Nu de AOW-leeftijd twee jaar lang wordt bevroren op 66 jaar en 4 maanden – uitkomst van het pensioenakkoord – zegt 50PLUS: “Na de verkiezingen over twee jaar kan die AOW-leeftijd hopelijk zo in de vriezer blijven.”

IJsblok - 66 jaar en 4 maanden

Corrie van Brenk nam ‘met teleurstelling en een beetje tegenzin’ deel aan het debat over de temporisering van de verhoging van de AOW-leeftijd. Het Kamerlid van 50PLUS noemde het een ‘stoom-en-kokend water-debat’. “Natuurlijk: wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Maar voor een écht serieuze verlaging van de AOW-leeftijd hebben we een andere verkiezingsuitslag nodig!”

Twee jaar bevriezen is in ieder geval iets, constateerde Corrie van Brenk en zij schetste het ideale vervolgtraject: “In de tussentijd hebben we verkiezingen en kan de AOW-leeftijd zo maar in de vriezer blijven zitten. Van uitstel komt vaak afstel. Het zijn kleine stapjes, maar in ieder geval in de goede richting.”

Klinkt als een winstwaarschuwing

50PLUS maakt zich zorgen over de uitval van oudere werknemers. “We zien dat steeds meer mensen arbeidsongeschikt raken en de AOW-gerechtigde leeftijd niet halen”, zei Corrie van Brenk. “De minister gaat nu natuurlijk schermen met een maatregel om eerder te kunnen stoppen met werken. Dat is mooi, maar die is niet generiek. Als dat het geval was, dan zou 50PLUS enthousiast zijn geweest. Nu hangt het af van de portemonnee van de werkgevers. Kijk, dan word ik al wat minder enthousiast. Zeker als ik de heer De Boer van VNO-NCW bij de presentatie hoor zeggen dat het wel afhangt van de economische omstandigheden. Dat klinkt al als een winstwaarschuwing.”

Corrie stelt vast dat werkgevers nu hun portemonnee al amper trekken voor een loonsverhoging. “Gaan ze dan wel geld stoppen in werknemers? Drie jaar 19.000 euro is toch echt 57.000 euro; veel geld om te investeren. Ik hoor graag hoe de minister vertrouwen heeft in deze maatregel.”

Na 45 jaar stoppen met werken

Het meest enthousiast is 50PLUS van een ander element, alhoewel dat maar een kort zinnetje was: na 45 jaar werken kunnen stoppen met werken en dan… AOW en pensioen! “Kijk, dat klinkt goed!”, knikt Corrie van Brenk goedkeurend. “Er komt een onderzoek naar. Hoe realistisch is dit, of zijn we voor de bühne blij gemaakt met een dooie mus om de kritische geluiden uit de vakbond achterban te paaien?” 50PLUS stelt voor de bevriezing van de AOW-leeftijd te laten doorlopen tot het onderzoek afgerond én geïmplementeerd is. “Gaat de minister nu echt alles op alles zetten om dit tot een succes te maken of gelooft hij er zelf niet in? U hoort de achterdocht in mijn stem”, aldus het Kamerlid in het debat met minister Koolmees.

50PLUS wil mensen die dat willen graag de vrijheid en de mogelijkheden bieden om te mogen doorwerken na de AOW-leeftijd. Corrie van Brenk: “We krijgen brieven en mails van mensen die graag willen doorwerken en moeten stoppen van hun werkgever. Ik geef direct toe dat dit niet de zware beroepen zijn, maar waarom daar geen verruiming? Is overwogen om de uit diverse cao’s voortkomende verplichting om te stoppen met werken bij het bereiken van de AOW-leeftijd te verbieden of anderszins te beperken? Mensen die gezond zijn van lijf en leden en die graag langer willen doorwerken, zouden hier wat 50PLUS betreft niet in belemmerd moeten worden.”

50PLUS gunt iedereen de ruimte om te genieten van een goede oude dag met nog genoeg gezonde jaren. “Voor álle generaties en daarom vinden wij het zuur dat onze kleinkinderen nu tot hun zeventigste moeten werken. Daarom zien wij reikhalzend uit naar de resultaten van de studie om na 45 jaar te kunnen stoppen  met werken. We zien deze verbeteringen als een eerste stap, maar het moet en het kan veel beter! Alleen niet onder dit kabinet in deze samenstelling dat is duidelijk.”

MOTIE

Kamerlid Corrie van Brenk heeft een motie ingediend met de volgende inhoud:

- constaterende dat premier Rutte de extreme verhoging van de AOW-leeftijd door het tweede kabinet Rutte ‘hysterisch’ heeft genoemd;

- verzoekt de regering de AOW-leeftijd terug te brengen naar 66 jaar in 2020, conform de afspraken uit het regeerakkoord van het eerste kabinet Rutte.

66 is goed, 65 is beter!

© 19 juni 2019