50PLUS wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van armoede onder ouderen. Het gaat volgens Kamerlid Corrie van Brenk om een ernstig probleem.

Een probleem dat onvoldoende bij politici op het netvlies staat, bovendien. Om daar verandering in te brengen wordt er maandag 3 juni in de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek gehouden door de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Tijdens dat gesprek zullen vijf ervaringsdeskundigen de Kamerleden inzicht geven in hun persoonlijke financiële situatie en hen uitleggen waarom ze niet meer fatsoenlijk rond kunnen komen. Daarnaast komen er ook deskundigen van de FNV, KBO-PCOB, KBO-Brabant, het Nibud en de FNV aan het woord.

Het Rondetafelgesprek is een initiatief van Corrie van Brenk. Eerder dit jaar trok het Kamerlid van 50PLUS al eens samen met de Gemertse oud-wethouder van sociale zaken Hans van Dijk aan de bel. Van Dijk, tegenwoordig actief als cliëntondersteuner, krijgt veel signalen dat steeds meer kwetsbare ouderen niet meer fatsoenlijk rond kunnen komen. Het gaat daarbij met name om mensen met hoge woon- en/of zorgkosten die alleen AOW hebben of AOW plus een heel klein aanvullend pensioentje.

Om hoeveel mensen het precies gaat, is onduidelijk. Volgens schattingen gaat het om circa 100.000 ouderen die in zo’n situatie verkeren. Het kunnen er ook aanzienlijk meer zijn omdat veel ouderen die niet meer rond kunnen komen zich daarvoor schamen en niet aan de bel durven te trekken. Volgens het Nibud heeft zelfs een derde van alle gepensioneerden ‘moeite om rond te komen’. Dat wil zeggen: circa een miljoen mensen.

Corrie van Brenk wil graag meer duidelijkheid over die cijfers. Ze wil ook weten of het Nibud niet veel te optimistisch is over begrote uitgaven voor huur, energie en voeding. Volgens  KBO Brabant komen die posten in het huishoudboekje van veel ouderen aanzienlijk hoger uit dan de modellen waar het Nibud van uit gaat.

Het Rondetafelgesprek is maandag 3 juni van 14.00 uur tot 16.15 uur in de Groen van Prinstererzaal in het gebouw van de Tweede Kamer, Lange Poten 4, Den Haag. U kunt hierbij aanwezig zijn; vergeet niet een identiteitsbewijs mee te nemen (te tonen aan de balie).

© 29 mei 2019