50PLUS heeft twaalf voorstellen om de drugscriminaliteit in Nederland aan te pakken. Zoals een miljoen euro tipgeld voor het aangeven van drugsbendes en een drugsfonds met afpakgeld.

Pieter Tops, Jan Tromp en Henk Krol (v.l.n.r.)

Onder- en bovenwereld raken onlosmakelijk verstrengeld door de drugscriminaliteit. Fractievoorzitter van 50PLUS Henk Krol: “Straks maakt niet meer het algemeen belang de dienst uit, maar de drugscriminelen. We staan op een keerpunt”. 50PLUS stelt twaalf maatregelen voor, waaronder een drugsfonds met afpakgeld, één miljoen euro tipgeld voor de gouden tip die leidt tot aanhouding van een grote drugsbende, een verbod op verkiesbaar stelling van veroordeelde drugscriminelen, een verruiming van de privacyregeling voor de opsporing van drugscriminelen, een grootschalig fok- en trainingsprogramma voor duizend drugshonden, en een structurele inzet van het leger bij de opsporing.

De 12 voorstellen van 50PLUS om de drugscriminaliteit in Nederland aan te pakken

1. Stel een structureel drugsfonds in waarin afpakgeld van drugscriminelen geoormerkt wordt gestort. Uit dit fonds wordt de strijd tegen drugs gefinancierd. Geef prioriteit aan het afpakken van drugsgeld. Het verdient zichzelf terug!

2. Stel een ruimhartige beloning in voor mensen die drugsbendes aangeven, bijvoorbeeld 1 miljoen euro als er een grote drugsbende wordt opgerold naar aanleiding van zo’n cruciale tip. Garandeer zonodig een nieuwe identiteit en nieuw bestaan in het buitenland bij bedreigingen.

3. Ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers die zich laten omkopen hard aanpakken: na veroordeling voor omkoping volgt een wettelijk verbod om zich kandidaat te stellen voor verkiezingen en uitsluiting van ambtelijke en openbare functies.

4. Waar blijft de extra handhavingscapaciteit tegen drugscriminaliteit die echt het verschil gaat uitmaken? Gemeenten schreeuwen om meer handhavingscapaciteit; geef ze die!

5. Intensiveer de grensbewaking met Duitsland en België: gebruik leegstaande douanekantoortjes als uitvalbasis om meer drugscriminelen in de kraag te grijpen.

6. De inzet van ons leger gebeurt gelukkig vaker. 50PLUS pleit opnieuw voor een systematische inzet. We sturen wel 550 militairen naar de Bahama’s voor noodhulp. Prima, maar laat ook eens zo’n zelfde aantal militairen zich hier bezighouden met de ‘war on drugs’.

7. Er zijn nu 150 politiespeurhonden, waaronder drugs- en geldhonden. Deze speurneuzen zijn echte toppers. Elke geïnvesteerde euro verdient zich dik terug. Werk in vijf jaar toe naar een uitbreiding tot duizend drugs- en geldhonden d.m.v. fok- en trainprogramma en vijfhonderd extra hondenbegeleiders bij douane en politie.

8. Zorg voor een goede informatie-uitwisseling tussen samenwerkende overheidsorganisaties. Pak met spoed de privacybescherming van drugsverdachten aan.

9. Stel een verhuurregister in voor de particuliere verhuur van bedrijfspanden.

10. Rotte appels onder douaniers in de Rotterdamse haven krijgen fikse straffen opgelegd. Het is nog beter om douaniers uit te rusten met een bodycam. Daarmee wordt voorkomen dat containers zonder controle op ‘groen’ worden gezet of dat ladingen worden overgeheveld naar onverdachte containers.

11. Bestrijd drugsdroppingen voor de Nederlandse kust. Die zijn schering en inslag. Daar was vroeger EU-geld voor, maar nu niet meer. De Europese Unie moet weer bijspringen.

12. Trek het Nederlandse paspoort in van veroordeelde drugscriminelen met een dubbel paspoort.


Bij de presentatie van de twaalf voorstellen van 50PLUS om de drugsproblematiek in Nederland aan te pakken schetste Henk Krol voor minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid de aanleiding van de maatregelen: “Ons land kent een alternatieve economie. Daarin gaat naar schatting zo’n twintig miljard per jaar om. De mensen die dit imperium in handen hebben, wanen zich onaantastbaar. Boetes en gevangenisstraffen zijn ingecalculeerd. Ze stralen het uit: aan de overheid hebben we lak. Wij zijn hier de baas.

Ze rijden rond in dure leasebakken, armen uit het raam, imponerend. Volgens Pieter Tops en Jan Tromp (op de foto met Henk Krol, red.), de opstellers van twee belangwekkende rapporten, schieten ze op verkeersborden om duidelijk te maken: niet de politie, niet de fiscus, niet al die andere gezagsdragers, maar wij maken hier de dienst uit.

Anderhalf jaar geleden zag ik in het bos achter mijn huis de vaten drugsafval liggen. Als ik ’s-avonds mijn pup uitlaat zie ik op een parkeerterrein bij mij om de hoek auto’s af en aan rijden. De bankbiljetten gaan van het ene naar het andere raampje en de gekochte koopwaar van het andere naar het ene. De drugscriminaliteit is tastbaar dichtbij.”

Driemaal zoveel drugsdoden

Henk Krol kwam met meer schrikbarende gevolgen van de drugscriminaliteit: “We spreken inmiddels van ‘vergismoorden’ in het liquidatiecircuit. Het zal je kind maar zijn. En kijk naar het aantal doden onder drugsgebruikers: dat is vergeleken met 2014 nu drie keer zo hoog!”

“Er is een alternatieve economie die de reguliere economie beïnvloedt en ontwricht”, vervolgde Krol. “Uit alles blijkt dat de bovenwereld en de onderwereld steeds verder verstrengeld raken. Nederland vervalt tot een narcostaat.”

Cruciaal debat

Henk Krol noemde het debat in de Tweede Kamer cruciaal. “Ik waardeer de aanwezigheid van de minister van Justitie en Veiligheid, maar het feit dat hij hier alleen zit is kenmerkend voor de aanpak tot nu toe. De vijand lacht erom. Die staat sterk zolang wij onze krachten niet bundelen. Bij dit debat hadden ook de minister van Financiën, van Binnenlandse Zaken, van Defensie en van VWS aanwezig moeten zijn.

We staan op een keerpunt. Winnen de drugsdealers of winnen wij? Dat laatste zal het niet eens door alle burgers worden gewaardeerd. En dan doel ik niet alleen op de gebruikers maar ook op de buurvrouw die aan het eind van de maand geen eten kan kopen zonder de 50 euro van haar dealende buurjongen.

De meeste jongens die met deze handel kapitalen verdienen, zijn mensen van vlees en bloed. Ze doen het vanwege de centen en de status. Ze sponseren ook de sportclub, gaan op stap met gehandicapte kinderen en maken de activiteiten in het buurthuis mogelijk.

Als we maatregelen nemen, moeten we als overheid dus ook de mensen compenseren die van deze criminele gelden nu een graantje meepikken.”

© 11 september 2019