50PLUS vindt dat meer ouderen de kans moeten krijgen om zich om- of bij te scholen. Het levenlanglerenkrediet beschikbaar stellen tot aan de pensioengerechtigde leeftijd ligt voor de hand.

Studieboeken - Foto: Kimberly Farmer (Unsplash)

Werkgevers willen vaak nauwelijks investeren in oudere werknemers. En het levenlanglerenkrediet is alleen beschikbaar voor mensen tot 55 jaar. Een verruiming tot de pensioengerechtigde leeftijd ligt voor de hand, vindt 50PLUS.

In de minderheid

“Ouderen zijn nog onvoldoende vertegenwoordigd in de cijfers als het gaat om onderwijs, bij- en omscholing. Er zijn steeds meer ouderen die deelnemen aan onderwijs, maar nog steeds zijn ze ver in de minderheid. We weten allemaal dat het na je vijftigste al erg moeilijk is om aan een nieuwe baan te komen. Bij- en omscholing is een belangrijk instrument om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten”, zo stelde Henk Krol in een Algemeen Overleg met de ministers Van Engelshoven (Onderwijs) en Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).


Lees hier de volledige inbreng van Henk Krol in het overleg over Leven Lang Ontwikkelen met de ministers Van Engelshoven en Koolmees:

“50PLUS is blij met de komst van het  STAP-budget, een regeling die iedereen in staat stelt om scholing in te zetten voor de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid, dus ook mensen die niet werken of geen startkwalificatie hebben. We hebben uiteraard nog wel een aantal vragen. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat iedereen die dat nodig heeft zijn weg vindt naar dat budget? Juist voor mensen die het hard nodig hebben, zoals langdurig werklozen, hebben vaak moeite hun weg te vinden naar regelingen zoals deze. Kan de minister nog iets meer zeggen over de voorwaarden waaraan mensen moeten voldoen om van het budget gebruik te maken? Lezen we het goed dat er maar één voorwaarde is: dat mensen geen recht mogen hebben op een andere vorm van financiering voor scholing? En als het budget op is, zijn er dan nog andere mogelijkheden voor mensen die zich willen ontwikkelen?

50PLUS maakt zich ook een zorgen over het feit dat de uitvoer van deze regeling wordt neergelegd bij het UWV. Het is algemeen bekend dat het daar al langere tijd niet goed gaat. We wachten de uitvoeringstoets van het UWV af, maar zijn er naast het UWV nog andere beoogde uitvoerders? Is het verstandig om nieuwe taken te beleggen bij een instantie die haar huidige taken niet op orde heeft? Graag een reactie.

Ouderen zijn nog onvoldoende vertegenwoordigd in de cijfers als het gaat om onderwijs, bij- en omscholing. Er zijn steeds meer ouderen die deelnemen aan onderwijs, maar nog steeds zijn ze ver in de minderheid. We weten allemaal dat het na je 50ste al erg moeilijk is om aan een baan te komen. Bij- en omscholing is een belangrijk instrument om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Een instrument dat hier bij kan helpen is het levenlanglerenkrediet. 50PLUS heeft het al vaak aan de orde gesteld. Onlangs publiceerde het Sociaal Cultureel Planbureau het rapport ‘Grenzen aan een leven lang leren’. Daarin schrijft het SCP over het levenlanglerenkrediet dat zij een verruiming van de leeftijdsgrens naar de pensioengerechtigde leeftijd voor de hand vindt liggen, gezien ouderen hun competenties ook op peil moeten houden. Is de minister het eens met deze conclusie? En zo niet, wat heeft de minister nu te bieden aan 55-plussers en mensen zonder startkwalificatie die geen recht hebben op het krediet en zich willen bij- of omscholen?

Er zijn aardig wat subsidies en regelingen op het gebied van een leven lang ontwikkelen. 50PLUS ontvangt graag een brief van de minister met een overzicht van alle regelingen en subsidies van de verschillende ministeries en hoe die zich tot elkaar verhouden. 

Onlangs kwam uit een studie van de universiteit van Maastricht naar voren dat werkgevers nauwelijks bereid zijn te investeren in oudere werknemers. Is de minister bereid om in gesprek te gaan met werkgeversorganisaties en ze te wijzen op het belang van scholing en onderwijs voor oudere werknemers?

24 procent van de werknemers beschikt nu over een individueel leer- en ontwikkelbudget. Maar is het ook duidelijk hoeveel van die werknemers ook daadwerkelijk gebruikmaken van het budget? En het AWVN denkt dat het mogelijk is dat aantal dit jaar kan oplopen tot 2,3 miljoen werknemers. Acht de minister dit ook haalbaar? Het kabinet gaat een vervolgonderzoek doen om beter inzicht te krijgen in het gebruik van die individuele leer- en ontwikkelbudgetten en hoe dat te stimuleren. Wanneer kunnen we resultaten van dat onderzoek verwachten?

© 11 juni 2019