50PLUS vindt dat het bereikte pensioenakkoord op onderdelen een verslechtering is.

Rente omhoog en omlaag - Foto: Mohamed Hassan (Pixabay)

Vandaag is de Tweede Kamerfractie van 50PLUS, na het bestuderen van het akkoord, nóg  kritischer dan gisteren - toen het akkoord voor het eerst naar buiten kwam - en slaat de balans nog verder door in het negatieve. Alles afwegende ziet 50PLUS meer en grotere minnen dan plussen.

50PLUS vindt dat het huidige pensioenstelsel onnodig wordt gesloopt. Kortingen dreigen ook in dit nieuwe stelsel, dat nog zeer veel onzekerheden en open einden kent.

Het afschaffen van de doorsneepremie gaat gepaard met een rekening van tenminste 60.000.000.000 (zestig miljard!) euro. Het is nog volstrekt onduidelijk wie die rekening gepresenteerd krijgt.

Het grootste probleem is en blijft de rekenrente. In het nieuwe pensioenstelsel zijn de dreigende forse kortingen van miljoenen pensioenen niet van de baan omdat er aan de kunstmatige, lage rekenrente niets wordt gedaan. 

De tijdelijke bevriezing van de AOW-leeftijd is wat 50PLUS een veel te klein stapje in de goede richting. De Tweede Kamerfractie blijft van mening dat het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar, voor iedereen die dit wil, haalbaar en betaalbaar is.

Natuurlijk ziet 50PLUS ook positieve kanten aan dit akkoord, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Maar per saldo is de balans negatief.

Voor een iets minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd wil 50PLUS ons huidige pensioenstelsel, nog altijd één van de beste van de wereld, niet opofferen. We zien niet hoe dit nieuwe pensioenstelsel uitzicht biedt op een koopkrachtig en stabiel pensioen.

Pensioenakkoord: risico op kortingen is niet van tafel!

© 5 juni 2019