‘Is het UWV oké?’ vroegen we. Het overgrote deel van de reacties was duidelijk: nee! Ineffectief, nutteloos, ondeskundig, dictatoriaal, zijn enkele van de kwalificaties die mensen het UWV toedichten.

UWV - Foto: Harry Breugom

Wij vroegen: Is het UWV oké? Aanleiding was een motie van 50PLUS waarin het UWV wordt gemaand de aangeleverde informatie van werkgevers bij het aanvragen van een ontslagvergunning beter te verifiëren. “Het UWV toetst de ontslagaanvraag slechts marginaal en terughoudend, en controleert aangeleverde informatie van werkgever en werknemer in principe niet op juistheid.”, stelt Kamerlid Corrie van Brenk. Daardoor worden mensen op onjuiste gronden ontslagen. Een motie moest daar verandering in brengen, maar minister Koolmees wendde zich echter van haar motie af. Hij zei de constateringen te zwartgallig te vinden. Volgens minister Koolmees levert het UWV goed werk.

Inefficiënt en nutteloos

Het overgrote deel van de mensen die reageerden is het oneens met Wouter Koolmees. ‘Het UWV is de meest inefficiënte organisatie die er bestaat’, ‘de administratie van UWV is niet op orde’, ‘het UWV geeft je het gevoel dat je niet deugt’ en ‘het UWV is nutteloos voor de mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt en nuttig voor partijen die snel van hun werknemers af willen komen’ zijn enkele van de kritische reacties.

Uitkering op tijd

Er zijn ook positieve ervaringen met het UWV: ‘de algemene processen zoals aanvraag en afhandeling verlopen prima’, ‘de uitkering komt op tijd’, ‘alle contacten zijn tot op heden prima gegaan’ en ‘dankzij het UWV heb ik veel geleerd over mijzelf’ zijn enkele uitspraken van mensen die het UWV oké vinden. “Mooi dat er ook positieve geluiden zijn over het UWV”, zegt Corrie van Brenk. “Fijn dat mensen blij zijn dat de uitkeringen tijdig worden verstrekt. Helaas is het merendeel van de reacties echter negatief. Met name het punt van leeftijdsdiscriminatie wordt genoemd; mensen lopen daar keihard tegenaan. Vooral een reactie als ‘ik ben 50 jaar en werk via een uitzendbureau voor het minimumloon’ snijdt door je ziel.”

Lees hieronder enkele van de reacties op onze vraagstelling ‘Is het UWV oké?’

     JA, het UWV is oké    

“De algemene processen bij UWV, zoals aanvraag en afhandeling, verlopen prima. De uitkering komt op tijd. De online filmpjes zijn duidelijk. Op mijn verzoek tot uitleg over bijverdiensten kreeg ik netjes een berekening met formules. Op initiatief van UWV heb ik mij laten omscholen. Ook dit verliep uitstekend en ik ben direct aan het werk gegaan. Sinds twee maanden ben ik zzp’er met behoud van zes maanden WW. Het follow up-gesprek verliep zeer vriendelijk en positief. In het begin heb ik de helpdesk bestookt met vragen; ik kreeg steeds binnen 24 uur een belletje terug. Kortom: ik ben zeer tevreden. Goede service en ze doen echt hun best!”
H.L.

“Ik heb nu toch al redelijk veel ervaring met UWV en alles is tot op heden prima gegaan. Van de telefonisch afspraken, de receptieontvangst, de keuringsartsen tot de jobcoach, de persoon die passend werk zoekt.”
K.F.

“Dankzij het UWV heb ik veel geleerd over mijzelf. Ik voel me beter als persoon.”
S.D.

“Het UWV was goed mij te attenderen op het feit dat wanneer ik niet werk ik niet alle verzekeringen hoef op te zeggen. Dat wist ik niet.”
L.W.

     NEE, het UWV is niet oké    

“Mijn vrouw (64) is na 44 jaar werken werkloos geworden. UWV ‘ondersteunt’ haar. Ze moet – na 44 jaar! – een cursus ‘out of the box-denken’ volgen. Dat is echt regelrechte waanzin! Dan kleeft er een briefje aan de muur met een personenauto en moeten de cursisten zeggen dat dit een vrachtwagen is. Met deze onzin is mijn vrouw geconfronteerd!”
J.M.
 
“Het UWV is de meest inefficiënte organisatie die er bestaat. Ik kan geen repeterende bewegingen maken zonder te vergaan van de pijn. Het advies is vervolgens: u kunt lopendebandwerk doen, of achter de kassa. De administratie van UWV is niet op orde: papieren zijn doorlopend zoek.”
H.B.

“Door fouten van het UWV zit ik gewoon met meer dan 10.000 euro schuld! Mij wordt een voorschot toegewezen, na zes maanden zonder enige financiële hulp. Blijkt maanden later dat ik er toch geen recht op had. Dus valt er een rekening op de mat: of ik binnen twee weken meer dan 10.000 euro wil terugbetalen. Ze weten niet wat ze met de mensen doen!”
P.S.

“UWV geeft je slechts één gevoel geeft: jij deugt niet, jou vertrouwen we niet en je aan werk helpen, dat moet je niet van ons verwachten. Men stuurt hoogdravende brieven, vol onbeleefdheden, dreigementen en signalen die er opnieuw op wijzen dat jij eerder verdachte bent dan iemand die serieus naar werk zoekt. Aan de telefoon is men vrijwel altijd correct en vriendelijk. En daarna volgde WW+. Dat is nog een slag beroerder. E-mails worden niet, of zeer laat en onvolledig beantwoord. Een collega van mij – ik werk gelukkig weer – kreeg maandenlang nog zijn uitkering betaald. Wat hij ook mailde, schreef en belde... niets gebeurde. Na vele maanden belde hij weer eens. Eindelijk iemand die spijkers met koppen sloeg. Hij moest echter wel de onterecht ontvangen uitkering bruto (!) terugbetalen! Ongelooflijk! Ik snap dat deze instanties niet met geld kunnen blijven strooien en dat ze fraudeurs nauwlettend in de gaten moeten houden. Maar, de gewone man die zonder eigen schuld zonder werk kwam te zitten en graag weer aan de bak wil, wordt als potentiële crimineel behandeld. Vernederend voor iemand die – zoals velen en ikzelf – meer dan 25 jaar zich hebben ingezet voor mens en maatschappij. Geen goed woord voor over!”
B.R.

“Het UWV is een zeer ondeskundige en dictatoriale organisatie. Mijn man kan niet meer werken, maar UWV meent van wel, ondanks zijn dossier. De behandeling is meer dan slecht; we hebben ook officieel een klacht ingediend. Er is een arbeidsdeskundige geweest die ons adviseerde in hoger beroep te gaan en dat doen we nu. We hebben een advocaat in de arm genomen en gaan medio juni naar de rechter. Schandalige organisatie met minachting voor ouderen; daar zijn velen de dupe van.”
E.B.

“Ze geven me vaak het gevoel dat ze niet weten hoe het is om je baan te verliezen. Het is allemaal zo standaard, maar geen situatie is hetzelfde.”
L.W.

“UWV in zijn geheel komt op mij over als een overheidsorgaan dat opdracht heeft om mensen uit een uitkeringssituatie te halen en liefst te houden. Wie bij UWV aanklopt met een afstand tot de arbeidsmarkt zonder uitkeringsgerechtigd te zijn, krijgt bijna altijd een begripvolle ontvangst van medewerkers. Maar diezelfde medewerkers worden telkens teruggefloten door de directie, want ‘hoogopgeleiden kunnen zichzelf redden’. Dat kan vast als je rond de dertig bent, maar een 45-plusser heeft tot de Nederlandse arbeidsmarkt toch écht een grote afstand!”
A.R.

“Ik ben sinds een half jaar werkloos met 32 jaar werkervaring. In het eerste gesprek met het UWV werd direct aangegeven dat ze niets voor me konden doen. Reden? Ik ben te hoog opgeleid. Ondanks inmiddels twintig sollicitaties nog geen andere baan gevonden. Wellicht komt dat door mijn leeftijd (53), maar dat weet ik niet. UWV komt niet verder dan me te wijzen op netwerkbijeenkomsten voor MBO-functies. Jammer dat ze geen contacten hebben met werkgevers die hoger opgeleide mensen zoeken.”
M.P.

 “Ik ben al meer dan drie jaar aan het vechten met UWV. Ik heb te maken met leugenachtige rapporten, verdwenen documenten, brieven die niet aankomen of naar een verkeerd adres zijn gestuurd. Ik ben 64 en heb meer dan 40 jaar deelgenomen aan het arbeidsproces. Door leugens en verdwenen dossiers van arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen krijg ik nu van het UWV een uitkering van 690 euro per maand.”
T.O.

“Het UWV is helemaal niet bezig om mensen aan het werk te houden, integendeel! Ik werd na 28 jaar gedumpt, de werkelijke reden was denk ik mijn leeftijd, ik was namelijk boven de 50. De rechter vond het prima, het was nou eenmaal wat mijn werkgever wilde. Mijn transitievergoeding heb ik na bijna een jaar nog steeds niet gekregen.”
M.U.

 “Na 40 jaar trouwe dienst als metselaar, sloper, voeger en stukadoor word je afgeschreven. Het enige wat je krijgt is een IOAW-uitkering. 1350 euro, daar moet je alles van betalen. En daar gaat ook nog vanaf wat je vrouw verdient. Zo wil je toch niet leven? Geen seconde in de WW, dat is wat de regering wil!”
C.H.
  
“Ik ben niet tevreden of enthousiast over het UWV. Je wordt niet echt beloond als je werkt. Mijn loon bij het uitzendbureau ligt op mijn bijna vijftigste net zo hoog als een uitkering. Flexcontract na flexcontract en opnieuw solliciteren bij je eigen baas, een martelgang. Nee, ik ben niet blij met het UWV en ook niet met het beleid wat werkgevers mogen voeren met flexwerkers; je krijgt nooit een vast contract. Het maakt een mens ongelukkig en je leeft in de armoede.”
I.E.

“De inzet van de arbeidscoach van het UWV is minimaal. (…) Ik heb éénmaal contact gehad met mijn arbeidscoach; ik ben op haar verzoek naar het UWV-kantoor afgereisd voor een gesprek. Ik vroeg haar of ze wilde bemiddelen voor mij bij de afdeling Personeelszaken. Hier schrok de coach van, want dit was echt niet de bedoeling. Je leert bij de cursus van het UWWV dat netwerken erg belangrijk is, vooral het hebben van een kruiwagen. Vraag je hierom bij het UWV, dan vang je bot. Helaas!”
N.G.

“Ik moet uit eigen ervaring helaas constateren dat het UWV een organisatie is waar je liever niet mee te maken hebt. Ze misbruiken hun machtspositie stelselmatig. Bovendien keurt deze slager haar eigen vlees; iets dat natuurlijk structureel niet in de haak is.”
N.J.

“Ik ben in 2005 gedeeltelijk afgekeurd. In 2008 heb ik een telefoontje gehad en in 2013 nog één. Verder niets meer. UWV moet zich diep schamen. Ik kan helemaal niets meer, maar ben als de dood dat ze me binnen 15 minuten weer helemaal goedkeuren. Ik durf niet tegen het UWV in te gaan en kan dat ook niet opbrengen. Dat heeft mij heel veel geld gekost! Ik ben nu inmiddels 64 en hoop  nooit meer wat van het UWV te horen.”  
M.V.
 
“Helaas ben ik niet tevreden! Het UWV zou mij voordragen bij een werkgever met een speciale regeling voor WW’ers. Nog steeds niet van gehoord, ze zullen het wel te druk hebben. UWV is al met al geen goede dienstverlener!”
J.H.

“Hoe kan het dat mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard al jaren geen herkeuring krijgen? Miljoenen euro’s gaan er door het putje en dat al vele jaren lang, dus kunnen we rustig van miljarden spreken.”
L.R.

“Nutteloos voor de mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, nuttig voor partijen die snel van hun werknemers af willen komen. Mijn advies is de taken over te hevelen naar de gemeenten, evenals de toezichthoudende taken.”
P.H.

“Het UWV is veel te veel persoonsafhankelijk voor wat betreft keuring, behandeling enz. Je moet zelf behoorlijk ‘ingelezen’ zijn en de wetten en regels kennen en kunnen hanteren. Daarbij ben je als ‘niet werkend’ meteen gediskwalificeerd als ‘niet willend’, ‘niet zelf denkend’ en bij voorbaat word je niet geloofd in je klachten. De interpretatie daarvan is volkomen afhankelijk van wie je treft en de artsen ‘dekken’ elkaar bij voorkeur. De consequenties van de keuzes die zij maken zijn blijkbaar volkomen onbelangrijk en je wordt compleet aan je lot over gelaten, zonder ook maar de minste mate van maatschappelijke ondersteuning in advies of op z’n minst een luisterend oor. Ik schrik me nog steeds en telkens weer een hoedje wanneer mij weer een bericht bereikt in de mail of enveloppe met het UWV-logo. Wel goed: de betalingen zijn altijd strikt op tijd en duidelijk volgbaar met een goede website.”
D.V.
 
“Ik heb al ruim vier jaar met het UWV te maken. Maar je wordt door hen gestraft omdat je van alles mankeert. Ze verwachten dat ik gewoon 20 uur kan werken. Hier word ik heel verdrietig van: ik kan thuis namelijk nog niet eens 20 uur iets doen. Bij het Werkplein vroegen ze wat ik een leuke baan zou vinden. Ik vind heel veel dingen leuk, maar als je dit lichamelijk niet meer kunt, houdt het op.”
A.B.

► Ook uw ervaringen met het UWV met ons delen? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

© 8 april 2019 – Namen van de mensen die gereageerd hebben zijn bekend bij de fractie