“Als de houding van de coalitie over de rekenrente niet verandert, dan is het ‘akkoord’ al zo goed als dood.”

Tweede Kamerfractie 50PLUS

We zullen waarschijnlijk nog wel een jaar debatteren over het zogenaamde ‘pensioenakkoord’. Over zware kortingen voor gepensioneerden en veel hogere premies voor de werkenden. 50PLUS is er nu echter al van overtuigd dat er door het doldrieste rentefundamentalisme van De Nederlandsche Bank en van VVD, D66 en CDA al helemaal geen akkoord meer is. Ouderen zijn al veel te lang het kind van de rekening

“Met nulrente hebben we met z’n allen een probleem in een kapitaalgedekt stelsel”, zei verantwoordelijk minister Koolmees drie maanden geleden. Mooi gezegd. Maar dat betekent dat het grote alternatief voor pensioenen dus weer terug op tafel moet komen. Met alles erop en eraan! Dan hebben we echter wel méér en vooral ook ándere informatie nodig van de regering. Want alles wat we nu hebben over pensioenen, gaat uit van volledige kapitaaldekking. En zelfs Nederlandsche Bankdirecteur Klaas Knot wil meer omslag en minder sparen!

Vele vragen

Er zijn al wel solide denkers geweest met interessante plannen die ook al goed zijn uitgewerkt. 50PLUS heeft minister Koolmees tijdens het pensioendebat van 5 september daarom ook het plan van de voormalig financieel directeur van SZW, de heer Jan Pierik, overhandigd. “Bij het aankomende overleg over pensioenen wil ik graag horen wat hij daarvan vindt”, zegt Corrie van Brenk, pensioenwoordvoerder van 50PLUS (links op de foto samen met haar collega-fractieleden). “Maar ik ben ook benieuwd naar zijn antwoorden op onze vele vragen op dit punt. Er zal veel nieuws op tafel komen, dat verzeker ik u!”

Verkiezingen zijn beslissend

De toekomst van het pensioenstelsel hangt volgens 50PLUS niet meer af van de uitwerking van het zogenaamde ‘pensioenakkoord’. Als de houding van de coalitie over de rekenrente niet verandert, is dat akkoord reeds zo goed als dood. “De toekomst van het pensioenstelsel wordt beslist met de verkiezingen”, weet Corrie van Brenk. “Omslag- en hybride oplossingen voor het pensioenstelsel komen als gevolg van langdurige nulrente vanzelf weer in het centrum van het debat terecht. Deze trend is zowel in de politiek als in de media goed zichtbaar. Lees bijvoorbeeld ook artikelen onder dit bericht.”

Kansrijk

Alle partijen putten voor hun verkiezingsprogramma’s altijd veel informatie uit de ‘Kansrijk’-publicaties van het Centraal Planbureau. Een aparte ‘Kansrijk’-publicatie over pensioenen ontbreekt echter en die wil 50PLUS tijdig (!) vóór de verkiezingen beschikbaar hebben. Corrie van Brenk: “Wij zijn verheugd dat de Tweede Kamer onze motie hierover heeft aangenomen. En dan gaat het dus ook expliciet over de hybride stelselopties, waarmee we alle kortingen definitief van tafel kunnen krijgen.”

Hybride pensioenstelsel

“Ik vind ‘hybride’ overigens een vreselijk woord”, biecht Corrie op. “Maar als werknaam kan ik er mee leven. Het is wel een opvallend woord. Misschien dat mensen het daardoor juist beter onthouden. En dat is belangrijk, want het wordt vast een ‘hot issue’ deze verkiezingen.”

Recent heeft een aantal deskundigen zich ook uitgelaten over het grote alternatief voor pensioenen. Lees hun bijdragen hieronder.

► Coen Teulings
► Ed Groot
► Bernhard van Praag
► Jean Frijns
► Han de Jong

© 23 september 2019