De Eerste Kamerfractie van 50PLUS is tegen de voorgestelde verhoging van de rentevoet over studieleningen voor toekomstige studenten die vanaf 1 januari 2020 met hun studie beginnen. Onaanvaardbaar, zei woordvoerder Martine Baay maandag 27 mei in de Senaat. Daar nam ze het nadrukkelijk op voor de studenten. 50PLUS zal bij de stemming over het wetsvoorstel een nee laten horen.

De voorgestelde verhoging van de rentevoet leidt tot een gemiddelde stijging van de totale studieschuld met zo’n  € 5.000,00, is berekend. Om nu, na enkele jaren de rente op studieleningen te verhogen geeft een verkeerd signaal en kan bijdragen aan een verdere verhoogde mentale druk bij studenten over een oplopende studieschuld, gaf Martine Baay het standpunt van 50PLUS weer.

Sinds de invoering van de Basisbeurs in 1986 is er veel veranderd. Deze Basisbeurs werd in het studiejaar 2015/2016 vervangen door een sociaal leenstelsel. De studiebeurs werd omgezet naar een lening die moet worden terugbetaald, oorspronkelijk tegen gunstige voorwaarden en rentetarieven.

Het kabinet wil nu die rentevoet verhogen, tegen de zin van de studenten. De grond voor de wijziging van de rentevoet is gebaseerd op gemaakte afspraken in het regeerakkoord om de houdbaarheid van de overheids -financiën te verbeteren.

Senator Baay verwees naar onderzoeken waaruit blijkt dat met name bij minder draagkrachtige gezinnen de leenangst het grootst is. Zij vroeg de minister welke maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat studeren niet iets wordt voor alleen jongeren van  welgestelde ouders.

“De doelgroep die door dit voornemen geraakt wordt zijn onze toekomstige studenten. Jonge mensen die na het afstuderen starten met een aanzienlijke schuld die tevens een beperking met zich meebrengt bij het afsluiten van een hypotheek, iets dat zwaar weegt in een tijd van hoge huizenprijzen. Door de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt en de onzekerheid over het verkrijgen van een vaste baan levert de aflossing van de studieschuld een extra belemmering op voor jongeren”, bracht Martine Baay naar voren.

Zij gaf ook aan dat de 50PLUS-fractie zich grote zorgen maakt over de uitkomsten uit de diverse onderzoeken over de mentale druk waaronder studenten staan. Ruim 60% van de lenende studenten ervaart regelmatig stress door hun studieschuld. Ook het laatste onderzoek door het RIVM en het CBS spreekt van toename van psychische problemen onder jongeren. Bovendien was uit eerder onderzoek al gebleken dat deze druk kan leiden tot gezondheidsklachten en gebruik van medicatie. Het presteren onder zware druk zal de studieresultaten niet bevorderen, waardoor de kans op uitval in de toekomst zal gaan toenemen”, verklaarde Martine Baay ook in het debat in de Senaat.

Klik HIER om de volledige bijdrage van Martine Baay te lezen.

Op de foto: vijf studentenorganisaties boden leden van de Eerste Kamer maandag 27 mei een petitie aan. In het midden met ketting 50PLUS-Senator Martine Baay.

© 27 mei 2019