Wouter Koolmees, minister van SZW - Foto: Arenda Oomen (Rijksoverheid)Net als andere werkgevers gaat binnenkort ook de overheid zijn medewerkers ontslaan als hun AOW ingaat. 50PLUS wil juist dat vrijwillig doorwerken na de AOW-leeftijd bevorderd wordt en dat de mogelijkheid daartoe wordt opgenomen in de cao’s.

De overheid wilde het goede voorbeeld geven: wie na zijn of haar pensioengerechtigde leeftijd wil doorwerken moet dat kunnen. Juist ook bij de overheid. Want verplicht moeten stoppen riekt naar leeftijdsdiscriminatie. Maar het overheidsbeleid om mensen langer te laten doorwerken als ze dat willen is mislukt nu ook het Rijk werknemers gaat ontslaan als hun AOW ingaat. De Rijksoverheid zou hiermee vooral ook de ‘vergrijzing’ willen tegengaan en ruimte willen maken voor nieuwe instroom.

Belangrijke voorbeeldfunctie

“Het nu onmogelijk maken van doorwerken na de AOW-leeftijd voor ambtenaren is – mede met het oog op de belangrijke voorbeeldfunctie van de overheid – niet bevorderlijk voor het stimuleren van maatregelen gericht op duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers”, stelt Kamerlid Corrie van Brenk van 50PLUS. Ze vroeg aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (foto) of hij er ook zo over denkt.

Hardnekkig misverstand

Recent onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) wijst uit dat het een hardnekkig misverstand is dat het vrijlaten van de pensioenleeftijd ten koste gaat van de werkgelegenheid van jongeren. “En treedt dus géén verdringing op”, benadrukt Corrie ven Brenk. “Doorwerken na de AOW-leeftijd heeft ook slechts een gering effect op het tegengaan van vergrijzing en het bevorderen van nieuwe instroom, want van de circa 130.000 overheidsmedewerkers zijn er maar ongeveer 460 ouder dan de AOW-leeftijd.”

Doorgaan met steun

Tijdig kunnen stoppen met werken is en blijft belangrijk. Maar daarnaast wil 50PLUS ook dat de overheid doorgaat met het steunen van AOW’ers die vrijwillig (!) willen doorwerken. “Dat is ook wat Netspar, het kennisnetwerk voor pensioen en oudedagsvoorziening, aanbeveelt”, weet Kamerlid Van Brenk. “Doorwerken van AOW’ers heeft géén noemenswaardige impact op de arbeidsmarktkansen van jongeren. Het is ook gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt wenselijk en aan te bevelen dat alle mensen die vrijwillig willen doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd dat kunnen en mogen.”

Vrijwillig doorwerken bevorderen

Corrie van Brenk heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister Koolmees over het ontslag van Rijksambtenaren als hun AOW ingaat. De overheid mag straks – net als andere werkgevers – zijn personeel op AOW-leeftijd ontslaan zonder dat dit geldt als leeftijdsdiscriminatie. “50PLUS wil dat de mogelijkheid van vrijwillig doorwerken na de AOW-leeftijd juist bevorderd wordt en dat dit wordt opgenomen in de cao’s”, aldus Corrie van Brenk, die dit in haar vragen voorlegde aan de minister.

© 25 maart 2019