Gepensioneerden hebben de ‘grootste korting aller tijden’ moeten ophoesten; al elf jaar worden pensioenen niet geïndexeerd. “Na elf jaar op de nullijn wordt het nu tijd dat er zicht komt op indexatie”, vindt 50PLUS-Kamerlid Corrie van Brenk.

Corrie van Brenk tijdens een pensioenactie - Foto: © Adri van Esch

De kortingen op pensioenen zijn voor een jaar van tafel. Voor 50PLUS geen verrassing: we hadden het al aangekondigd. “De verkiezingen komen er immers aan”, zei Corrie van Brenk (foto) tegen minister Koolmees bij een debat in de Tweede Kamer over pensioenen. “Het gaat echter slechts om een jaar uitstel van de pensioenkortingen. Een jaar uitstel van executie. Bovendien worden 600.000 mensen toch nog onnodig gekort op hun pensioen. 50PLUS wil nu juist doorpakken en perspectief bieden op indexatie!”

De stilzwijgende korting

Elf jaar al worden veel pensioenen niet geïndexeerd. Het Kamerlid van 50PLUS noemde dat ‘de stilzwijgende korting’. “En die gaat wel gewoon door. Als je dat optelt, dan is dat verreweg de grootste korting aller tijden!” Daarom begint voor 50PLUS nu ‘het volgende gevecht’, zoals Corrie van Brenk het noemde: “Na elf jaar op de nullijn wordt het tijd dat er zicht komt op indexatie! Want het 20-jarig rendementsgemiddelde is ongeveer 7 procent. Ook het 30-jarig, het 40-jarig, het 50-jarig én het 60-jarig gemiddelde rendement is allemaal ongeveer 7 procent.” Daarom: tijd voor indexatie, vindt 50PLUS!

Beerput

Corrie van Brenk vroeg ook aandacht voor de kostenstructuur rondom pensioenen. “Die is veel te ruim: overheadkosten plus beleggingskosten tellen op tot gigantische bedragen. Er eten veel teveel dure professionals mee uit de pensioenruif”, zei Corrie van Brenk. 50PLUS werkt aan een plan om het mes te zetten in de enorme kosten in de pensioensector. “Een flink deel wordt veroorzaakt door fouten, onzorgvuldigheden, onvoldoende benutting van schaalvoordelen en rammelende IT-systemen”, aldus het Kamerlid van 50PLUS, die aan minister Koolmees vroeg of hij politieke of bestuurlijke actie wil ondernemen ten aanzien van deze beerput.

 

De volledige inbreng van Kamerlid Corrie van Brenk in het debat over de pensioenen met minister Koolmees van SZW:

“Moeten we nu vandaag blij zijn? Dankbaar dat de grote verlosser heeft gesproken…? De meeste pensioenkortingen zijn van tafel, maar nog steeds worden 600.000 mensen onnodig gekort.

Mijn voorganger heeft al eerder aangegeven dat hij er van overtuigd was dat de grootste bulk kortingen uitgesteld zouden worden, want het loopt immers richting verkiezingen. En we zien nu wat er gebeurt. Van tafel halen is overigens teveel eer. Was het maar zo’n feest. Een jaartje uitstel van executie. Dat is de beste samenvatting.

Intussen gaat de stilzwijgende korting gewoon door. Al elf jaar wordt er niet geïndexeerd. Als je dat optelt dan is dat verreweg de grootste korting aller tijden. Wij hadden gekozen voor een structurele oplossing. Er zit een fout in het systeem en die heet rekenrente. Accepteer dat je ook een deel van het rendement inrekent en hanteer een bandbreedte tussen de 2 en 3 procent en de pijn is opgelost. Wij hebben geluisterd naar argumenten en wij vragen echt niet meer om 4 procent rekenrente. Onze compromisbereidheid is gigantisch geweest. Zie de initiatiefwet van Martin van Rooijen vorig jaar. Maar wij hebben niets van hoffelijkheid teruggekregen, behalve ‘bevriezen!’ en ‘korten!’. Dan is het logisch dat de strijd zich wat ons betreft ook weer gaat verharden. 

• We boden de Kamer bij de APB nog het geitenpad aan, via de ‘uitzonderlijke economische situatie’ van artikel 142 van de Pensioenwet. Dat was ons natuurlijk niet gegund en nu komt de coalitie met dezelfde oplossing, maar dan verpakt in D66-cadeaupapier.

• Ik lees in de antwoorden op mijn schriftelijke vragen dat pensioenfondsen ruimte hebben om de kortingen te spreiden over tien maar ook over drie jaar. Het CPB liet al zien dat dit op korte termijn ook weer koopkracht kost. Maar als fondsen de kortingen ook mogen spreiden over drie jaar, dan neem ik aan dat dat fonds ook de verhoging verplicht moet uitdelen in drie jaar? Als dat niet zo is, moet ik constateren dat ‘gepensioneerden pesten’ standaard in de systematiek verwerkt zit.

Voor 50PLUS begint nu het volgende gevecht, maar ook hier zullen we wel weer voor de troepen uitlopen. Na elf jaar op de nullijn wordt het tijd dat er zicht komt op indexatie.  

Het 20-jarig rendementsgemiddelde is ongeveer 7 procent.

Het 30-jarig, het 40-jarig, het 50-jarig én het 60-jarig gemiddelde rendement is ook ongeveer 7 procent.

Een welvaartsvast pensioen wordt door 50PLUS niet alleen gezocht in het veranderen van de rekenregels.

De kostenstructuur van onze tweede pijler is veel te ruim. Overheadkosten plus beleggingskosten tellen op tot gigantische bedragen. Daar is de afgelopen jaren wat ons betreft onvoldoende aandacht voor geweest en ook in het pensioenakkoord is het een sluitpost. Wij zijn van mening dat er op dit moment echt veel teveel dure professionals mee-eten uit de pensioenruif. Wij werken dan ook aan een plan om het mes te zetten in de enorme kosten die in de sector worden gemaakt en waarvan een flink deel veroorzaakt wordt door fouten, onzorgvuldigheden, dubbelingen, onvoldoende benutting van schaalvoordelen én… door rammelende IT-systemen. Wat dat laatste betreft zien wij dat Nieuwsuur en Investico daar nu bovenop duiken. Fantastisch! Maar veel Kamerleden en partijen in dit huis weten dat de heer Manus van Oosterum hierover al langer aan de bel trekt en bij 50PLUS niet te vergeefs. Ik wil graag in dit AO peilen of de minister al brood ziet in politieke of bestuurlijke actie ten aanzien van deze beerput. Een audit van de administratie en IT bij pensioenfondsen lijkt ons wel het minste. En anders nemen wij zelf initiatief tot een rondetafel of misschien zelfs wel tot een parlementaire ondervraging. Wat 50PLUS betreft hoeven we niet op Nieuwsuur te wachten.”

© 21 november 2019