Jeroen Dijsselbloem vindt kortingen op het pensioen onvermijdelijk. Volgens de oud-minister van Financiën moeten sommige grote pensioenfondsen korten, en zullen ze dat ook doen. De PvdA’er adviseerde het kabinet onlangs de rekenregels voor pensioenfondsen nóg strenger te maken.

Jeroen Dijsselbloem - Foto: Rijksoverheid, Martijn Beekman

Enkele grote pensioenfondsen gaan kortingen doorvoeren komend jaar; daar valt volgens oud-minister Jeroen Dijsselbloem niet aan te ontkomen. In het tv-programma Buitenhof zei Dijsselbloem: “Sommige fondsen staan er niet goed voor. Die pijn zal moeten worden genomen, je kunt die niet voor je uit blijven schuiven.” Opmerkelijk is dat die pensioenfondsen er alleen op papier niet goed voorstaan, omdat we hen verplicht laten rekenen met een uitzonderlijk lage rekenrente, de laagste in heel Europa. Een commissie onder leiding van PvdA’er Dijsselbloem adviseerde het kabinet onlangs de rekenregels voor pensioenfondsen nóg strenger te maken. Daardoor kunnen ook ambtenarenfonds ABP en pensioenfonds Zorg en Welzijn in de problemen komen, waardoor ze moeten korten op de pensioenen. Dat treft niet alleen gepensioneerden, maar óók alle werkenden die hun pensioen aan het opbouwen zijn!

Onzinverhalen

Jeroen Dijsselbloem vertelt weer onzinverhalen, vindt Kamerlid Corrie van Brenk van 50PLUS. “Hij stelt dat de pensioenfondsen in de problemen komen door slecht beleid. Hoezo, slecht beleid? De fondsen halen over het algemeen goede langjarige rendementen van tussen 5 en 7 procent. Daardoor hebben de pensioenfondsen nu bijna 1500 miljard euro in kas! Door oudere Nederlanders gedurende hun hele loopbaan ingelegd. En nu moet er ineens gekort worden? Schandalig, zeker ook omdat de pensioenen al ruim tien jaar niet zijn geïndexeerd!”

Tegen het pensioenakkoord

50PLUS gaf in juni het advies om tégen het pensioenakkoord van kabinet, vakbonden en werkgevers te stemmen. “Het pensioenakkoord doet niets aan de koopkrachtvermindering die gepensioneerden al tien jaar teistert”, zei Corrie van Brenk in juni toen FNV-leden over het akkoord mochten stemmen. “Oók in het nieuwe stelsel dreigen kortingen op onze pensioenen. Er wordt helemaal niets gedaan aan de kunstmatig lage rekenrente. Het advies van PvdA’er Jeroen Dijsselbloem om de rekenrente zelfs verder te verlagen brengt gedwongen kortingen op de pensioenen nóg dichterbij!” Die voorspelling blijkt nu volledig uit te komen!

Geen goede kandidaat

Dijsselbloem was geen goede kandidaat voor een commissie die advies moest geven over de rekenregels voor pensioenfondsen, vindt Corrie van Brenk. “Hij is zeer ideologisch gepositioneerd. Dat heeft het feuilleton rondom de hoge IMF-post eens en temeer duidelijk gemaakt. Ik neem hem zijn mening niet kwalijk. En hij had best mogen aanschuiven, maar natuurlijk níet zonder tegenpolen. Dat vonden wij vanaf dag één al schandalig en ongehoord!”

Slecht trackrecord

Jeroen Dijsselbloem heeft een slecht trackrecord op het gebied van pensioen en AOW. De volgende twijfelachtige ‘wapenfeiten’ staan al op zijn naam:

1. Verhogen AOW-leeftijd naar 67 jaar
2. Verslechteren pensioenopbouw met 20 procent
3. Invoeren nieuwe rekenregels pensioenen
4. Fiscale leeftijdsdiscriminatie ouderen
5. Benadeling pensioenfondsen t.o.v. verzekeraars

Bij deze vijf ‘prestaties’ komt daar nu zijn advies om de rekenrente voor pensioenfondsen nog verder te verlagen bij. Als het aan Dijsselbloem ligt zullen gepensioneerden nóóit meer meemaken dat hun pensioen geïndexeerd wordt en meegroeit met de sterk stijgende prijzen… 

© 27 augustus 2019