50PLUS en GroenLinks dienden samen een initiatiefwet in die moet voorkomen dat de pensioenen worden verlaagd.

Kamerleden Paul Smeulders (GroenLinks) en Martin van Rooijen (50PLUS)

Kamerleden Martin van Rooijen (50PLUS, rechts op de foto) en Paul Smeulders (GroenLinks, links op de foto) hebben gezamenlijk een wetsvoorstel ingediend dat pensioenkortingen moet voorkomen. De initiatiefwet geeft pensioenfondsen twee jaar langer de tijd om hun financiële buffers op peil te brengen. Daarmee kunnen de dreigende kortingen van tafel.

Donderwolk van Koolmees

Als het kabinet het draagvlak voor een nieuw pensioenstelsel echt wil vergroten, moet het de onderhandelaars meer lucht gunnen, stellen GroenLinks en 50PLUS.  De partijen vinden het onbegrijpelijk dat minister Koolmees pensioenkortingen als een soort donderwolk boven de onderhandelingstafel laat hangen, terwijl er na de beoogde stelselwijziging geen sprake meer is van kortingen.

Geen tegenstelling tussen generaties

Vandaag wordt in het hele land actie gevoerd voor een eerlijk pensioen voor jong en oud. Van de door critici van het pensioenstelsel geschetste tegenstelling tussen de generaties is volgens GroenLinks en 50PLUS geen sprake.

Minste dat we kunnen doen

“Wij blijven vechten tegen de manipulatie van de rekenrente, maar meer hersteltijd voor de pensioenfondsen is het minste dat we kunnen doen”, zegt 50PLUS-Kamerlid en lijsttrekker voor de Eerste Kamer Marin van Rooijen. “Pensioenkortingen treffen ouderen direct, maar ook jongere werkenden worden gedupeerd. Hun pensioen daalt óók, dat wordt vaak vergeten.”

Financieel zorgelozere oude dag

“De echte kloof zit veel meer tussen de mensen die wel pensioen opbouwen en de 1,6 miljoen werkenden die dat niet doen”, stelt Paul Smeulders, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. “De uitdaging zit in de zoektocht naar een manier waarop iedereen voldoende geld overhoudt voor een financieel zorgelozere oude dag.”

© 18 maart 2019