50PLUS heeft grote zorgen of de chaos bij het CBR binnen de geplande tijd opgelost zal zijn. De coulanceregeling die 50PLUS als eerste voorstelde komt er nu uiteindelijk tóch. Een motie van 50PLUS-Kamerlid Corrie van Brenk om die regeling dírect in te laten gaan - en niet pas op 1 december, zoals de minister wil - werd door de Tweede Kamer aangenomen!

Auto met navigatie - Foto: Dariusz Sankowski (Pixabay)

50PLUS heeft aanhoudend aangedrongen op oplossingen voor ouderen die de dupe zijn van de chaos bij Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Samen met haar collega van de SGP droeg 50PLUS-Kamerlid Corrie van Brenk de oplossing aan van het probleem: laat autobestuurders langer doorrijden zolang er problemen zijn bij het CBR. Die regeling was volgens minister Van Nieuwenhuizen echter onuitvoerbaar. Nu komt de bewindsvrouw plots toch met een manier om gedupeerden tegemoet te komen: automobilisten die ouder zijn dan 75 jaar mogen een jaar langer doorrijden zonder keuring en verlenging van hun rijbewijs…

Coulanceregeling

“De minister komt te elfder ure met een coulanceregeling voor 75-plussers inzake de problematiek bij het CBR. 50PLUS was met de SGP de eerste die dit voorstelde”, constateert Kamerlid Corrie van Brenk. “Toen 50PLUS en de SGP hierom vroegen, kon het absoluut niet, maar om de coalitie overeind te houden kan er opeens heel veel. De gang van zaken is niet bepaald chic, maar voor al die gedupeerde mensen zijn we heel blij dat de minister tot inkeer is gekomen.” Omdat er allerlei formaliteiten moeten worden doorlopen wil de minister de coulanceregeling pas op 1 december laten ingaan. 50PLUS vindt dat véél te laat. Corrie van Brenk diende voor het zomerreces een motie in waarin de minister wordt opgeroepen de regeling direct te laten ingaan. De motie werd door de Tweede Kamer aangenomen, dus de minister is nu aan zet.

Zorgen over chaos

50PLUS maakt zich wel nog steeds zorgen over de chaos bij het CBR. “Eind 2019 moeten de problemen zijn weggewerkt, maar het CBR geeft min of meer zelf al aan dat alles mee moet zitten en dat we dan maar moeten hopen dat het gehaald is”, aldus Corrie van Brenk. Het Kamerlid van 50PLUS vroeg de minister bovendien naar de capaciteit van keuringsartsen, naar meer uniformiteit van keuringen, naar het voldoen aan de AVG en naar het plaatsen van dit project binnen het ICT-dashboard. Meer hierover in haar volledige inbreng hieronder.


De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk bij het debat over de problemen bij het CBR met minister Van Nieuwenhuizen:

“Ik dacht tijdens de voorbereiding van dit debat: ik kan mijn inbreng van de vorige keer er wel weer bijhalen. Zoveel is er niet veranderd. Maar opeens is er een oplossing van het hele probleem: we rijden een jaartje langer door! Toen 50PLUS en de SGP hierom vroegen kon, het absoluut niet, maar om de coalitie overeind te houden kan er opeens heel veel. Bijzonder, maar het doel heiligt de middelen, we zijn voor al die gedupeerde mensen heel blij dat de minister tot inkeer is gekomen.

Eindelijk komt er een eind aan de mails die bij ons binnen stroomden van mensen bij wie de herkeuring spaak loopt. Mensen die voldeden aan alle eisen, die alle keuringen hebben doorlopen, alle documenten juist en op tijd ingeleverd, en dan toch niet mogen rijden alleen omdat het CBR haar zaakjes onvoldoende op orde heeft. 50PLUS ontvangt nog steeds veel mails van ouderen die op de CBR-muur zijn gestuit, maar wel afhankelijk zijn van hun auto. Voor mantelzorg, sociale contacten, ziekenhuisbezoek. Mooi.

Eerst en vooral wil 50PLUS natuurlijk van de minister weten zijn we over een jaar klaar, is de ellende dan achter de rug en is er een geoliede machine?

De brief van het CBR stemt überhaupt niet bepaald vrolijk. Op moment van schrijven is het aantal klanten dat binnen 4 maanden een besluit ontvangt gedaald ten opzichte van afgelopen januari. De bottom line van de brief is dat er alles op alles gezet moet worden, dat werkelijk alles mee moet zitten om aan het eind van dit jaar de hoofdmoot van de problemen opgelost te kunnen hebben. Heel kwetsbaar, dus. Ik heb al geluiden gehoord dat intern getwijfeld wordt aan de haalbaarheid van de afsluiting van het ‘oude’ programma Rijgeschiktheid aan het Stuur dit jaar.

Ik wil de minister een heel concrete vraag stellen: wat kunnen we nog extra doen om problemen versneld op te lossen? Extra geld? Extra capaciteit om desnoods handmatig werk uit te voeren? Iets anders? Out-of-the-box-denken is hard nodig, we willen immers geen debacle dat doet denken aan de PGB-kwestie… voor zover dat al niet het geval is.

Ons kwam iets anders ter ore. In de brief van de minister van 8 mei jl. staat: ‘In de initiële raming van het CBR van juli 2014 werden de totale programmakosten voor het programma Rijgeschiktheid aan het Stuur geraamd op 7 miljoen euro. De ICT-Component daarbinnen was kleiner dan 5 miljoen euro, waardoor het project niet voldeed aan de rapportage-eisen voor vermelding op het Rijks ICT-dashboard.’

Echter, in een intern stuk – een stuurgroeprapportage aan de directie van het CBR – staat dat het CBR in augustus het project Rijgeschiktheid aan het Stuur raamde op ruim 10 miljoen euro, waarvan de ICT-component ruimschoots groter was dan 5 miljoen euro. 7.416.000 euro om precies te zijn. Daarmee voldeed dit project in 2014 al aan de voorwaarden voor vermelding op het ICT-dashboard. Graag reactie van de minister.

En hoe verloopt de implementatie van het plan van aanpak om het CBR aan de AVG te laten voldoen? Hoe staat het met de uitfasering van verouderde ICT-systemen, waarbij in sommige gevallen nog - mind you – van Windows XP gebruik werd gemaakt. Een systeem dat in oktober 2001 werd uitgerold en sinds 2014 niet meer ondersteund wordt. Ik zeg het er maar even bij.

Het CBR geeft zelf al aan dat het aantrekken van capaciteit voor medische keuringen moeizaam gaat. Een zorgwekkend punt, want dat is wel een van de punten waar de zaak stagneert. Ziet de minister nog andere mogelijkheden? En wordt er gekeken naar een manier om de wijze van keuringen in elk geval enigszins te uniformeren? Want ook dat is een probleem.

Ik roep de minister nogmaals op ervoor te zorgen dat deze situatie kordaat en adequaat wordt aangepakt, zodat we eindelijk een goed functionerend Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen hebben dat voldoet aan de eisen en standaard van deze tijd. Het zou wel tijd worden.”

© 19 juni 2019