Er moet een speciaal pictogram komen voor vluchtroutes voor rolstoelgebruikers en minderzelfredzamen. Een motie daarover van 50PLUS werd door de Tweede Kamer aangenomen.

Minder-zelfredzamen zijn een vergeten groep in bouwregelgeving. Zeker nu er steeds meer hoogbouw komt en de samenleving vergrijst, is er extra aandacht nodig voor vluchtroutes waarmee ook rolstoelgebruikers een gebouw op tijd kunnen verlaten. “Aan het gebouw snel kunnen verlaten bij calamiteiten schort het voor minderzelfredzamen nog al eens”, constateert Henk Krol. “Vooral zij kunnen bij brand in levensgevaarlijke situaties terecht komen.” Het Kamerlid van 50PLUS pleit ervoor een speciaal pictogram voor vluchtroutes voor minderzelfredzamen op te nemen in de regelgeving.

Pictogram

In het bestaande pictogram voor vluchtroutes zoals dat is opgenomen in de NEN-norm 70–10 staat een rennend mannetje. “Dat pictogram volstaat niet voor vluchtroutes voor mindervaliden en ouderen die mogelijk minder mobiel zijn”, stelt Henk Krol en hij diende een motie in waarin de regering wordt verzocht aan NEN te vragen de voorbereidingen te treffen om in de NEN-norm 7010 een pictogram vast te leggen voor dergelijke vluchtroutes.

Motie aangenomen

“Een pictogram specifiek gericht op deze doelgroep is een belangrijke meerwaarde om te wijzen op dergelijke vluchtroutes”, vindt Henk Krol. De meerderheid van de Tweede Kamer is het met de partijleider van 50PLUS eens: zijn motie voor een speciaal pictogram voor vluchtroutes voor rolstoelgebruikers en minderzelfredzamen werd vandaag aangenomen!

© 21 mei 2019