De gedupeerden in de affaire met de kinderopvangtoeslag zijn slachtoffers van een log, bureaucratisch, onpersoonlijk en ook gemeen en soms zelfs kwaadaardig overheidsapparaat. “Zij moeten zo snel mogelijk duidelijkheid en compensatie krijgen”, zei 50PLUS-Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo tegen staatssecretaris Menno Snel van Financiën.

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën

Aan alle kanten ging het fout met de zogenaamde CAF-11-zaak, de zaak waarbij in 2014 de kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders onterecht werd stopgezet. Bezwaar- en beroepsprocedures die de ouders aanspanden tegen de Belastingdienst hadden enorm lange doorlooptijden, waardoor gezinnen veel te lang in onzekerheid verkeerden en financieel zwaar benadeeld werden. De ouders werden volledig onterecht bestempeld als fraudeurs.

Levens verwoest, gezinnen ontwricht

“Wát een verhalen!”, zei Gerrit Jan van Otterloo tijdens het Kamerdebat over deze affaire met staatssecretaris Menno Snel (D66, foto). “Levens zijn verwoest, gezinnen ontwricht. En elke week komen er weer nieuwe ellende en nieuwe voorbeelden van gedupeerden aan het licht.” Het Kamerlid van 50PLUS zei in dit verband liever te willen spreken over ‘slachtoffers’. “Slachtoffers van overmoedige wetgevers en overijverige ambtenaren. Slachtoffers van een ondoordringbaar overheidsapparaat. Log, bureaucratisch, onpersoonlijk en in dit specifieke geval ook gemeen en soms zelfs kwaadaardig!” 

Burgers zijn de vijand

De Belastingdienst heeft niet normaal de aanvragen van de burgers bekeken, stelt Gerrit Jan van Otterloo. “Nee, de Belastingdienst heeft collectief bij toeslagen de grenzen van de wet en die van behoorlijk bestuur opgezocht. De burgers zijn de vijand, zijn potentiële fraudeurs die vooral niet fatsoenlijk en rechtmatig hoeven te worden behandeld.”

Doormodderen

Ook in het verschaffen van informatie aan de volksvertegenwoordiging ging en gaat heel veel fout, constateerde Gerrit Jan van Otterloo. “Staatssecretaris Snel moddert door met mondjesmaat informatie verschaffen aan de Kamer. Het parlement wordt niet ruimhartig geïnformeerd en dat versterkt het gevoel dat er nog steeds veel dingen buiten het zicht van de Tweede Kamer worden gehouden.”

Uitweg geboden

50PLUS heeft staatssecretaris Snel de afgelopen jaren meerdere malen een uitweg aangeboden om uit de gigantische problemen bij de Belastingdienst te komen. “Ik tel liefst zeven moties die door mijn 50PLUS-collega Martin van Rooijen zijn ingediend of medeondertekend”, hield Van Otterloo staatssecretaris Snel voor. “Moties die u ook had kunnen gebruiken om uw werklast te delen met een tweede staatsecretaris. Of om een deel van het probleem te isoleren met een parlementaire enquête. Maar dat vond u allemaal niet nodig. En nu werpt de vertrouwensvraag een schaduw over dit debat.”

Snelle duidelijkheid en compensatie

“Slachtoffers hebben recht op snelle duidelijkheid en compensatie”, eindigde Gerrit Jan van Otterloo zijn inbreng bij het debat. “Staatssecretaris Snel is het verplicht om hen binnen de kortste keren duidelijkheid te geven!”

© 4 december 2019