50PLUS wil van premier Rutte weten wat de Europese Unie gaat doen als het Britse parlement het niet eens kan worden over de Brexit.

Brexit - Foto: European Parliament

De Tweede Kamerfractie van 50PLUS wil van premier Mark Rutte weten wat de Europese Unie gaat doen als het Britse parlement het niet eens kan worden over de Brexit. Martin van Rooijen vroeg in een debat met de premier of er ruimte is voor nieuwe gesprekken met de Britten als het Lagerhuis eventueel kiest voor een variant op het bestaande uittredingsakkoord. “Als de dreiging van een ‘No Deal’ van tafel is, is er dan weer ruimte voor onderhandelingen over de aanpassing van die Deal?”, vroeg het Kamerlid van 50PLUS. “En wat gaat de EU doen als het uittredingsakkoord niet wordt goedgekeurd, maar er maandag wel een alternatief in de vorm van een douane-unie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU uit de bus komt?”

Harde Brexit

50PLUS wil weten hoe realistisch de kans is op een zogenoemde ‘harde Brexit’, gezien de huidige stand van zaken in de Britse politiek. “Hoe groot acht minister-president Rutte de kans op een vertrek zonder akkoord? Het is begrijpelijk dat vanuit de EU de dreiging van een vertrek zonder goedgekeurd akkoord de afgelopen week zwaar is aangezet, ook al was duidelijk dat een meerderheid van de Britse parlementariërs dit wilde voorkomen. Maar hoe realistisch is op dit moment het ‘No Deal’-scenario?”, wil Martin van Rooijen weten.  


De volledige inbreng van Kamerlid Martin van Rooijen bij de terugblik in de Tweede Kamer op de Europese top van 21 en 22 maart en de Brexit met minister-president Rutte:

“Het is natuurlijk niet aan ons om de collega’s in het Britse Lagerhuis de maat te nemen, maar wat is het daar een chaos! Ik heb er eerder Shakespeare al eens bijgehaald, maar een eigentijds reality televisieprogramma zit er zeker in. En ongetwijfeld zullen er ten minste één proefschrift en een paar boeken verschijnen over wat daar in de afgelopen weken is gebeurd.   

Het belangrijkste nieuws is natuurlijk dat premier Theresa May gisteren heeft aangekondigd dat ze de deur van Downing Street 10 achter zich dichttrekt als het akkoord dat zij met de Europese Unie heeft gesloten de steun krijgt van een meerderheid van het Lagerhuis. Of dat gebeurt, weten we nog niet.

Steeds meer parlementariërs die aanvankelijk tot twee keer toe niets van het akkoord wilden weten, hebben nu hun steun toegezegd. Maar of het er voldoende zijn, is de vraag, zeker nu de Noord-Ierse partij DUP blijft weigeren het akkoord te steunen. 

Mocht er toch een meerderheid zijn, dan rijst de vraag wat er na het vertrek van premier May gebeurt. De geharnaste Brexit-voorstanders hebben al duidelijk gemaakt dat wat hen  betreft de nieuwe premier in Brussel weer eens stevig gaat onderhandelen met de EU over de uitwerking van het akkoord. Is de premier van mening dat als de dreiging van een ‘No Deal’ van tafel is, er weer ruimte is voor onderhandelingen over de aanpassing van die Deal? En wat gaat de EU doen als het uittredingsakkoord niet wordt goedgekeurd, maar er maandag wel een alternatief in de vorm van een douane-unie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU uit de bus komt?

De afgelopen maanden is er heel veel tijd, geld en energie gestoken in maatregelen die de nadelige effecten van een vertrek zonder akkoord zouden moeten opvangen. Maar er zijn nog steeds veel zorgen. Gisteren nog kregen we een uitgebreide brief van de gezamenlijke werkgevers vol zorgen daarover. Ook de vakbonden van veiligheidspersoneel trokken verontrust aan de bel. Hoe groot acht de minister-president daadwerkelijk de kans op een vertrek zonder akkoord? Het is begrijpelijk dat vanuit de EU de dreiging van een vertrek zonder goedgekeurd akkoord de afgelopen week zwaar is aangezet, ook al was duidelijk dat een meerderheid van de Britse parlementariërs dit wilde voorkomen. Maar hoe realistisch is op dit moment het ‘No Deal’-scenario? Natuurlijk horen we ook graag een reactie op genoemde brieven.

De fractie van 50PLUS is ook benieuwd wat er gebeurt als de afspraken in het akkoord – zij het met enige vertraging – worden uitgevoerd. Wat doen we dan met al die extra douaniers en keurmeesters die zijn geworven. Sturen we die dan weer weg? Of kunnen we die douaniers dan inzetten voor een steviger jacht op cocaïnetransporten via onze havens? En wat gebeurt er met alle andere extra voorzieningen die er zijn getroffen?

50PLUS wil een toezegging van de minister-president dat de Kamer een duidelijk overzicht krijgt van de kosten die Nederland heeft gemaakt om de onzekerheid rond het Brexit-proces het hoofd te kunnen bieden. En dan graag compleet, dus inclusief de extra mensuren die er op de ministeries en bij allerlei diensten voor dit doel zijn gemaakt.

Dit debat is ook bedoeld als terugblik op de Europese Raad van 21 en 22 maart. Daarover heeft mijn fractie twee vragen. Kan ik uit de zeer algemene tekst over de relatie met China opmaken dat er, zoals wij al vreesden, geen overeenstemming is tussen de lidstaten over de houding van de EU tegenover China?”

© 28 maart 2019