50PLUS wil van het kabinet een duidelijk overzicht van de kosten die Nederland heeft gemaakt om de onzekerheid rond het Brexit-proces het hoofd te bieden.

Britse sokken - Foto: Mathieu Cugnot (European Union)

50PLUS wil van het kabinet de toezegging dat de Tweede Kamer uiteindelijk een duidelijk overzicht krijgt van de kosten die Nederland heeft gemaakt om de onzekerheid rond het Brexit-proces het hoofd te bieden. Dat vroeg Martin van Rooijen dinsdagavond in een debat met minister Blok van Buitenlandse Zaken.

Souplesse tonen

Verder pleit 50PLUS ervoor dat bij een eventueel vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zonder akkoord bedrijven die moeite hebben met de regels die dan gaan gelden daarvoor niet meteen worden gestraft. “50PLUS vraagt om souplesse en flexibiliteit in de uitvoering van inspecties en de toepassing van termijnen voor bedrijven”, zei Kamerlid Martin van Rooijen. Dus dat er niet meteen wettelijke sancties komen als ondernemers om praktische redenen fouten maken bij het afwikkelen van douaneformaliteiten.”

EU moet stoppen met bemoeizucht

50PLUS heeft als uitgangspunt dat de lidstaat Nederland zélf bepaalt wat goed is voor Nederland. Daarom wil 50PLUS dat de Europese Commissie ophoudt zich met allerlei details te bemoeien. “De samenwerking binnen de Europese Unie moet niet doorslaan in een voortdurend toenemende invloed van het Europese politieke bestuur op zaken die landen heel goed zelf kunnen regelen”, aldus Martin van Rooijen.


De volledige inbreng van Kamerlid Martin van Rooijen bij het vooroverleg voor de Raad Algemene Zaken van 9 april 2019 met minister Blok van Buitenlandse Zaken:

“Allereerst natuurlijk Brexit. Ik ga ervan uit dat we daar volgende week met de premier nog uitgebreid over zullen spreken ter voorbereiding van de extra Europese Raad op 10 april. En dan zal het beeld ongetwijfeld weer anders zijn dan vandaag.

Zoals de zaken er nu voor staan wil premier May verder uitstel van artikel 50 om meer tijd te hebben om in overleg met Labour tot een akkoord te komen dat in het Lagerhuis kan rekenen op een meerderheid. Wat haar betreft zou dat voor 22 mei rond moeten zijn. Maar dat was de datum die de overige EU-landen als grens hadden gesteld voor het geval dat de Britten NU een tot een akkoord waren gekomen. 50PLUS is benieuwd of de minister verwacht dat de overige 27 lidstaten hiermee akkoord gaan zodat de deadline van 12 april nu vervalt. Of acht hij het onvermijdelijk dat er nu een harde Brexit komt omdat er geen enkele zekerheid is dat de Britten het voor 22 mei eens zullen worden?

In de aanvullende geannoteerde agenda die de Kamer vandaag ontving, schrijft de minister dat de EU achter het terugtrekkingsakkoord blijft staan, tenzij en totdat er alternatieve afspraken worden gemaakt. Moet ik daaruit opmaken dat er toch nog ruimte is voor aanpassing van het akkoord? Zodat premier May er misschien na een akkoord in eigen kring nog wat zaken aan kan toevoegen of eruit kan halen. Of kan dat alleen in de politieke verklaring?

Verder wil ik deze minister in zijn rol als coördinerend bewindsman voor de Brexit nog een vraag voorleggen over de voorbereidingen op een onverhoopte Harde Brexit. De gezamenlijke werkgevers willen graag dat er in dat geval een algemene overgangsmaatregel van enkele weken komt waarin de overheid maximale souplesse en flexibiliteit toont in de uitvoering van inspecties en de toepassing van termijnen voor bedrijven. Dus dat er niet meteen wettelijke sancties komen als ondernemers om praktische redenen fouten maken bij het afwikkelen van douaneformaliteiten. Is het kabinet tot een dergelijke regeling bereid, zo vraag ik de minister.

Verder zou 50PLUS zou van hem de toezegging willen hebben dat de Kamer uiteindelijk een duidelijk overzicht krijgt van de kosten die Nederland heeft gemaakt om de onzekerheid rond het Brexit-proces het hoofd te bieden.

Dan nog een paar opmerkingen over de verdere agenda voor de Raad Algemene Zaken. 50PLUs blijft zich zorgen maken over het verloop van de onderhandelingen over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader. Ook nu weer vage teksten daarover in de geannoteerde agenda. ‘Het is nog onduidelijk hoe het Roemeens Voorzitterschap deze discussie wil vormgeven en wélke thema’s het wil agenderen’, zo lezen we. Dat is toch raar. Is die duidelijkheid er nu wel? Dit is het meest veelomvattende EU-dossier, het gaat over meer dan 1000 miljard euro en Nederland lijkt sowieso méér te moeten gaan betalen. Boven dat dossier zweeft bovendien nog het fantoom van de eurozonebegroting. U weet wel, dat ding wat hier in Nederland ‘een instrument’ heet, maar wat men in Frankrijk en Italië gewoon nog steeds een ‘eurozonebegroting’ noemt. Is daar inmiddels al meer duidelijkheid over?

Welke status heeft de inmiddels op ambtelijk niveau bereikte ‘common understanding’ met het Europees Parlement. Kan de minister meer duidelijkheid geven over op welke punten de Nederlandse inzet inmiddels weinig of geen kans meer maakt?

Het is jammer dat we geen inzicht hebben gekregen in het discussiestuk over de institutionele toekomst van de EU dat de Roemenen zouden voorbereiden. 50PLUS kan zich op zich wel vinden in de prioriteiten van het kabinet voor de Unie in de komende jaren. Wat mijn fractie echter mist is het uitgangspunt dat de samenwerking binnen de Europese Unie niet moet doorslaan in een voortdurend toenemende invloed van het Europese politieke bestuur op zaken die landen heel goed zelf kunnen regelen. 50PLUS heeft als uitgangspunt dat de lidstaat Nederland zelf bepaalt wat goed is voor Nederland. Daarom wil 50PLUS dat de Europese Commissie ophoudt zich met allerlei details te bemoeien.”

© 2 april 2019