50PLUS heeft bij de verkiezingen van 20 maart 32 zetels veroverd in alle 21 waterschappen van Nederland. Dat is een groei van 52 procent!

Gemaal De Leyens in Zoetermeer - Foto: FaceMePLS (Flickr cc)

Niet alleen bij de verkiezingen voor Provinciale Staten boekte 50PLUS op 20 maart succes – de partij is vanaf nu vertegenwoordigd in álle Provinciale Staten van Nederland – ook de verkiezingen voor de waterschappen kunnen als succesvol worden bestempeld. 50PLUS is na deze verkiezingen in alle 21 waterschappen van Nederland vertegenwoordigd, ook in de vier waterschappen waar de partij nog geen zetel had! In alle waterschappen van ons land heeft 50PLUS nu minimaal één zetel, in elf waterschappen zelfs twee.

32 zetels

In totaal nemen de vertegenwoordigers van 50PLUS 32 zetels in. Dat zijn elf zetels meer dan voor de verkiezingen, een groei met ruim 52 procent! “50PLUS is een partij waar ook in de ‘doelgerichte waterschappen’ rekening mee moet worden gehouden”, zegt een tevreden Jan Opschoor, voorzitter van het Landelijk Overleg Waterschapsbestuurders 50PLUS en herkozen in waterschap Rivierenland. “Efficiënt watermanagement, rechtvaardige lastenverdeling en modern democratisch bestuur, dat zijn de speerpunten van 50PLUS, om de uitdagingen van het veranderend klimaat aan te kunnen en voor de veiligheid van de huidige en toekomstige generaties!”

Trots op resultaat

“Ik ben trots op de waterschappen in Nederland”, zegt Tweede Kamerlid Corrie van Brenk. “Die hebben de lange periode van grote droogte in de zomer van 2018 goed kunnen managen. Er kwam er iedere dag weer schoon, helder drinkwater uit de kraan. Er is geen waterkering gescheurd of ingestort ondanks het lage grondwaterpeil. Heel veel Nederlanders hebben op 20 maart hun stem gegeven aan onze mensen in de waterschappen. Daar ben ik trots op! En blij mee, want het gaat ergens over. De grote steun voor de vertegenwoordigers van 50PLUS weerspiegelt het belang van de waterschappen.”

Gekozen vertegenwoordigers:

1. Aa en Maas Adriana Hernández Wim Plasmeijer
2. Amstel, Gooi en Vecht Jerry Braaksma  
3. Brabantse Delta Joep Taks John Voets
4. De Dommel Chris Spooren Mieke van Bree
5. Delfland Sjoerd Fekkes  
6. De Stichtse Rijnlanden Rob van den Hoek  
7. Drents Overijsselse Delta Gerrit Westerhof  
8. Hollandse Delta Harry Wagemakers Adrie Kweekel
9. Hollands Noorderkwartier Gerard Meuwese Jacob Avis
10. Hunze en Aa's Jan Fonhof  
11. Limburg Jacques Arntz  
12. Noorderzijlvest Michiel de Sterke  
13. Rivierenland Jan Opschoor Theo Weijers
14. Rijn en IJssel Nelleke de Jong  
15. Rijnland Roberto Schols  Bernard Revet
 16. Scheldestromen  Johan Hessing  Edith Carelsen
 17. Schieland en Krimpenerwaard  Sjef Siemons  Jet Valk
 18. Vallei en Veluwe  Gerrit Sprik  Henri Pastoor
 19. Vechtstromen  Erik Jan Meijboom  
 20. Wetterskip Fryslân  Jan Dogterom  
 21. Zuiderzeeland  Freek Appel  Caroline Schipper

© 27 maart 2019