Henk Krol in gesprek met ouderen

HEEFT U AL GESTEMD OVER DE LIJSTTREKKER?

Een paar dagen geleden hebben alle leden van 50PLUS per email of brief (voor wie geen emailadres heeft) het stemformulier ontvangen voor de ledenraadpleging of Henk Krol bij de volgende verkiezingen opnieuw lijsttrekker moet worden.

Al heel wat leden hebben inmiddels hun stem uitgebracht.

Gebleken is dat een deel van de leden de email over de ledenraadpleging ongeopend laat. Het zou jammer zijn als zij hun stem verloren laten gaan. Hoe hoger de deelname, hoe waardevoller de uitkomst, die een advies is aan de Algemene Ledenvergadering. De ALV zal er op 14 december over praten.

Heeft u nog niet gestemd, doe dat dan alsnog! U kunt dit doen tot 3 december 23.59 uur.

Dank voor uw medewerking!

Geert Dales
voorzitter Hoofdbestuur 50PLUS

*****

 

Uiterlijk in maart 2021 gaan we naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. 50PLUS wil zich op tijd voorbereiden, want het kabinet kan vallen en ook dan moeten we er klaar voor zijn.

De eerste stap is het aanwijzen van een lijsttrekker.

Het Hoofdbestuur van 50PLUS vindt dat Henk Krol zijn werk als partijleider en fractievoorzitter in de Tweede Kamer goed heeft gedaan. Hij is een enthousiaste en betrokken pleitbezorger voor de belangen van onze achterban. Henk Krol geniet grote bekendheid als de voorman van 50PLUS en weet makkelijk toegang te vinden tot de media waar hij welbespraakt zijn visie geeft. Zijn respectvolle en constructieve opstelling hebben van 50PLUS een serieuze gesprekspartner gemaakt in de politiek en de samenleving als geheel.

Het bestuur steunt dan ook een hernieuwd lijsttrekkerschap van Henk Krol bij de volgende verkiezingen. Hij heeft zich bereid verklaard de kar nog een keer te trekken als dit de wens van de leden van 50PLUS is.

Alle leden van 50PLUS krijgen omstreeks 20 november per email of brief (voor de leden die geen emailadres hebben) een stemformulier met toelichting. U kunt uw stem uitbrengen tot 3 december 23.59 uur.

Op de Algemene Ledenvergadering van 14 december zal de uitslag bekend worden gemaakt.

De uitslag is een advies aan de ALV. Daarna is het aan de Ledenvergadering om te beslissen of Henk Krol zal worden aangewezen als lijsttrekker.

Geert Dales
Voorzitter 50PLUS

© 15 november 2019

%MCEPASTEBIN%