Een compliment voor de campagnevechters. De nu bekende gegevens geven moed. Maar het kan nog twee kanten op. Dat is samengevat de reactie van Eerste Kamerlid Jan Nagel op de uitslag voor 50PLUS van de Europese verkiezingen in ons land.

Als, naar verwachting, de kiesdeler circa 3,655 is, is 1 zetel voor 50PLUS vrij zeker, zegt oprichter, eerste voorzitter en erelid Nagel over de kansen dat die felbegeerde ene zetel die nog steeds ontbreekt, door 50PLUS wordt gehaald.

In een verklaring aan de leden maakt Jan Nagel allereerst een groot compliment voor campagnevechters Toine Manders en Roy Ho Ten Soeng. “Die hebben met weinig middelen een campagne op leven en dood gevochten. Hulde!”

De in juni vertrekkende 50PLUS-Senator beschouwt verder: “De NOS-voorspelling geeft 1 zetel aan maar de marge is te klein om zeker te zijn. Opiniepeiler Maurice de Hond bracht donderdagavond en de nacht erop de echte uitslagen van de stembureaus. Ook daarin staat 50PLUS  op 1 zetel, maar ook daar is die ene zetel nog lang niet zeker.”

“Hoe spannend het zondag maar vooral maandag gaat worden, kan blijken uit de volgende gegevens. Toen Maurice De Hond ’s nachts om 02.00 uur zijn uitzending afsloot stond 50PLUS al geruime tijd stabiel op 1 zetel, maar wel met een uiterst kleine marge.  Op dat tijdstip stond de partij  wat betreft de kiesdeler op 3,87 (afgerond 3,9). Dat betekent een marge van circa 1300 stemmen. Dat is uiterst gering op een totaal aantal kiezers van circa 5,4 miljoen. Deze gegevens zijn gebaseerd op telling van 800 stembureaus. Er zijn er ongeveer 10.000.”

Jan Nagel vervolgt: “Terwijl aan de ene kant het beeld stabiel is rond de 3,9 %, is de vraag of wellicht in de genoteerde uitslagen de grote steden iets ondervertegenwoordigd zijn (wat ongunstig voor 50PLUS zal zijn) of dat wellicht het zuiden wat ondervertegenwoordigd was (wat gunstig voor 50PLUS zal zijn). Zoiets kan met zo’n kleine marge net de doorslag geven.”

“Het is positief dat we op dit moment boven de streep staan. Maar lijsttrekker Toine Manders herinnerde nog eens aan vijf jaar geleden toen de champagne van donderdag enkele dagen later veranderde in azijn.”

© 24 mei 2019