50PLUS accepteert geen giften van onbekenden en donaties in contanten zijn volstrekt ontoelaatbaar. Zelfs wettelijk toegestane anonieme donaties zonder te weten wie erachter schuil gaat zal 50PLUS niet aanvaarden. Reeds op de dag dat ik over het ‘aanbod’ vernam (3 mei) heb ik dit in een interne email gecommuniceerd. 

Van de acties en afspraken van de medewerker was ik niet op de hoogte. Afstemming met het bestuur heeft niet plaatsgevonden.  Nadat De Telegraaf mij informeerde heeft het bestuur de medewerker om uitleg gevraagd. De uitkomst is dat van deze medewerker afscheid zal worden genomen wegens een ernstige vertrouwensbreuk.

De Telegraaf heeft, al dan niet undercover, geen enkele poging gedaan om te checken  wat het bestuur van het ‘voorstel’ vond. Dan was meteen duidelijk geworden dat 50PLUS daar nooit aan zal meewerken.

Geert Dales
Partijvoorzitter 50PLUS.