Al ruim vier jaar pleit 50PLUS voor het vrijwillig vaccineren van ouderen tegen gordelroos. Het kabinet heeft bij monde van staatssecretaris Blokhuis nu laten weten dat inderdaad te gaan doen!

Injectie - Foto: Jochen Pippir (Pixabay)

In februari 2015 verzocht 50PLUS de minister van Volksgezondheid om ouderen in de gelegenheid te stellen om zich vrijwillig in te laten enten tegen gordelroos. “De ziektelast van gordelroos is bij ouderen enorm en de aandoening kent een langdurig en invaliderend verloop”, zei partijleider Henk Krol ruim vier jaar geleden in de Tweede Kamer. Toenmalig minister Schippers gaf aan dat binnen de zorgverzekeringswet geen plaats is voor preventieve vaccinaties die buiten de criteria van het Rijksvaccinatieprogramma vallen. Eén van die vaccinaties is tegen gordelroos. 50PLUS bestreed dat: de vaccinatie van ouderen tegen gordelroos valt wel degelijk onder de criteria van het Rijksvaccinatieprogramma, zei Henk Krol destijds.

Goed werkend middel

Henk Krol wees er de minister in 2015 op dat in Groot-Brittannië het vaccin tegen gordelroos publiekelijk wordt aangeboden aan mensen van 70 jaar en ouder. In mei 2018 en oktober 2018 riep 50PLUS – nu bij monde van woordvoerder Léonie Sazias – opnieuw op om ouderen de mogelijkheid te geven zich te laten inenten tegen gordelroos. De Gezondheidsraad koos in juli ook de kant van 50PLUS omdat er volgens de raad inmiddels een goed werkend middel tegen gordelroos op de markt is. De Gezondheidsraad adviseerde het kabinet om ouderen met dat middel te vaccineren.

Inhaalslag 

Ouderen vaccineren tegen gordelroos vindt staatssecretaris Blokhuis van VWS nu ook de moeite waard. Hij wil mensen op 60-jarige leeftijd inenten. De Gezondheidsraad dringt aan op een inhaalslag: wie ouder is dan zestig als de inenting wordt ingevoerd moet ook worden gevaccineerd. Daadwerkelijke invoering van het vrijwillig vaccineren van ouderen tegen gordelroos gaat echter nog een aantal jaren duren omdat het nieuwe vaccin RZV nog niet ruimschoots voorradig is.

Langdurige zenuwpijn

Elk jaar gaan 88.000 mensen naar hun huisarts vanwege gordelroos, een ziekte die langdurige zenuwpijn veroorzaakt. Van hen heeft vijf procent langer dan drie maanden pijn. Per jaar belanden vijfhonderd mensen in het ziekenhuis vanwege gordelroos. De Gezondheidsraad stelt dat er jaarlijks ongeveer twintig personen overlijden door gordelroos. Het vaccin dat nu beschikbaar komt voorkomt circa 90 procent van alle gordelroosgevallen. Vandaar dat de Gezondheidsraad een positief advies gaf over het vaccineren van ouderen tegen deze aandoening.

Ook tegen pneumokokken

Onlangs besloot het kabinet al om ouderen vanaf najaar 2020 vaccinaties aan te bieden tegen pneumokokken. Ook hiervoor streed 50PLUS enkele jaren. “Ik ben nu heel verheugd dat de Gezondheidsraad wat betreft het vaccineren tegen gordelroos aan de zijde van 50PLUS staat!”, aldus Tweede Kamerlid Léonie Sazias.

© 4 oktober 2019