Medicijnen - Foto: Harry Breugom50PLUS vraagt een maximum in te voeren voor de eigen bijdragen voor hulpmiddelen. Zo blijft de zorg betaalbaar voor iedereen.

Zorg in Nederland moet betaalbaar zijn voor iedereen. Als hulpmiddelengebruikers naast de eigen bijdrage die ze voor een hulpmiddel moeten betalen, hun eigen risico opmaken, een dure aanvullende verzekering hebben én nog een eigen bijdrage moeten betalen voor bijvoorbeeld medicatie, dan hebben zij een enorme stapeling van zorgkosten. “Is de zorg voor deze mensen nog wel betaalbaar?”, vroeg Kamerlid Léonie Sazias aan minister Bruins van Medische Zorg. “We vragen de minister om een maximum in te voeren voor de eigen bijdragen voor hulpmiddelen. Dat zou een eerste stap zijn om de zorgkosten voor deze mensen te beperken.”


Lees de volledige bijdrage van Kamerlid Léonie Sazias bij het commissiedebat over het Hulpmiddelenbeleid met minister Bruins van Medische Zorg en Sport:

“Ik was verbijsterd toen ik maandagavond de uitzending van Radar zag. Het is toch niet uit te leggen dat implantaten zoals bekkenbodemmatjes nog steeds in Nederland zijn toegestaan, terwijl ze vrouwen ziek maken en zelfs tot de dood kunnen leiden. Volgens de IGJ worden de matjes nog maar in een aantal ziekenhuizen toegepast, maar in de praktijk blijkt dat bijna elk ziekenhuis ze nog in gebruik heeft. Hoe is dit mogelijk? En hoe kan het zo zijn dat in Nederland er bijna geen chirurgen zijn die de matjes kunnen verwijderen? Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat vrouwen die het matje willen of moeten laten verwijderen deze mogelijkheid krijgen?

50PLUS krijgt zorgwekkende signalen vanuit ziekenhuizen. Zij vrezen dat de nieuwe Europese wetgeving patiëntveiligheid in gevaar komt. Ziekenhuizen worden vaak pas laat op de hoogte gebracht over de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen. Gevolg kan zijn dat patiënten niet meer behandeld kunnen worden of dat ziekenhuizen gebruik moeten maken van producten waarvoor het personeel niet is getraind. Is het mogelijk om fabrikanten en leveranciers van hulpmiddelen te verplichten om ziekenhuizen ruimschoots van te voren op de hoogte te stellen over de beschikbaarheid van hulpmiddelen?

Het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg bestaat nu twee jaar. Uit een recent onderzoek van de Patiëntenfederatie blijkt dat een op de drie hulpmiddelengebruikers nog steeds problemen hebben bij de keuze voor een passend hulpmiddel. Ze krijgen onvoldoende uitleg over de mogelijkheden en alternatieven, waardoor zij in hun keuzevrijheid worden beperkt. Een deel ervaart ook dat de begeleiding en instructie bij het gebruik van hulpmiddelen ontoereikend is. De NZa heeft geconstateerd dat in bijzondere gevallen patiënten niet altijd het juiste hulpmiddel krijgen. Hoe verklaart de minister dit verschil? En hoe gaat de minister bevorderen dat gebruikers keuzevrijheid ervaren en het juiste hulpmiddel krijgen dat past bij hun functioneringsbehoefte?

Zorg in Nederland moet betaalbaar zijn voor iedereen. Daarover zijn we het met elkaar eens hier aan tafel. Als hulpmiddelengebruikers naast de eigen bijdrage die ze voor een hulpmiddel moeten betalen, hun eigen risico opmaken, een dure aanvullende verzekering hebben en nog een eigen bijdrage moeten betalen voor bijvoorbeeld medicatie, dan hebben zij een enorme stapeling van zorgkosten. Is de zorg voor deze mensen nog wel betaalbaar? Vanaf begin dit jaar is er voor geneesmiddelen een maximum eigen bijdrage van 250 euro per jaar. En vanuit de Wmo zijn eigen bijdrages gemaximeerd door middel van het abonnementstarief. Waarom geldt dat niet voor hulpmiddelen vanuit de Zorgverzekeringswet? Moet daar ook niet een maximum worden gesteld? Dat zou een eerste stap zijn om de zorgkosten voor deze mensen te beperken.”

© 27 november 2019