50PLUS is boos: de situatie bij het CBR, waar zoveel ouderen de dupe van zijn, duurt véél te lang. “Los het op, nu!”, zei Kamerlid Corrie van Brenk en zij diende zelfs een motie van afkeuring in over de chaos bij het CBR, die helaas werd verworpen.

Motie afkeuring CBR

“50PLUS is er helemaal klaar mee! De schande duurt maar voort en de stroom aan mails van gedupeerde 75-plussers die door de chaos bij het CBR moeten wachten op hun rijbewijs neemt alsmaar toe”, zei Corrie van Brenk tegen verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen. De moties van de Kamer om de coulanceregeling voor gedupeerden eerder te laten ingaan worden niet uitgevoerd. Dat is niet acceptabel, stelt het Kamerlid van 50PLUS. Corrie van Brenk diende een motie van afkeuring in over 'de puinhoop' bij het CBR.

Coulant zijn

“Het Verbond van Verzekeraars geeft aan haar leden te adviseren coulant te zijn naar gedupeerden van de chaos bij het CBR”, weet Corrie van Brenk. 50PLUS vraagt de ministers of er aan strafrechtelijke kant echt geen methode is om enige soepelheid te tonen. “Immers: 1 december is best snel, maar mensen wachten al lang. Té lang! En denkt de minister nu echt dat er massaal misbruik gemaakt zal worden van de situatie?” 50PLUS vindt het treurig te merken dat er zo weinig flexibiliteit mogelijk is.

Voor de motie van afkeuring stemden 50PLUS, SP, Forum voor Democratie, PvdA en PVV. Tegen stemden VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdD, Denk en SGP. De motie werd helaas verworpen.


De verdere inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk in het debat met minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) over de problemen bij het CBR:

“Ik dacht na het laatste debat: nu hebben we een oplossing. De minister pakt door, 75-plussers kunnen een jaartje doorrijden en het CBR heeft de tijd om orde op zaken te stellen. Het moest snel ingevoerd worden, ook onze motie over een snelle coulanceregeling werd aangenomen. Mooi, nu kunnen we weer door, allemaal.

Maar toen kwam er na de zomer toch weer bericht dat het allemaal niet kan. De minister van Justitie en Veiligheid zegt dat de handhaving niet kan. De moties die de Kamer indiende om de maatregel eerder te laten ingaan, worden niet uitgevoerd. Onacceptabel!

De brief van gisteren brengt niet het verlossende antwoord. Nee, die verontrust ons alleen maar meer. Vooral de zin: De informatie vanuit het CBR naar het ministerie heeft een verbeterslag nodig. Ja, ja, dus tot op heden klopte de informatie niet. Problemen zijn op z’n laatst in zomer 2021 opgelost, ICT-problematiek en overheid, we moeten het nog zien. Wij geloven het niet meer, want het duurt al veel te lang.

Het Verbond van Verzekeraars heeft bij ons aangegeven dat zij hun leden heeft geadviseerd coulant te zijn voor de bestuurders die gedupeerd zijn geraakt door de chaos bij het CBR, maar wel voldoen aan de criteria voor een geldig rijbewijs. Deze oproep is als het goed is ook bij het ministerie bekend. Graag een reactie hierop.

Er bestaat dus een onderscheid tussen de strafrechtelijke kant en de aansprakelijkheidskant in deze kwestie. De verzekeraars willen meedenken maar waarom kan dat niet aan de andere kant? ‘De politie moet aan de hand van het rijbewijsregister kunnen beoordelen of het verlopen rijbewijs van een desbetreffende 75-plusser onder de administratieve verlenging valt’, stelt de brief. Is daar echt geen bypass te bedenken? En waar zijn deze ministeries nu eigenlijk bang voor? Dat 75-plussers zonder rijbewijs hun kans grijpen en nu massaal de weg opgaan, daar ongevallen veroorzaken en vervolgens het CBR de schuld geven?

Onzin natuurlijk. Dit is een situatie die buiten de schuld van deze mensen optreedt, maar waarvan zij wel het slachtoffer zijn. In dit geval duurt het nog minder dan twee maanden voor de Algemene Maatregel van Bestuur ingaat. Is de minister bereid coulance te verlenen aan mensen die ter plekke of desnoods achteraf kunnen aantonen aan de verlengingseisen te hebben voldaan?

We hebben gesproken over de extra kosten voor de gedupeerden en de minister heeft toegezegd dat alle extra kosten vergoed zullen worden door het CBR. Wij krijgen vragen van o.a. ouderenorganisatie KBO Brabant: wat valt onder de extra kosten? Deze kosten per gedupeerde kunnen oplopen tot wel € 1000,-. Denk hierbij aan dubbele kosten omdat bij het CBR rapportages (van bijvoorbeeld de specialist) zoekraken, de maandenlang doorlopende autoverzekering en -belasting, maar ook aan buitengewone kosten die samenhangen met ander vervoer of met mantelzorg en andere dagelijkse taken die mensen hebben. Worden deze kosten ook daadwerkelijk vergoed?

De minister geeft aan dat SWOV (de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) gaat starten met het onderzoek waarin ook gekeken wordt of de leeftijdsgrens wordt losgelaten, maar hoe lang gaat dat wel niet duren? Wanneer kunnen we daar meer van verwachten en komt dit voor zomer 2021?

Wij vinden het treurig dat deze minister zich door haar collega met een kluitje het riet in heeft laten sturen. Los het op! Niet volgende week, niet over twee maanden, maar nu! Het zou tijd worden!”

© 11 september 2019