50PLUS was dinsdag 26 maart vertegenwoordigd bij de aanbieding door een aantal bewonersgroepen van een petitie inzake het wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten. Eigenaren van huizen met asbest daken vrezen dat zij door dit wetsvoorstel voor hoge kosten worden gesteld.

De petitie met drieduizend handtekeningen werd aangeboden aan een delegatie van de Eerste Kamercommissie Infrastructuur, Waterstaat en en Omgeving. Namens 50PLUS was Eerste Kamerlid Martine Baay (tweede vrouw van rechts op de foto) aanwezig.

Het wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten is inmiddels door de Tweede Kamer aanvaard. De verontruste huiseigenaren hopen dat de Eerste Kamer het voorstel naar de Tweede Kamer terugstuurt met de mededeling dat het voorstel zodanig moet worden aangepast dat het tegemoetkomt aan de bezwaren van mensen met een eigen woning. Als de Senaat de wet aanneemt worden huiseigenaren verplicht voor het jaar 2025 hun asbest dak te vervangen waarbij ze zelf voor de kosten moeten opdraaien.

© 26 maart 2019