 45-plussers gecompenseerd kunnen worden.

Persoonlijke pensioenvermogens

Andere punten in de Kamerbrief van Koolmees zijn meer maatwerk in het beleggingsbeleid waarbij beleggingsrisico’s en rendementen variëren per leeftijd, een overstap op pensioencontracten met persoonlijke pensioenvermogens en het introduceren van meer keuzemogelijkheden, zoals het kunnen opnemen van een groter bedrag ineens.

Chantagebrief

Martin van Rooijen noemt de brief van Koolmees een ‘chantagebrief’: “Het kabinet probeert met de dreiging van kortingen de bonden individuele potjes in de maag te splitsen. Chantage dus! Terwijl het kabinet simpelweg de kortingen moet voorkomen omdat die niet rechtvaardig zijn. Ik zie dit als een oorlogsverklaring van Koolmees.”

23 indringende vragen

Het Kamerlid van 50PLUS bijt door in zijn offensief om ons pensioenstelsel – het beste ter wereld! – te behouden, om de dreigende pensioenkortingen – voor gepensioneerden én werkenden – van tafel te halen en om een brute herverdeling van pensioenen te voorkomen. Van Rooijen stelde Koolmees over zijn brief liefst indringende 23 vragen. Martin wil van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder meer weten welk probleem hij denkt op te lossen met meer persoonlijke pensioenvermogens. En hoe hij zijn bewering kan onderbouwen dat de oudedagsvoorziening voor toekomstige generaties niet beschikbaar of onbetaalbaar zou zijn bij ongewijzigd beleid.

Angst bij jongeren?

Martin wil ook van de D66-minister weten of hij daadwerkelijk vindt dat bij jongeren de angst leeft dat er voor hen later geen pensioen meer zal zijn. “Acht u het wel verstandig te reageren op gevoelens die niet op feiten zijn gebaseerd?”, vraagt Van Rooijen. “Hoe kunt u uitleggen dat bij een gespaard pensioenvermogen van rond 170 procent van het BBP, het hoogste percentage van de wereld, deze gevoelens toch bestaan?” Het Kamerlid van 50PLUS vraagt aan Koolmees ook hoe hoog het vermogen dan moet zijn om de angst bij jongeren weg te nemen. “Zou het niet eenvoudiger zijn aan jongeren uit te leggen dat het niet indexeren en korten van de huidige pensioenaanspraken en -uitkeringen juíst bedoeld zijn om jongeren hun aanspraken in de toekomst te kunnen blijven garanderen, zij het onder voorwaarden?”, aldus Martin van Rooijen.

► Lees alle 23 vragen van Martin van Rooijen: klik hier!
► Lees de Kamerbrief ‘Vernieuwing pensioenstelsel’ van Koolmees: klik hier!

© 26 februari 2019