‘Marktwerking in de zorg moet ingeperkt worden’, stelt Hugo de Jonge vandaag. 50PLUS is blij dat de CDA-minister het licht begint te zien: minder marktwerking in de gezondheidszorg komt nu eindelijk echt in zicht!

Motie Ziekenhuiszorg 50PLUS

In het programma van 50PLUS staat het al jaren zwart op wit: ‘De marktwerking in de zorg moet worden teruggedraaid’. En eindelijk begint minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid dat nu ook in te zien. “De marktwerking in de gezondheidszorg is ‘doorgeslagen’ en moet ingeperkt worden”, zegt de bewindsman van CDA-huize. “Anders wordt goede zorg steeds moeilijker te organiseren en te betalen. De zorg heeft minder markt en meer samenwerking nodig. Anders houden we het niet vol”, zegt De Jonge vandaag in het AD en diverse regionale kranten.

CDA was in november nog tegen

Uitslag motie Ziekenhuiszorg 50PLUSOpmerkelijk, deze ‘draai’ van de minister. Zijn partij stemde dit najaar nog tegen een motie van 50PLUS-Kamerleden Léonie Sazias en Corrie van Brenk waarin de regering verzocht wordt ‘een diepgaande evaluatie van de marktwerking in ons zorgstelsel uit te voeren en dit de Kamer zo spoedig mogelijk te doen toekomen’. Naast CDA stemden ook VVD, D66, ChristenUnie, SGP, Forum voor Democratie tegen dit voorstel. De motie van Sazias en Van Brenk werd naast door 50PLUS ook gesteund door PVV, GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren en Denk. Met 69 voorstemmers en 81 tegenstemmers werd het voorstel echter verworpen.

‘Geef geen ruimte om winst te maken in de zorg’

Kamerlid Corrie van Brenk is verheugd dat verantwoordelijk minister Hugo de Jonge het licht begint te zien. “Het is echt de hoogste tijd om de marktwerking in de zorg terug te draaien. Samenwerking is goed: geef wijkverpleegkundigen meer ruimte, geef ze ook de ruimte om indicaties te doen. Vertrouwen in hun deskundigheid zou al veel geld schelen. Geef dan ook geen ruimte om winst te maken in de zorg. Het volledig inperken van de keuzevrijheid van cliënten lijkt ons onverstandig. Maar meer dan dertig hulpverleners in een wijk is het andere uiterste.”

‘Terug naar een degelijke nationale verzekering’

“Het zou helpen als minister De Jonge zorggelden zou ‘ontschotten’ en daar meer flexibiliteit en samenwerking zou toestaan”, vindt Corrie van Brenk. “Wij zijn voorstander van minder zorgverzekeraars. Waarom brengen we de zorg niet helemaal terug in publieke handen? Dat heeft veel voordelen. Geen reclame, geen sponsoring, geen jaarlijks overstap circus meer, maar gewoon een degelijke nationale verzekering.”

© 1 maart 2019