“De verhoging van de gasbelasting lijkt een ‘ouderenbelasting’ te worden”, vindt Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo. Want ouderen verstoken verhoudingsgewijs meer gas. Zij worden – meer nog dan anderen – de dupe van de lastenverzwaring op gas. “Als daar niks aan wordt gedaan, zet het kabinet ouderen letterlijk in de kou.”

Ouderen dreigen extra de dupe te worden van de hogere belasting op gas die het kabinet voor ons in petto heeft. Ouderen hebben het - door hun medicijngebruik - vaak koud, waardoor de verwarming omhoog gaat. Dat gaat vanaf volgend jaar veel geld kosten. 50PLUS-Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo kaartte dit probleem als eerste aan in de Tweede Kamer, De Telegraaf sprong er op in (zie afbeelding onderaan) en tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen vroeg Van Otterloo opnieuw aandacht voor dit probleem.

‘Ouderenbelasting’

“Het kabinet laat de ouderen letterlijk in de kou staan. Want bij hen dreigt dit kabinetsbeleid nadrukkelijk te leiden tot een zeer specifieke lastenverzwaring”, zei Gerrit Jan van Otterloo. Voor het kabinet Rutte III heeft duurzaamheid een hoge prioriteit. Met het oog op dit doel wordt de belasting op gas verhoogd, en die op elektriciteit juist wat verlaagd. “Maar de verhoging van de gasbelasting lijkt dan vooral tot een ‘ouderenbelasting’ te verworden. Zij stoken immers overwegend veel méér dan de jongere generaties. Hogere temperaturen, langere stooktijden omdat zij minder uithuizig zijn. Het effect van bloedverdunners is niet alleen maar bloed verdunnen. Je krijgt het er ook echt kouder van. Ouderen zijn meer thuis dan werkenden die wel hun thermostaat overdag lager kunnen zetten om zo te besparen.”

Effect wordt versterkt

Vergrijzing leidt tot een hoger huishoudelijk energieverbruik, vooral van gas, constateerde Gerrit Jan van Otterloo. “Ouderen stoken dus door hun fysieke gesteldheid al méér, en leven bovendien relatief vaker in minder goed geïsoleerde – vaak oudere – huizen. Het langer thuis-woon-beleid versterkt dit effect ook nog eens.”

Onbedoelde lastenverzwaring

“Ook huurders met een laag inkomen van sociale huurwoningen worden extra getroffen door de hogere gasbelasting. 50PLUS vindt dat het kabinet voor deze groepen gericht naar de onbedoelde lastenverzwaring moet gaan kijken, en moet komen met voorstellen om deze te verlichten”, aldus Gerrit Jan van Otterloo, die van de regering wil weten hoe deze lastenverzwaring zal worden gerepareerd.

De Telegraaf

© 3 oktober 2019