Ouderen zijn een door de rijksoverheid vertrapte groep. Dit verwijt aan het kabinet maakte 50PLUS-Senator maandag 20 mei in een debat over de Wet arbeidsmarkt in balans. Nagel vroeg de minister om het wetsvoorstel aan te houden. Anders zal de tegenstem van 50PLUS onvermijdelijk zijn.

Het 50PLUS-Eerste Kamerlid sprak van een slechte wetgeving voor de werknemers en voor de ouderen in het bijzonder. Hij citeerde zijn partijgenoot in de Tweede Kamer, Corrie van Brenk. Die zei in een debat over dit kabinet: “Oud zit fout”

Nagel: “Er wordt geen enkele rekening gehouden met hun zwakkere positie op de arbeidsmarkt en hun geringe kansen op een baan. Voor de afschuwelijke gevolgen met betrekking tot de pensioengaten, hebben de kabinetten Rutte, of ze 1, 2 of 3 heten, volstrekt onvoldoende gevoel getoond. Ouderen zijn een vertrapte groep. Als het kabinet naar ouderen wil kijken, moet het eerst zijn voetzool optillen. Het is triest te moeten vaststellen dat in dit oerwoud van halve en heel ondoorzichtige maatregelen de door de minister gewenste hoofdrol van een glanzende en gespierde Tarzan in de praktijk ineen geschrompeld is tot een schichtig vogeltje.”

Senator Nagel bracht in herinnering dat de Raad van State eerder al concludeerde dat ook bij de invoering van dit wetsvoorstel te grote verschillen blijven bestaan tussen diverse categorieën werkenden. “De voorgestelde maatregelen leiden tot nieuwe spanningen op de arbeidsmarkt. De Raad van State gaf als oordeel dat de probleemaanpak van het voorstel ontoereikend is om een balans op de arbeidsmarkt tot stand te brengen. Met deze vaststelling is 50PLUS het eens. Het kabinet bevestigt bovendien dat mogelijke effectiviteit en arbeidsmarkteffecten van het wetsvoorstel zich nauwelijks of niet laten inschatten. Dat komt door de slordige voorbereiding.” 

50PLUS maakt zich ook grote zorgen over de alom als slecht erkende  positie van de ouderen op de arbeidsmarkt, zei Jan Nagel. “In deze wet wordt hun positie op het gebied van ontslagrecht keihard onderuit gehaald.”

Het wetsvoorstel rammelt  aan alle kanten, vond hij ook. “De doorgeschoten flex wordt niet aangepakt en blijft een open vluchtroute naar goedkope arbeid. De Raad van State constateerde dat de Nederlandse arbeidsmarkt sterker is geflexibiliseerd dan andere landen met deze trends. De afgelopen 15 jaar nam in Nederland het aantal flexibele werknemers toe van ruim 1 tot bijna 2 miljoen. Verder wordt de kostenconcurrentie tussen vast en flex  niet echt aangepakt. Wat nu voor werkenden zeker lijkt, wordt juist minder. Deze wet is een verliesnota voor alle werkenden, die te weinig sociale bescherming wordt gegeven.”

Het voorstel om de keten van tijdelijke contracten te verlengen van twee naar drie jaar kent volgens Senator Nagel grote schaduwzijden. “Het kan een camouflagedeken zijn om mensen tijdelijk in dienst te hebben en voordat  het recht op een vast contract ontstaat, te ontslaan.”

De 50PLUS-fractie heeft haar best gedaan in het wetsvoorstel te zoeken naar enige verbetering voor de ouderen. “Maar we hebben dat niet kunnen vinden. Integendeel. Iedereen weet dat de ouderen de meest kwetsbare groep op de arbeidsmarkt vormen maar hun positie wordt door deze wet eerder verslechterd. Het wordt gemakkelijker ouderen te lozen, het wordt veel goedkoper. Een sneller ontslag ligt voor de hand. Met alle gevolgen ook voor het pensioengat dat de ouderen voor hun kiezen krijgen. Daarbij komt dat in de praktijk al vele, zeer vele jaren blijkt dat de oudere werknemer zich suf kan solliciteren, maar onomstreden kansarm is bij het vinden van een baan op deze leeftijd.”

Jan Nagel wees de minister erop, dat er wel kansen zijn. “50PLUS heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk gesproken met werkgevers die wel degelijk bereid zijn oudere werknemers een baan te geven mits dit op betere voorwaarden kan. Aan de andere kant kennen wij oudere werklozen die graag in gesprek zouden gaan over deze materie. Aantoonbaar wreekt zich bij deze wet wat ik eerder meldde: slordige, niet systematische en weinig samenhangende voorbereiding, geen goede arbeidsmarktanalyse, geen overleg met betrokkenen en hun  organisaties.”

Klik HIER om de volledige tekst te lezen die Jan Nagel in de Senaat uitsprak.

© 20 mei 1919