De schaker met de zeven politieke levens. Zo noemde Senaatsvoorzitter Ankie Broekers-Knol Jan Nagel van 50PLUS bij zijn afscheid van de Eerste Kamer. Ze herinnerde eraan dat Nagel de laatste maanden wat minder vaak in de Kamer was in verband met zijn gezondheid. Er aan toevoegend: “Het was fijn u deze laatste weken weer met regelmaat in de groene bankjes te zien. Over twee weken wordt u tachtig. De tijd na de Eerste Kamer gaat u gebruiken om een vervolg op uw autobiografie te schrijven. De titel uit 2001 - ‘Boven het maaiveld’ - geldt onverminderd.”

In de Senaatsvergadering van dinsdag 4 juni werd afscheid genomen van 44 Eerste Kamerleden. Ankie Broekers-Knol, die zelf ook vertrekt, noemde dat een fors aantal op een totaal van 75 leden in de Eerste Kamer. In 2015, bij de laatste Kamerwisseling, vertrokken er 35 personen. Een groot aantal van de vertrekkenden van nu heeft er zelf voor gekozen om het lidmaatschap te beëindigen, onder wie Jan Nagel,. Bij een aantal anderen dwong de uitslag van de verkiezingen tot een vertrek.

senaat

Op de foto: rechts de scheidende Senator Jan Nagel, links Senaatsvoorzitter Ankie Broekers en in het midden 50PLUS-Senator Martine Baay. Zij vormt samen met Martin van Rooijen de nieuwe 50PLUS-fractie in de Eerste Kamer.

In alfabetische volgorde stond Senaatsvoorzitter Ankie Broekers-Knol bij ieder van de vertrekkende leden kort stil. Over en tot 50PLUS-Senator Jan Nagel sprak zei het volgende:

“De schaker met de zeven politieke levens. Toen u op 7 juni 2011 beëdigd werd als lid van de Eerste Kamer, zult u waarschijnlijk wel hebben teruggedacht aan het moment - 34 jaar eerder - waarop u voor het eerst lid van de Eerste Kamer werd. Van 1977 tot 1983 was u immers Eerste Kamerlid voor de PvdA, van 2011 tot nu voor 50PLUS. In 1978 hield u als PvdA-senator uw maidenspeech bij het debat over de Wijziging van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst.”

”Uw eerste inbreng als Eerste Kamerlid voor 50PLUS sprak u in 2011 uit bij het wetsvoorstel Verhoging collegegeld langstudeerders. In beide gevallen betrof het een wet die jongvolwassenen aanging. Uw leeftijd was inmiddels wel veranderd, maar onveranderd was daarentegen uw vastberaden manier van spreken, staccato, waarbij de toehoorder de onderstrepingen van de belangrijkste passages bijna kon horen.”

”Overigens had u tijdens debatten altijd een eigenaardige manier om naar het spreekgestoelte te komen. Nooit rechtstreeks door de zaal en op het moment dat ik dacht ‘hij is er niet’, dook u links van het rostrum op. Uw politieke carrière kenmerkt zich door een vasthoudende strijd voor politieke vernieuwing. Eerst binnen de PvdA waar u tot de Nieuw Links beweging hoorde die ontstond uit onvrede over de conservatieve koers van de partij. Leefbaar Hilversum en later Leefbaar Nederland ontstonden uit onvrede over de gevestigde partijen. En ook 50PLUS was een reactie op de landelijke partijen die zich onvoldoende inzetten voor ouderen.”

”In de Kamer werkte u de afgelopen jaren onder andere aan vernieuwing van het instituut. Op 29 januari 2013 diende u in het debat over de begroting van de Staten-Generaal een motie in over rechtstreekse verkiezing van de Eerste Kamer. De motie werd verworpen. En tijdens het debat over het rapport van de Tijdelijke commissie werkwijze Eerste Kamer diende u een motie in om commissievergaderingen tenminste openbaar te maken via audio. U trok de motie later in, maar het signaal was duidelijk: alle commissievergaderingen moesten op termijn openbaar zijn. En dat signaal is verstaan: in december 2017 is een daartoe strekkend voorstel opgenomen in het Reglement van Orde.”

”In 2017 sneuvelde het wetsvoorstel dat de naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar wilde verlengen door de tegenstem van de 50PLUS-fractie. U zei in de door u aangevraagde derde termijn van de plenaire behandeling getroffen te zijn door de omvang en de ernst van de problemen die Nederlanders in het buitenland gaan raken als deze wet doorgaat.”

KLIK HIER om de volledige toespraak van Ankie Broekers-Knol te lezen.

© 4 juni 2019