De jaarwisseling in ons land lijkt op oorlog en het kabinet stuurt gewoon weer agenten naar dat front. “De maat is vol!”, zei Henk Krol. “Het kabinet schiet tekort in het beheersen van de risico’s.”

Vuuwerk op straat na de jaarwisseling - Foto: distel2610 (Pixabay)

“Tijdens de komende jaarwisseling stuurt dit kabinet onze politiemannen en -vrouwen, het paramedisch personeel, de BOA’s en al die anderen gewoon weer naar het nieuwjaarsfront”, stelt Henk Krol vast. Hij is zeer bezorgd: “Er vallen echt doden en gewonden bij dit feest dat op een oorlog is gaan lijken.”

Verbod op knalvuurwerk

“Rotjongens met hun rotjes en andere raddraaiers verpesten de jaarwisseling. Alle regels worden overtreden en politie- en brandweermannen en -vrouwen vrezen zelfs voor hun leven”, zei Henk Krol tegen minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De bewindsman doet van alles, maar niet wat nodig is, namelijk een verbod op knalvuurwerk voor particulieren. Een meerderheid van 63 procent van de Nederlanders is daar voorstander van.

Mooiste Oud- en Nieuwvieringen

Aan het eind van het debat stelde Henk Krol vast dat bij alle partijen genuanceerder over vuurwerk wordt gedacht dan enkele jaren geleden. “Vooral de inbreng van collega Van der Staaij is bij me blijven hangen. Hij vroeg zich af of wij Nederlanders nog wel gezellig kunnen feesten. Ik moest daardoor ineens denken aan de mooiste Oud- en Nieuwvieringen die ik me herinner uit het verleden. Die waren allemaal in het buitenland. Grote zalen in Duitsland, dorps- en stadspleinen in Amerika, van Time Square in New York tot Duval Street in Key West en vuurwerk boven zee in Frankrijk. Maar niet een viering met veel geknal in Nederland.”

De beste wensen overbrengen

50PLUS blijft voor grote gemeentelijke vuurwerkshows die juist geld uitsparen omdat je minder kosten hebt aan het opruimen van alle rotzooi op straten en in wijken, minder branden, geen vernield straatmeubilair en geen extra inzet van BOA’s. Het argument dat er te weinig mensen zouden zijn die professioneel vuurwerk kunnen afsteken is volgens Henk Krol eenvoudig te ondervangen: “Zorg dat de huidige vuurwerkverkopers zich omscholen, dan blijven zij ook ‘in business’. Ik zie het al voor me. In de grootste steden totaal verbod op consumentenvuurwerk, maar wel een leuke vuurwerkshow op een plein met horeca, standjes met warme chocola, glühwein, snert en andere hapjes en drankjes waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en elkaar de beste wensen kunnen overbrengen. Ik voorspel u dat de steden die daar op inzetten kunnen rekenen op extra bezoekers. Als dat bekend wordt, zijn de hotels er ruim van tevoren volgeboekt.”

50PLUS is een van de deelnemers aan het Vuurwerkmanifest. Volgens dit manifest is een verbod op consumentenvuurwerk de enige mogelijkheid om op een letselvrije wijze de jaarwisseling te vieren.

► 50PLUS steunt het Vuurwerkmanifest: doe mee en teken ook!

Een vuurwerkverbod voor particulieren wordt inmiddels heel breed gedragen. Toch vindt het kabinet nog steeds dat er geen verbod ingesteld moet worden. 50PLUS vindt dat onverantwoord en pleit al jaren (sinds 2015!) voor een vuurwerkverbod! Dat verbod moet er snel komen; Oud en Nieuw is door de Onderzoeksraad voor Veiligheid immers niet voor niets uitgeroepen tot de gevaarlijkste dag van het jaar!

Lees ook: Vuurwerkverbod voor gevaarlijkste dag van het jaar
 
---


De inbreng van Henk Krol bij het debat over de jaarwisseling met minister Grapperhaus (J&V) en staatssecretaris Van Veldhoven (I&W):

“Rotjongens met hun rottige rotjes.
Wat zeg ik, het zijn bommen en granaten!

Ik begin mijn geduld te verliezen. Misschien voelen mijn collega’s wel met me mee. Er werden in deze kabinetsperiode legio moties ingediend om knalvuurwerk voor particulieren te verbieden. En als dan zelfs coalitiepartijen het onderling niet eens kunnen worden dan schiet het niet echt op. En dat terwijl het knalvuurwerk inmiddels de kracht heeft van een handgranaat. Bommen en granaten dus.

Dit kabinet stuurt onze politiemannen en -vrouwen, het paramedisch personeel, de BOA’s en al die anderen gewoon weer naar het front. Er vallen echt doden en gewonden bij dit feest dat op een oorlog is gaan lijken.

En het wordt steeds erger.

Uit een enquête onder politieagenten bleek dat het aantal incidenten tijdens de jaarwisseling met 10 procent steeg ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal gewonde agenten als gevolg van fysiek geweld liep op van 38 naar maar liefst 58.  Ruim twee derde geeft aan dat ze de incidenten niet gemeld hebben. Tel er dus nog maar wat bij op.

Ook de bevolking loopt grote risico’s. De dramatische vuurregen op Scheveningen is net niet totaal rampzalig geworden. Dat komt door het fantastische optreden van de brandweer. Zij mochten de bestuurlijke janboel tot een goed einde brengen met gevaar voor eigen leven. De Onderzoeksraad stelt dat de partijen te kort zijn geschoten in het beheersen van de risico’s.
Dat is precies wat we hier vandaag opnieuw moeten constateren. Het kabinet schiet tekort in het beheersen van de risico’s.

Het maatregelenpakket is onvoldoende. Ik noem er drie:

De bodycam wordt hier en daar ingezet, maar de minister twijfelt nu al of we straks iets van de opnames zullen zien vanwege de rook. Ik weet niet of ik dit serieus kan nemen.

Het kabinet kondigt een verbod aan voor het allerzwaarste knalvuurwerk in categorie F3. De vuurwerkbranche reageert uiterst verbaasd en stelt dat het hen minder dan één procent van de omzet kost. Dit is geen verbod op knalvuurwerk voor particulieren,, zoals 50PLUS voorstaat. Dit is een halfslachtig compromis waardoor een veilige jaarwisseling geen stap dichterbij komt. Helaas het hoogst haalbare in dit verdeelde kabinet.

Burgemeesters hebben de mogelijkheid om een vuurwerkvrije zone in te stellen, waar vuurwerk verboden is. De recente brief van de Korpschef, de Centrale Ondernemingsraad en politiebonden spreekt van een lappendeken van handhavingsarrangementen en dus van onoverzichtelijke situaties. Zo’n zone houdt ergens weer op en dan is er een straat waar je wel kan afsteken. Als het net zo gehandhaafd wordt als de regels over bijvoorbeeld het tijdstip waarop je mag gaan knallen, wordt dit dan de zoveelste regel om te overtreden?

De rotjochies met hun bommen en granaten beproeven de wetteloosheid. De maatregelen van deze bewindspersonen zullen de sfeer van wetteloosheid echt niet omkeren. Het wordt alleen maar spannender.

Bij de Nederlandse bevolking bestaat een breed draagvlak voor een verbod op knalvuurwerk voor particulieren. 63 procent wil zo’n verbod. Recent onderzoek van het WODC bevestigde dit opnieuw. 50PLUS pleit al jaren voor een gemeentelijke vuurwerkshow waar mensen echt genieten van mooi vuurwerk, elkaar ontmoeten en het nieuwe jaar in pais en vree beginnen.

Namens meerdere volksvertegenwoordigers die hier aan tafel zitten, vraag ik nu alvast in mijn eerste termijn een VAO aan. De in de media aangekondigde motie van het CDA die eerst wel en toen weer niet gesteund werd door de VVD, gaat lang niet zover als 50PLUS zou willen, maar het is in elk geval een klein stapje vooruit. Vandaar dat we hebben meegetekend. 50PLUS blijft zitten met grote zorgen wat er ook de komende jaarwisseling zal misgaan.”

© 9 oktober 2019