LIJST 10    

Toine Manders1. Toine Manders (m)
Asten (NB)
Toine Manders is 63, gehuwd en opa. Hij studeerde aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg en werkte als vormgever. Na een ernstig motorongeval in 1988 studeerde hij Rechten in Maastricht. Hij werkte tot 1999 als advocaat. In 1999 werd Toine met voorkeur gekozen in het Europees Parlement voor de VVD. Hij werd door journalisten uitgeroepen tot meest invloedrijke Europarlementariër voor de Interne Markt. Hij weet wat de EU moet verbeteren: “Ik zal dwars voor Europese bemoeienis met onze pensioenen gaan liggen! Als de helft van de bevolking vijftig jaar of ouder is, is het een schande dat hun stem nog niet wordt gehoord in Europa. Daar wil ik verandering in brengen!”

► Lees ook: ‘De menselijke maat moet terug in Europa

Roy Ho Ten Soeng2. Roy Ho Ten Soeng (m)
Venhuizen (NH)
Roy Ho Ten Soeng is geboren in Suriname en in Nederland opgeleid tot docent Geschiedenis, Jurist en Master in Educational Management. Roy was onder meer docent en conrector op middelbare scholen en de Christelijke Pedagogische Academie in Amsterdam, is wethouder geweest in Alkmaar en burgemeester in Venhuizen en Medemblik. Hij was VNG Ambassadeur Veiligheid voor Noord-Holland en scout van het Ministerie van Binnenlandse Zaken op zoek naar politiek bestuurlijk talent onder vrouwen en culturele minderheden. “Brussel, blijf van onze pensioenen af, is mijn speerpunt”, stelt Roy. “Net als de spilzucht van de EU en de waanzin van drie zeer kostbare vergaderplaatsen!”

George Lernout3. George Lernout (m)
Sint Jansteen (ZL)
George Lernout is 70 jaar en kandidaat voor het Europees Parlement met als doelstelling een Europa dat gaat voor overleg, communicatie en onderling begrip. “Niet over details, maar over de hoofdzaken”, benadrukt George. “Een Europa dat nadrukkelijk aandacht geeft aan de ouderen en ook stappen zet die het gemakkelijk maken om over de grenzen heen te communiceren, te wonen en te werken. Kortom, een betere integratie, maar niet met hogere lasten of onbegrijpelijke formuleringen en overdreven subsidies. Een Europa waar elk land zelf zorgt voor een goed leven voor ouderen, met lage lasten en goede zorg!”

Emmy van der Kleij4. Emmy van der Kleij (v)
Lelystad (FL)
Emmy van der Kleij (51) is politica, juridisch adviseur en zet zich vrijwillig in voor lokale projecten op wijk- en buurtniveau voor jong en oud. “In het Europees Parlement wil ik me inzetten voor de belangen van jong en oud in Nederland”, vertelt ze. “Want de beslissingen die er in het Europees Parlement genomen worden gaan over onze regio, over onze banen.” Emmy wil de Nederlandse kiezer in de EU vertegenwoordigen op het gebied van nationale veiligheid, coördinatie van nationale veiligheidsdiensten, migratieproblematiek, aanpak van terrorisme, grensbewaking van buitengrenzen, goede Europese airport-verbindingen, meer burgerinspraak in de EU en Nederlandse ondernemersbelangen.

Marlon van Dalen5. Marlon van Dalen (v)
Hilversum (NH)
Marlon van Dalen is 61 jaar, werkte voor de Tweede Kamerfractie van 50PLUS en is momenteel werkzaam bij een overkoepelende organisatie voor scholen in het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs. “Ik werk voor de voorzitter van het College van Bestuur”, vertelt ze. “Wat Europa betreft moeten we alert blijven op het feit dat de pensioenregels door Nederland zelf geregeld worden en niet door Europa”, vindt Marlon. “De huidige én toekomstige ouderen – de huidige jeugd dus – hebben gewoon recht op een Nederlands pensioen. Europa moet zich niet bemoeien met de Nederlandse wetgeving en belastingen.”

6. Adriana Hernández Martínez (v)
‘s-Hertogenbosch (NB)
Adriana Hernández (49) is voor 50PLUS gemeenteraadslid in ’s-Hertogenbosch en bestuurslid van het waterschap Aa en Maas. Ze zet zich in voor de belangen van alle ouderen, maar ook voor ‘jongere ouderen’ vanaf ongeveer 40 jaar. Ze vindt dat de condities voor ondernemers verbeterd moeten worden, zodat zij banen kunnen scheppen, ook voor ouderen. Adriana strijdt tegen leeftijdsdiscriminatie: “Het kan niet zo zijn dat alleen de factor leeftijd mensen uitschakelt”. Ze wil voorkomen dat Europa zich gaat bemoeien met het Nederlandse pensioenstelsel. “Het is eigen opgebouwd kapitaal, daar mag Brussel niets van afsnoepen!”

7. Wilma Richter (v)
Eindhoven (NB)

8. Nicoline Maarschalk Meijer (v)
Amsterdam (NH)

9. Bennie van Est (m)
Maastricht (LB)
Bennie van Est is 54 jaar, werkzaam in het voorgezet onderwijs en fractievoorzitter van 50PLUS in de gemeenteraad van Maastricht. “In Maastricht werd de basis gelegd voor de Europese Unie”, vertelt Bennie. “Mede daardoor heeft de Europese politiek mijn belangstelling. Wonende in deze mooie stad kun je constateren dat ondanks de Europese Unie er nog altijd problematiek ligt op het gebied van grensarbeiders en oneerlijke concurrentie door bijvoorbeeld verschil in accijnzen. Vrij verkeer van mensen en goederen is een goede zaak, maar dit mag niet leiden tot oneerlijke concurrentie en uitbuiting van werknemers!”

10. Sjef van Put (m)
Delft (ZH)
Sjef van Put (69) heeft Geologie en geofysica en Rechten gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Hij werkte als (beleids)jurist voor de voormalige Ministeries van VROM en van V&W (Rijkswaterstaat). Sjef is raadslid en fractievoorzitter geweest voor GroenLinks in de gemeente Zoetermeer. Hij was ruim acht jaar voorzitter/onderzoeker van de Rekenkamer van de gemeente Boskoop en was medeoprichter van de Delftse Ouderen Partij. In 2009 werd Sjef geridderd voor meer dan dertig jaar vrijwilligerswerk (voorzitter, secretaris van diverse welzijnsorganisaties in Zoetermeer). Hij vindt dat er meer gedaan moet worden voor de ouderenzorg en dat de pensioenen weer eens moeten worden geïndexeerd.

11. Johan Hessing (m)
Axel (ZL)
Johan Hessing is sinds 1985 actief voor doven en slechthorenden. “Ik heb ondervonden dat er op dat terrein nog vele zaken niet optimaal geregeld zijn. Inzetten van tolken daar waar dit noodzakelijk is, hierdoor krijgen zij het gevoel dat ook zij tot onze maatschappij behoren.” Sinds 29 maart 2018 is Johan lid van de gemeenteraad in de gemeente Terneuzen en daardoor op de hoogte van problemen die bedrijven en instellingen ondervinden bij het aantrekken van medewerkers uit ons buurland België. “Op het gebied van wederzijdse erkenning van vakdiploma’s en ervaringscertificaten dient Europa een grotere rol te spelen. Europees landbouwgeld inzetten voor de plattelandsvoorzieningen, zodat deze op peil blijven.”

12. Roberto Schols (m)
Aalsmeer (NH)
Roberto Schols (55) heeft zich verkiesbaar gesteld voor Europa omdat hij van mening is dat het Europese Parlement terug moet naar zijn wortels, namelijk zoals het was ten tijde van de Benelux, een instituut dat opgericht was om de handelsbetrekkingen te bevorderen. “Niets meer en niets minder”, zegt Roberto resoluut. “Europa gaat zich bemoeien met de wetgeving van individuele lidstaten. Dat is onwenselijk. Bovendien faalt het gevoerde beleid op het gebied van migratie, grensbewaking, subsidie en de monetaire unie faliekant. Ik zou me voor deze beleidsgebieden willen inzetten, om daar waar nodig het huidige beleid bij te sturen of te veranderen.”

13. Helen Stuger (v)
Amsterdam (NH)
Helen Stuger is geboren in Paramaribo en woont sinds haar zesde in Nederland. Ze was werkzaam als maatschappelijk werkster en leidster in de kinderopvang. Ze werkte ook een aantal jaren als docent Engels in China, Guatemala, Cambodja en Macedonië. Helen studeerde Culturele Antropologie en heeft intensief grote delen van de wereld bereisd. “De EU gaat zich steeds meer gedragen als een absoluut heerser in plaats van een democratisch instituut”, vindt ze. “Geen Europees leger, geen Europese belastingen en ieder land moet zijn eigen sociale zekerheidsstelsel kunnen voeren. De pensioenleeftijd moet terug naar 65 jaar en de schadelijke renteregels van de ECB moeten worden bijgesteld tot reële rente.”

14. Lorenzo van der Weiden (m)
Breda (NB)
Lorenzo van der Weiden is 20 jaar en geboren en getogen in Breda. Lorenzo is geëngageerd voor de politiek, met name voor staatskundige zaken en onderwijs. Hij is student aan het Florijn College in Breda en wil na de zomer in Den Haag zijn studie voortzetten op de opleiding Bestuurskunde. “Ik sta voor een hervormbare Europese Unie, omdat het in Europa nu enorm misgaat”, zegt hij. “Sinds de oprichting en de ondertekening van de lidstaten voor het verdrag van Lissabon zijn er verschillende dingen mis in de EU, zoals de verhuizing van de Brussel naar Straatsburg; dat moet onmiddellijk stoppen!”

15. Rob van den Hoek (m)
Driebergen-Rijsenburg (UT)
Rob van den Hoek is algemeen bestuurslid van een waterschap. “Gezien die verantwoordelijkheid wil ik dat de huidige EU-wetgeving betreffende milieu en recycling ‘Weeelabex’ wordt uitgebreid naar producten en handelingen die op de markt zijn gebracht en lucht, grond en water vervuilen”, vertelt hij. “Niet de gebruiker, maar de leverancier van deze verontreiniging gaat betalen, zodat betere en schonere producten op de markt komen. Rioolwater, grond en lucht zijn in de huidige situatie door de waterschappen alleen nog tegen zeer hoge kosten – lees: belasting – te reinigen. CO2, biogas, waterstof, fosfaten, cellulose en ijzeroxide zijn als kostbare grondstoffen wel te hergebruiken. Vandaaruit streven wij naar gezond en schoon drinkwater!”

16. André van Wanrooij (m)
San Bartolomé de Tirajana (Spanje)

17. Klaas Hamersma (m)
Hoogezand (GR)
Klaas Hamersma werkt als docent, schrijver en ict’er. Hij heeft een achtergrond in het facilitair management en bekleedde diverse bestuursfuncties. “Ik wil verbinden en een katalysator van vernieuwing en beleid zijn”, vertelt hij. “Ik ben voorstander van een sobere en efficiënte Europese Unie waarin landen alleen samenwerken bij synergie. Ik wil me sterk maken voor een goed pensioen voor iedereen, dat elk land voor zichzelf regelt. Het bewaken van de eigen soevereiniteit, een goed inkomen en welzijn voor ouderen, een welvaartvaste AOW vanaf 65 jaar en een innovatieve, economische en groene toekomst voor Nederland en de EU zijn thema’s waarvoor ik me wil inzetten.”

18. Rosa Molenaar (v)
Den Haag (ZH)
Rosa Molenaar (57) werkt bij Tweede Kamerfractie van 50PLUS. Ze is kritisch en daarom extra geschikt voor het Europees Parlement. Molenaar verzet zich tegen de EU-superstaat: “De machtshonger is compleet doorgeschoten en maakt de Europese samenwerking kapot. De plannen voor een Nederlandse WW-uitkering voor alle EU-inwoners die één dag in Nederland hebben gewerkt, ondermijnen ons sociale zekerheidsstelsel.” Molenaars specialisatie op veiligheid is onmisbaar in het Europees Parlement. “Open binnengrenzen? Dan wél streng bewaakte buitengrenzen! EU-drugscriminelen die in Brabant neerstrijken? Dan samen met Europol doeltreffend opsporen! Samenwerken is goed, zolang het goed is voor Nederland”, aldus Rosa Molenaar.

19. Ruud van Acquoij (m)
Eindhoven (NB)
Ruud van Acquoij is 56 jaar en fractievoorzitter van 50PLUS Eindhoven. Hij zet zich in op het gebied van sociaal domein en veiligheid. “Eindhoven de stad die er toe doet binnen Europa”, zegt hij. “Een stad die gevormd is door de ouderen van nu. Deze en andere ouderen door heel Europa verdienen een goede vertegenwoordiging. 50PLUS staat voor samenwerken en verbinden binnen Europa. Een Europa waar iedereen meetelt en wordt gewaardeerd!”

20. Monique Sanders (v)
Best (NB)
Monique Sanders is al vanaf 2012 betrokken bij 50PLUS. “Ik heb de afgelopen jaren gezien hoe hard het nodig is om de ouderen een stem te geven”, zegt ze. “We moeten zeker in de Europese Unie blijven, maar er voor waken dat we al het goede dat we in Nederland hebben opgebouwd kwijtraken aan Europa. Denk aan ons eigen pensioenstelsel; het beste ter wereld! Dat mag nooit verloren gaan, dat moeten we met hand en tand verdedigen, ook tegen Europese bemoeizucht als dat nodig mocht zijn!”

21. Frank Engelman (m)
Heemstede (NH)
Frank Engelman (64) werkt voor de Tweede Kamerfractie van 50PLUS en is verantwoordelijk voor alle perscontacten. “Wij moeten terug naar de ‘roots’ van Europa”, stelt hij. “Bij de oprichting was het middel ‘Munten & markt’ het doel om vrede, veiligheid, welvaart en welzijn te bevorderen. Europa dreigt nu een veelkoppig monster te worden dat zich met zaken wil gaan bemoeien die prima door de lidstaten zelf kunnen worden afgehandeld. Nu de helft van de bevolking vijftig jaar of ouder is, is het belangrijk dat hun stem wordt gehoord in Europa.”

22. Roy Zuiverloon (m)
Lelystad (FL)

23. Theo Hoppenbrouwers (m)
Eindhoven (NB)
Theo Hoppenbrouwers is 58 jaar en actief voor 50PLUS Eindhoven. “De stad Eindhoven en de regio kenmerken zich door het internationale karakter en samenwerking”, vertelt Theo. “De voordelen van de Europese Unie op het economisch vlak zijn daarbij een belangrijke factor. De drie kerntaken die 50PLUS voor de Europese Unie kiest – milieu en duurzaamheid, buitenlands beleid en economisch en monetair beleid – zijn dan ook belangrijke uitgangspunten voor Nederland en de regio. Daarnaast is oog voor het ouderenbeleid in het Europees parlement van groot belang, zodat onze pensioenen en voorzieningen gewaarborgd zijn!”

24. Corrie van Brenk (v)
Utrecht (UT)
Corrie van Brenk is Tweede Kamerlid voor 50PLUS. Zij is woordvoerder voor de portefeuilles Sociale Zaken en Werkgelegenheid (behalve pensioen en AOW), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Milieu. Volg Corrie op de website van 50PLUS: klik hier.

25. Martin van Rooijen (m)
Oegstgeest (ZH)
Martin van Rooijen is Tweede Kamerlid voor 50PLUS. Hij is woordvoerder voor de portefeuilles Sociale Zaken en Werkgelegenheid (pensioen en AOW), Financiën, Buitenlandse Zaken en Europese zaken. Volg Martin op de website van 50PLUS: klik hier.

26. Léonie Sazias (v)
Hilversum (NH)
Léonie Sazias is Tweede Kamerlid voor 50PLUS. Zij is woordvoerder voor de portefeuilles Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Economische Zaken en Buitenlandse handel/Ontwikkelingssamenwerking. Volg Léonie op de website van 50PLUS: klik hier.

27. Henk Krol (m)
Eindhoven (NB)
Henk Krol is voorzitter van de Tweede Kamerfractie van 50PLUS. Hij is woordvoerder voor de portefeuilles Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), Justitie en Veiligheid en Defensie. Volg Henk op de website van 50PLUS: klik hier.

► NAAR HET VERKIEZINGSPROGRAMMA
► ‘DE MENSELIJKE MAAT MOET TERUG IN EUROPA’