Er is de komende vijf jaar geen ruimte voor uitbreiding van de Europese Unie en de lopende gesprekken met kandidaat-landen moeten worden opgeschort.

Europa - Foto: European Parliament

50PLUS wil dat de energie wordt gestoken in zaken die van belang zijn voor de burgers van de Unie. Omdat in 2020 ruim een vijfde van de Europese bevolking ouder is dan 65 jaar, pleit 50PLUS voor een nieuwe Europees commissaris die zich richt op het behartigen van de belangen van de ouderen. “De Nederlanders moeten daadwerkelijk ervaren dat de Unie er in de eerste plaats voor hen is en niet om het bedrijven makkelijker ter maken om zaken te doen,” aldus Martin van Rooijen. 

Frankrijk

Martin van Rooijen wil ook weten waarom in Frankrijk de pensioenen wél geïndexeerd zullen gaan worden. "In een land met een tekort van meer dan 3 procent! Misschien kan premier Rutte president Macron uitleggen waarom in ons financieel veel sterkere land pensioenkorting dreigt voor 5 tot 10 miljoen deelnemers,  jong én oud. Macron zal zich ongetwijfeld beroepen op sterk leiderschap. Hier zou het van sterk leiderschap getuigen als de premier zich hard maakt om de pensioenkortingen van tafel te krijgen”, aldus Martin van Rooijen.

Lees ook: Gesol met miljoenen pensioendeelnemers


Lees hier de volledige inbreng van Martin van Rooijen in het debat met premier Rutte over de toekomst van de Europese Unie:

“Eindelijk eens een top zonder Brexit. Een top waarbij de minister-president en zijn collega’s een blik kunnen werpen op een toekomst die verder ligt dan een deadline over twee weken. De bijeenkomst op 9 mei in Sibiu heeft weer het stempel ‘informele top’ gekregen. Dit omdat er geen besluiten worden genomen. Maar reken maar dat er piketpalen worden geslagen. Palen, geen paaltjes. Dus zal de fractie van 50PLUS dat in dit debat ook doen.

En om maar meteen met de deur in huis te vallen de vraag aan de minister–president: Staat op 9 mei en later op 20 en 21 juni ook uitbreiding van de Europese Unie op het programma? Dat lijkt me nogal logisch als het om de toekomst van de Unie gaat. 50PLUS vindt een Europese Unie met de huidige lidstaten voorlopig genoeg. Het mag niet meer voorkomen dat landen die nog niet klaar zijn voor het lidmaatschap, toch worden toegelaten in de hoop dat ze gaandeweg aan alle criteria gaan voldoen. Dit klemt temeer omdat EU-landen ook recht hebben om lid te worden van de Euro als aan de toelatingscriteria daarvoor wordt voldaan.

Ik heb het hier namens 50PLUS al vaker gezegd: De Europese Unie is in haar huidige omvang als organisatie niet klaar voor verdere uitbreiding. Het onvoldoende functioneren van de EU wordt steeds weer duidelijk als er Europees moet worden opgetreden, bijvoorbeeld bij de aanpak van immigratiestromen, financiële crisissituaties of bij maatregelen tegen lidstaten die het niet zo nauw nemen met de rechtsstaat.

Pas als de EU snel en uniform namens alle lidstaten kan optreden, kan er wat 50PLUS over verdere uitbreiding met solide, stabiele en democratische landen worden nagedacht. Dus wat ons betreft tijdens de komende vijf jaar geen uitbreiding en verder opschorting van lopende gesprekken met kandidaat-landen. Is de minister-president bereid zich daarvoor de komende weken in te zetten?

In juni wordt de Strategische Agenda 2019-2024 formeel vastgesteld. Deze vormt een belangrijk richtsnoer voor de nieuw te vormen Europese Commissie. Die commissie krijgt te maken met een Europa waar volgens Eurostat in 2020 ruim een vijfde van de bevolking ouder is dan 65 jaar. Daarom pleit 50 PLUS ervoor dat er in de nieuw te vormen Europese Commissie een speciale commissaris voor  vergrijzingsproblematiek komt. Deze moet alle Europese wetgeving en andere vormen van beleid toetsen op de consequenties van en voor de vergrijzing nu en in de toekomst. Is de minister-president bereid zich daarvoor in te zetten?

Daarmee kan het kabinet duidelijk maken dat het in de Europese Unie in de eerste plaats moet gaan om mensen en niet alleen om markt en munt. Dat sluit aan bij het uitgangspunt van het kabinet dat de EU zich moet richten op het leveren van concrete resultaten voor burgers, op onderwerpen die zij belangrijk vinden. Een mooi uitgangspunt, maar de effecten daarvan moeten volgens 50PLUS nog veel duidelijker worden in het beleid. De Nederlanders moeten daadwerkelijk ervaren dat de Unie er in de eerste plaats voor hen is en niet alleen om het bedrijven makkelijker ter maken om zaken te doen. 

Tot slot: vanavond geeft de Franse president Macron een uitgebreide persconferentie. Volgens welingelichte kringen gaat hij daarin onder meer aankondigen dat de pensioenen in Frankrijk weer geïndexeerd zullen worden. En dat in een land met een tekort van meer dan 3 procent! Misschien kan de premier hem uitleggen waarom in ons financieel veel sterkere land pensioenkorting dreigt voor 5 tot 10 miljoen deelnemers,  jong en oud. Macron zal zich ongetwijfeld beroepen op sterk leiderschap. Hier zou het van sterk leiderschap getuigen als de premier zich hard maakt om de pensioenkortingen van tafel te krijgen. Gaat hij dat ook doen, zo vraag ik de premier?”

© 25 april 2019