Er moet een aanscherping komen van het beloningsbeleid bij systeemrelevante banken, vinden zeven politieke partijen. “Oprechte maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt niet gegeven, die moet je nemen”, zei Kamerlid Corrie van Brenk bij de presentatie.

Bankdirecteuren - Beeld: Geralt (Pixabay)

Zeven politieke partijen hebben samen een wetsvoorstel ingediend voor het aanscherpen van de beloning van bestuurders van banken. Bart Snels (GroenLinks), Tony van Dijck (PVV), Renske Leijten (SP), Henk Nijboer (PvdA), Lammert van Raan (PvdD), Farid Azarkan (DENK) en Martin van Rooijen (50PLUS) willen dat de Wet op het Financieel Toezicht wordt gewijzigd. De definitie van ‘vaste beloning’ moet worden bijgesteld en er moet een instemmingsrecht door de minister van Financiën worden geïntroduceerd voor de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank, vinden de zeven politieke partijen.

Aanscherpen definitie

“Dit wetsvoorstel bevat twee voorstellen die de mogelijkheden aanpakken om de huidige wet met betrekking tot beloningen aan te scherpen”, legt Martin van Rooijen uit. “Ten eerste gaat het om het aanscherpen van de definitie van vaste beloningen. Ten tweede gaat het om een plicht voor systeemrelevante banken om een voorgenomen vaststelling van de vaste beloning van een nieuwe bestuurder of een verhoging van de vaste beloning van een zittende bestuurder eerst ter instemming aan de minister van Financiën voor te leggen.”

Eerst naar minister

In de praktijk betekent dit doorgaans dat een voorstel van de Raad van Commissarissen eerst naar de minister van Financiën gaat alvorens de voorgenomen vaststelling of verhoging van de vaste beloning wordt voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering. De minister informeert de betreffende systeemrelevante bank over de al dan niet verleende instemming. Indien sprake is van instemming stelt de minister tevens de Tweede Kamer daarvan schriftelijk in kennis.

Afdwingen

“50PLUS is tevreden met deze belangrijke aanscherping van het beloningsbeleid”, zei Kamerlid Corrie van Brenk, die in Tweede Kamer namens 50PLUS over het wetsvoorstel sprak. “Extreem hoge en complexe beloningspakketten bij bedrijven die too big to fail zijn ondermijnen het sociale contract in Nederland. We hebben te lang en te veel geleund en gehoopt op zelfregulering en op maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar oprechte maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt niet gegeven, die moet je afdwingen. Bij gebrek aan het zelfreinigende vermogen van de sector.

Harde consequenties

“Vandaag staat in De Telegraaf: 'Aan bonusjagers missen we niets!' Hoe waar! Opnieuw komt de heer Hamers, de baas van ING, in de publiciteit over de strenge Nederlandse bonusregels. De frustratie over het mislopen van zijn loonsverhoging van 50 procent is geloof ik nog erg hoog. Deze meneer voelt de tijdgeest niet zo goed aan Systeemrelevante banken zijn impliciet semioverheid en bestuurders bij systeemrelevante banken zijn geen ondernemer maar werknemers. En dus eigenlijk semiambtenaren. Of ze dat nu leuk vinden om te horen of niet. Daar hebben ze het zelf naar gemaakt. Ze verdienen bakken met geld als ze hun werk goed doen (dan betalen ze gelukkig ook heel veel belasting). Maar er moeten ook harde consequenties zijn als ze hun werk niet goed doen. Beloningspakketten bij deze bijzondere bedrijven moeten daaraan voldoen. Punt uit. Wij zijn zeer gelukkig met deze uitwerking.”

© 26 maart 2019