“Ik vind het niet moeilijk om los te laten. Ik heb 50PLUS opgericht en was in de beginjaren voorzitter. Daarna hebben de leden mij teruggevraagd. Er komen soms dingen op je af. Maar ik wil mensen die nu komen, niet voor de voeten lopen en probeer afstand te houden.” Dat zegt Jan Nagel in een interview in dagblad Trouw van dinsdag 4 juni.

Interviewer Jelle Brandsma stelt vast dat de oprichter van 50PLUS al decennia lang een politiek dier is. Nagel was ruim 55 jaar actief in de politiek bij vier verschillende partijen. Op 4 juni, de dag dat de oude Eerste Kamer afscheid neemt, stopt hij. Het is klaar met zijn officiële taken voor 50PLUS, de partij die hij tien jaar geleden oprichtte. “Ik heb het lang genoeg gedaan”, zegt Nagel in Trouw.

Op een vraag van de interviewer antwoordt Nagel: “Nee, dominant ben ik niet geworden. Ik vind het moeilijk om over mijzelf te praten. Laten wij het maar zo zeggen: ik ben redelijk vasthoudend. Je komt in de archieven niet tegen dat ik met twee monden praat. Wel is te lezen dat ik regelmatig ergens tegen in ga.”  Over zijn politieke omzwervingen merkt hij op: “Partijen zijn veranderd. Ik ben altijd mijzelf gebleven.”

Over de laatste partij die hij oprichtte, 50PLUS, zegt hij onder meer: “Alle ouderenpartijen zijn uit elkaar gevallen en ik heb de club bij elkaar gehouden. 50PLUS groeit sneller dan andere nieuwe partijen die in de Kamer komen, zoals de Partij voor de Dieren. Dan heb je toch wat neergezet. Toen wij begonnen, beweerde iedereen dat ouderenpartijen altijd aan ruzie ten onder gaan. Wij bestaan tien jaar. Geen invloed? Er is nu veel discussie over pensioenen en de AOW-leeftijd. Die onderwerpen hebben wij op de kaart gezet.”

Interviewer Brandsma vraagt Jan Nagel naar zijn meest dramatische moment in de politiek. Daarop antwoordt de vertrekkende 50PLUS-Senator: “Als ik heel eerlijk ben, was dat het moment waarop ik na 37 jaar afscheid nam van de PvdA. Dat gebeurde in 1994 en heeft mij veel gedaan. Hilversum had de hoogste lokale lasten, het verkeer en de financiën waren een puinhoop. Op de ledenvergadering van de PvdA kreeg je niks veranderd en dus richtte ik met een aantal anderen een lokale partij op. Ik wilde lid blijven van de PvdA, ondanks de kritiek die ik had. Ik belde PvdA-voorzitter Felix Rottenberg en die vond dat ik lid kon blijven, maar de PvdA in Hilversum protesteerde. Toen hebben wij afgesproken dat mijn lidmaatschap ophield te bestaan. Ik heb niet bedankt en ik ben er niet uit gezet.”

Achteraf vindt Jan Nagel het goed dat hij vertrokken is. “Zeker als ik zie wat het vorige kabinet met de PvdA heeft gedaan. De AOW-leeftijd is rücksichtslos verhoogd, de zware beroepen zijn daarbij niet ontzien. Pensioenuitkeringen worden niet verhoogd met de inflatie. De VVD heeft de PvdA voor al deze dingen laten opdraaien. Zoals de VVD nu D66 laat opdraaien voor afschaffing van het raadgevend referendum. Ze trappen er iedere keer weer in.”

KLIK HIER om de volledige tekst van het interview in Trouw te lezen

© 4 juni 2019