Geld pakkenDe gepensioneerden die aangesloten zijn bij de metaalfondsen PME en PMT gaan eventuele kortingen sneller voelen. De fondsen willen de pensioenen in een kortere periode knotten. Onaanvaardbaar, vindt 50PLUS.

In plaats van over tien jaar willen de metaalpensioenfondsen PME en PMT de eventuele pensioenkortingen over slechts enkele jaren spreiden. Voor mensen die hun pensioen via PME en PMT krijgen betekent dat dat hun inkomens veel sneller achteruitgaan dan gedacht. 50PLUS vindt dat hiermee een op z’n minst hoogst onwenselijke trend wordt gezet. “Ik noem het zelfs ‘onaanvaardbaar’!” , zegt Corrie van Brenk. Het Kamerlid en pensioenwoordvoerder van 50PLUS stelde aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kritische vragen over de stap van pensioenfondsen om eventuele kortingen versneld door te voeren.

Meerkosten

50PLUS wil van Koolmees weten wat hij ervan vindt dat pensioenfondsen afwijken van de mogelijkheid om pensioenkortingen over tien jaren uit te spreiden. Volgens de fondsen is dat om kosten te besparen; de kosten van het spreiden van de kortingen zijn volgens hen te hoog. “Dan wil ik wel weten wat dan die meerkosten voor de pensioenfondsen zijn”, zegt Corrie van Brenk. “Gaat het om eenmalige aanpassingskosten of om structurele meerkosten? En ik wil van minister Koolmees horen of hij iets kan doen om deze kosten te helpen beperken.”

Jammerlijk falen

Het nieuwe Financieel Toetsingskader (FTK, waarin door de overheid de wettelijke financiële eisen aan pensioenfondsen zijn vastgelegd) was bedoeld om schokken te voorkomen. Nu komen ze er tóch, constateert Corrie van Brenk. “Dus het nieuwe FTK faalt jammerlijk. Ik ben benieuwd of de minister dat ook zo ziet.” Het Kamerlid van 50PLUS vraagt Koolmees of het over meer jaren spreiden van kortingen wettelijk af te dwingen is. En ze wil weten hoe dat dan in het op stapel staande Pensioenakkoord geregeld is: “Maakt het Pensioenakkoord een einde aan de mogelijkheid voor pensioenfondsen om snel te korten in plaats van gespreid over tien jaar?

50PLUS vindt dat het Pensioenakkoord dood is als de gegeven voorstelling van zaken over kortingen zo enorm afwijkt van de praktijk!


De overige schriftelijke vragen die Kamerlid Corrie van Brenk stelde aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

• Wat is volgens de meest recente cijfers de omvang van het pensioenkapitaal van PME en PMT (apart en bij elkaar opgeteld)?
• Wat is volgens de meest recente cijfers de omvang van de jaarlijkse pensioenuitkeringen van PME en PMT (apart en bij elkaar opgeteld)?
• Wat is volgens de meest recente cijfers de omvang van de jaarlijkse premie-inkomsten van PME en PMT (apart en bij elkaar opgeteld)?
• Hoeveel (% en nominaal) zijn de nationale pensioenverlichtingen gestegen sinds 2008, wanneer de daling van de (reken)rente over deze periode geheel buiten beschouwing wordt gelaten?
• Bent u bereid om de genoemde pensioenfondsen aan te spreken op het zetten van een onaanvaardbare of hoogst onwenselijke trend t.a.v. kortingen op pensioenen?
• Klopt het dat de voorstelling van zaken van het Pensioenakkoord geen rekening heeft gehouden met de mogelijkheid dat fondsen veel sneller willen korten?

© 25 september 2019