50PLUS-Eerste Kamerlid Martine Baay heeft de afgelopen dagen flink onderhandeld met staatssecretaris Stientje van Veldhoven over het wetsvoorstel verbod op asbestdaken. Omdat ze voor de achterban een aantal toezeggingen kon binnenhalen stemde de fractie voor het voorstel. Maar uiteindelijk wees een ruime meerderheid van VVD, CDA, PVV, PvdA en SGP het voorstel af.

50PLUS had grote twijfels over het wetsvoorstel. Ook na het inhoudelijke debat daarover bleven er voor de fractie nog vele vragen onbeantwoord. In een recente brief van de staatssecretaris werd een aantal toezeggingen gedaan waaronder: termijnverlenging van het verbod naar 2028; de verzilverlening voor minder draagkrachtige gepensioneerden; vrijstelling van het heffingsvrije vermogen voor AOW-gerechtigden; mee-financiering van asbesthoudende gevelplaten uit een fonds; nader overleg met TNO over de 35m2 grens. Gelet op deze toezeggingen steunde 50PLUS het wetsvoorstel. Maar een Kamermeerderheid besliste anders.

© 4 juni 2019