Als het wetsvoorstel ‘Verwijdering asbest en asbesthoudende producten’ er door komt, is de groep minder draagkrachtige gepensioneerden dan wel in staat om aflossingen en rente aan het daarvoor op te richten fonds te betalen?

Dat was een van de vele vragen die 50PLUS-Senator Martine Baay stelde bij de behandeling van het wetsvoorstel. Van de staatssecretaris wilde zij weten welke consequenties er zijn voor deze mensen wanneer zij in gebreke blijven. “Kan dit leiden tot bijvoorbeeld gedwongen verkoop van de woning?”

Baay doelde op gepensioneerden zonder financiële draagkracht met slechts inkomsten uit AOW en een beperkt aanvullend pensioen. Zij vormen volgens haar een risicovolle investering voor dit fonds.

Martine Baay constateerde dinsdag 28 mei in de Senaat dat het wetsvoorstel een spanningsveld creëert tussen de gezondheidsrisico’s die asbest na langdurige blootstelling met zich meebrengen en hoge saneringskosten voor de burgers.

“We zien nu al dat in aanloop naar dit asbestverbod de perverse prikkel ontstaat voor het rekenen van exorbitante prijzen door bedrijven voor verwijdering van asbest”, merkte ze op.

Baay verwees naar een deskundigenbijeenkomst in maart en naar de website van RIVM. Daar komt nadrukkelijk naar voren dat met name door langdurige blootstelling aan asbestvezels de risico’s op kanker, veroorzaakt door asbest, toenemen.

De rijksoverheid onderkent dat lang niet alle eigenaren van asbesthoudende daken in staat zijn om de sanering te financieren uit eigen middelen. Het kabinet wil daarvoor een fonds in het leven roepen. Baay vroeg om een indicatie hoe groot het jaarlijks budget van dit fonds zal zijn. En zij stelde de vraag of het risico bestaat dat het fonds voortijdig gesloten wordt voor het indienen van aanvragen wegens uitputting van middelen.

Zij vroeg, gelet op de gezondheidsrisico’s, ook om een landelijke voorlichtingscampagne over het veilig verwijderen en afvoeren van asbest door de eigenaar zelf of in diens opdracht

Om de volledige tekst te lezen die Martine Baay uitspraak, klik HIER.

© 28 mei 2019