50PLUS wil dat de Europese Unie harde voorwaarden verbindt aan de verlenging van het Britse lidmaatschap. “We moeten voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk de besluitvorming in de EU gaat saboteren”, stelt 50PLUS-Kamerlid Martin van Rooijen.

Brexit - Foto: Stux (Pixabay)

Groot-Brittannië krijgt tot 1 november de tijd om de Brexit-deal door het parlement te loodsen. 50PLUS wil dat de Europese Unie harde voorwaarden verbindt aan deze verdere verlenging van het lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk. Dit vanwege de dreiging van verschillende Britse parlementariërs dat verlenging van het lidmaatschap betekent dat de Britten Europese besluitvorming gaan saboteren. “We moeten voorkomen dat het dreigement – want anders kunnen we het niet opvatten – kan worden uitgevoerd”, vindt Martin van Rooijen.

Chaos in VK

“De Europese Unie zit nog een tijdje opgescheept met de chaos in het Verenigd Koninkrijk”, concludeerde Martin van Rooijen somber in een debat met minister Blok van Buitenlandse Zaken voorafgaande aan de ingelaste Europese top over Brexit. Het Kamerlid van 50PLUS vroeg om van de Britten te eisen dat zij akkoord zullen gaan met alle besluiten die de EU neemt. 

Uitstel

“Uitstel tot 1 november is wellicht de beste weg”, stelt Martin van Rooijen. “Mocht er voor die tijd een akkoord komen in het Verenigd Koninkrijk, dan kan het vertrek alsnog netjes worden afgewikkeld.”


De volledige inbreng van Kamerlid Martin van Rooijen bij het debat ter voorbereiding van de ingelaste Europese Raad op 10 april:

“Het is een merkwaardige situatie. Wij vergaderen hier als parlement vanwege het feit dat een ander parlement tot op het bot verdeeld is. En die verdeeldheid heeft behoorlijke consequenties. Het ziet ernaar uit dat de Europese Unie nog een tijdje opgescheept zit met de chaos in het Verenigd Koninkrijk. Ja, dat klinkt onvriendelijk, maar zo voelt het zo langzamerhand wel. 

Zoals het er nu naar uitziet valt vanavond in Brussel het besluit om premier May opnieuw uitstel te verlenen. Eén van de gevolgen zal zijn dat de Britten zich moeten gaan voorbereiden op de verkiezingen voor het Europees Parlement. Eén van de andere gevolgen is dat ze kunnen blijven meepraten over het beleid van de Europese Unie. Als dat zo is, dan heeft de fractie van 50 PLUS daar moeite mee, zeker gezien het dreigement – want anders kunnen we het niet opvatten – van de opper-Brexiteer van de Conservatieven, Jacob Rees-Mogg.

Hij verklaarde vorige week dat wat hem betreft het Verenigd Koninkrijk de besluitvorming in de EU gaat saboteren. Gisteren voegde hij er nog aan toe dat wat hem betreft een nieuwe Britse premier zich niet hoeft te houden aan afspraken die de huidige premier maakt. En een van zijn partijgenoten maakte het zo mogelijk nog bonter met zijn opmerking dat in een langere verlenging de EU met het Verenigd Koninkrijk het Paard van Troje zou binnenhalen.
 
Het is natuurlijk onaanvaardbaar dat parlementariërs uit een democratische rechtsstaat dergelijke standpunten verkondigen. Tegen die achtergrond en gezien het feit dat er ook binnen de toonaangevende politieke partijen in het Verenigd Koninkrijk hooglopende ruzies zijn, heeft de fractie van 50PLUS er geen enkel vertrouwen in dat er op korte termijn overeenstemming te bereiken valt over een voor alle partijen acceptabele oplossing.

Wij maken ons als Europese landen in de ogen van de burgers volstrekt ongeloofwaardig als we steeds weer akkoord gaan met een nieuw, kort uitstel. Bovendien geeft dat grote onzekerheid aan het bedrijfsleven en burgers. Daarom is uitstel tot eind dit jaar wellicht de beste weg. Mocht er voor die tijd een akkoord komen in het Verenigd Koninkrijk, dan kan het vertrek alsnog netjes worden afgewikkeld.

Aan dat uitstel moeten wat 50PLUS betreft strenge voorwaarden worden verbonden om te voorkomen dat de twijfelachtige plannen van Rees-Moog en de zijnen kunnen worden uitgevoerd. In de brief van voorzitter Tusk van de Europese Raad van gisteravond en de gelekte ontwerpconclusies van de Raad werd daar ook aandacht aan besteed. Maar afspraken en goede bedoelingen zijn wat mijn fractie betreft niet voldoende.

Kan de minister toezeggen dat Nederland vanavond zal aandringen op een keiharde garantie zwart op wit van de Britten dat ze zich tijdens de verlenging zullen conformeren aan alle meerderheidsbesluiten die de Unie zal nemen? Is het ook mogelijk om ze bij de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader op een zijspoor te manoeuvreren?”

© 10 april 2019