Een initiatiefwet van SP, GroenLinks, PvdA en 50PLUS moet gelijke beloning voor hetzelfde werk tussen vrouwen en mannen afdwingen.

Gelijkheid tussen vrouwen en mannen - Foto: uslikajme (Pixabay)

SP, GroenLinks, PvdA en 50PLUS dienden vandaag een initiatiefwet in om gelijke beloning voor hetzelfde werk tussen vrouwen en mannen af te dwingen. De vier partijen willen dat daarvoor de bewijslast wordt omgekeerd. Niet langer de werknemer moet achterhalen of er sprake is van ongelijkheid in salaris, maar de werkgever wordt verantwoordelijk voor gelijke beloning binnen de organisatie. Dit is hard nodig, want ondanks dat ongelijke betaling al bijna veertig jaar wettelijk verboden is, is er nog steeds sprake van een forse, onverklaarbare loonkloof tussen vrouwen en mannen. 

Gelijke beloning nú

“Gelijke beloning nú is noodzakelijk voor een gelijk pensioen later, laten we dat niet vergeten”, zegt Corrie van Brenk, Tweede Kamerlid voor 50PLUS. “Te veel gepensioneerde vrouwen van nu hebben te maken met een lager pensioen omdat zij in het verleden minder verdienden dan mannen.” Volgens berekeningen verdient een vrouw in haar werkende leven 300.000 euro minder dan een man. Bij de overheid was het verschil in 2016 acht procent, bij het bedrijfsleven verdienden vrouwen zelfs 19 procent minder dan mannen. “Het lijkt misschien logisch: gelijke beloning van mannen en vrouwen voor gelijk werk, maar dat is het anno 2019 helaas nog niet”, concludeert Corrie van Brenk. Collega Lilianne Ploumen van de PvdA vreest dat het niet vanzelf goed komt: “Bovendien duurt het al veel te lang. Hoog tijd voor dwingende maatregelen dus.”

Ongelijke beloning zo ouderwets

“Honderd jaar na de invoering van het vrouwenkiesrecht wordt het hoog tijd om de lonen van vrouwen gelijk te stellen aan die van mannen”, zegt Jasper van Dijk, Kamerlid van de SP. “Ongelijke beloning voor hetzelfde werk is zo ouderwets, laten we daar snel een eind aan maken.”

Te gek voor woorden

Nevin Özutok van GroenLinks vindt het te gek voor woorden dat in 2019 vrouwen minder betaald krijgen dan mannen voor hetzelfde werk. “Deze wet gaat bedrijven dwingen om eindelijk stappen te zetten. Want wij willen gelijk loon voor gelijk werk!” De initiatiefwet wordt nu ter advisering aangeboden aan de Raad van State. 50PLUS, SP, GroenLinks en PvdA rekenen op brede steun van andere partijen.

► Naar het initiatiefwetsvoorstel

© 7 maart 2019