Alle mooie woorden van het kabinet ten spijt: torenhoge huren, oplopende zorgkosten, peperdure klimaatplannen en het rampzalige pensioenakkoord knagen aan de koopkracht van de brede middenklasse, ongeacht leeftijd! Iedereen staat voor volgend jaar zogenaamd weer in de plus. “Wij gaan ervan uit dat de burger dit patroon inmiddels herkent en er niet meer intrapt”, zegt Henk Krol.

Minister Hoekstra met de Miljoenennota 2019

In de Troonrede noemde koning Willem-Alexander het pensioenakkoord en het klimaatakkoord in één adem: “Met het pensioenakkoord en het klimaatakkoord verzetten we als land de bakens voor de middellange en lange termijn. Ook de generaties na ons hebben recht op een goed pensioen, schone lucht en een leefbaar land”, zei hij.

De Troonrede werd op Prinsjesdag traditiegetrouw voorgelezen door Willem-Alexander, met koningin Máxima aan zijn zijde. In de Ridderzaal opende de koning op deze manier het nieuwe parlementaire werkjaar. ’s Middags werd in de Tweede Kamer door minister Hoekstra van Financiën de Miljoenennota aangeboden, de plannen van het kabinet voor het komende jaar verpakt in een koffertje (foto).

Doodlopende weg

“Pensioenkortingen en hogere premies zijn de doodlopende weg van deze begroting”, constateert Corrie van Brenk. “Het kabinet laat gepensioneerden onderaan de koopkrachtladder staan, terwijl ze de pijn van onnodige pensioenkortingen zelfs nog helemaal buiten de plaatjes houden. Het kabinet wéét al dat 2020 een rampjaar wordt voor gepensioneerden. En de regering ziet ook aankomen dat hogere pensioenpremies de hele loonruimte van werkenden kan opsouperen. Hoe is het mogelijk dat premier Rutte het pensioendossier in zijn laatste volledige jaar zo grandioos laat ontsporen, met een volstrekt onuitvoerbaar akkoord?”

Koopkracht weer de prullenbak in

“Als dit pensioenakkoord wordt uitgevoerd, dan maakt het niet uit of je werkt of gepensioneerd bent. Dan gaan de mooie koopkrachtcijfers in de loop van het komende jaar allemaal wéér de prullenbak in”, waarschuwt Corrie van Brenk. “Maar vandaag is het Prinsjesdag. Iedereen staat zogenaamd weer in de plus en volgend jaar, ja volgend jaar, dan wordt alles natuurlijk beter… Maar intussen knagen torenhoge huren, oplopende zorgkosten, peperdure klimaatplannen en het rampzalige pensioenakkoord aan de koopkracht van de brede middenklasse, ongeacht leeftijd!”

“Wij gaan ervan uit dat de burger dit patroon inmiddels herkent en er niet meer intrapt”, vult fractieleider Henk Krol zijn collega aan. “Ouderen zijn ook dit jaar weer het kind van de rekening. Over de dreigende pensioenkortingen werd met geen woord gerept. De verkiezingen kunnen niet snel genoeg komen. 50PLUS wil  méér zetels en een plekje aan de grote tafel. Want dit kabinet is uitgeregeerd!”

Too little, too late

In de Troonrede werd op de derde dinsdag van september met geen woord gerept over de financiële dreiging voor miljoenen werkenden en voor 3,4 miljoen gepensioneerden. Het kabinet zet nog geen concrete stappen om de crisis in het pensioenstelsel en kortingen voor miljoenen werkenden en 3,4 miljoen pensioengerechtigden te voorkomen. Het kabinet kan en moet volgens 50PLUS onder de huidige uitzonderlijke economische omstandigheden snel ingrijpen!

50PLUS beoordeelt de inspanningen van het kabinet om iedereen eindelijk wat meer te laten delen in de vruchten van de economische groei, als ‘too little, too late’. “Mensen passen inderdaad niet in statistische cijfers, zoals de koning het zo mooi formuleerde, maar voelen wat het kabinet doet en niet doet wél in hun portemonnee”, zegt Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo, die Financiën in zijn portefeuille heeft. “Ook is het verbijsterend dat – los van mogelijke pensioenkortingen volgend jaar – net als in voorgaande jaren de koopkrachtkloof tussen werkenden en gepensioneerden wéér fors zal toenemen. Ouderen zijn en blijven sluitpost voor dit kabinet.”

Sigaar uit eigen doos

Henk Krol stelt dat het ongehoord is om de koning te laten zeggen dat kiezers meer invloed krijgen. “Dat is feitelijk onjuist nu het referendum is afgeschaft, en er nog geen alternatief in zicht is”, vindt de fractieleider van 50PLUS in de Tweede Kamer. De gelden die zijn toegezegd aan de woningbouwcorporaties noemt Krol ‘een sigaar uit eigen doos’. “Woningbouwcorporaties moeten per jaar twee miljard euro structureel belasting betalen en krijgen daar slechts een fractie van terug. Daarmee los je de nijpende woningnood in de sociale huursector en bij de middenhuur niet op!”

Meer tijd en ruimte

In de Troonrede zei de koning dat ‘medewerkers in de verpleeghuizen meer tijd en ruimte krijgen om persoonlijke aandacht te geven aan bewoners’. “Eindelijk, maar ik vraag me wel af: hoe dan? Waar komt het geld vandaan?”, vraagt Kamerlid Léonie Sazias, die Zorg in haar portefeuille heeft. “Het zo mogelijk grootste probleem in de zorg is het enorme personeelstekort. Voor de zomer van 2020 schetst de regering de contouren voor de toekomstige organisatie van de zorg. Wat ons betreft is dit te laat! De problemen die nu spelen, vooral als het gaat om de personeelstekorten, zagen we jaren geleden al aankomen. Waarom is er toen niet nagedacht over een langetermijnvisie?”

Duurzame inzetbaarheid

50PLUS mist gevoel van urgentie bij het kabinet om duurzame inzetbaarheid en een Leven Lang Ontwikkelen méér centraal te stellen in het arbeidsmarktbeleid: Dat zou onderdeel moeten worden van de Investeringsagenda van dit kabinet. Iedereen zou over een goed gevulde leerrekening moeten kunnen beschikken. “Wij kunnen en mogen er niet in berusten dat nog steeds één miljoen mensen, waaronder veel ouderen, langdurig niet aan het werk komen”, stelt Kamerlid Corrie van Brenk.

Over Groningen zei de koning: “Mensen die in een huis wonen dat versterkt moet worden, mogen op meer urgentie rekenen”. “Groningers zullen dat nogal een understatement vinden”, denkt Léonie Sazias. “Hetzelfde geldt overigens voor mensen die wachten op schadeherstel.” Corrie van Brenk eindigt met een positieve noot op de Troonrede: “Ik vond het wel erg goed dat de koning het belang van waterveiligheid heeft benoemd!”

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen ging fractievoorzitter Henk Krol dieper in op de standpunten van 50PLUS voor het beleid van het komende politieke jaar

© 17 september 2019