Per dag overlijden er dertien mensen aan een val. Geef verpleegkundigen tijd en ruimte voor preventieve zorg, zei Kamerlid Léonie Sazias tegen staatssecretaris Blokhuis.

Bewegingsballen - Foto: Bru nO (Pixaby)

Verpleegkundigen komen niet toe aan preventieve zorg zoals lichaamsbeweging en valpreventie, terwijl dit zo belangrijk is om bijvoorbeeld een ziekenhuisopname te voorkomen. “Bent u bereid met betrokken partijen zoals gemeenten, werkgevers en zorgverzekeraars in gesprek te gaan om te onderzoeken hoe verpleegkundigen tijd en ruimte kunnen krijgen om aandacht te besteden aan preventie”, vroeg Léonie Sazias aan staatssecretaris Blokhuis. “Bewegen is zó belangrijk, het verkleint de kans op aandoeningen zoals dementie, hart- en vaatziekten en diabetes.”

13 doden per dag door valpartijen

In 2018 zijn gemiddeld dertien mensen per dag overleden na een val. Driekwart van hen zijn ouderen. “Welke maatregelen gaat de staatssecretaris nú nemen om dit schrikbarende aantal terug te dringen”, wilde Léonie Sazias tijdens het debat in de Tweede Kamer weten. 
 

De inbreng van Kamerlid Léonie Sazias bij het commissiedebat Leefstijlpreventie met staatssecretaris Blokhuis van VWS: 

“Bij het debat over het preventieakkoord heb ik een motie ingediend over een klinische behandeling voor rokers die niet kunnen stoppen. De minister zou met een brief komen. Wanneer kan ik deze brief verwachten?
  
De Patiëntenfederatie krijgt signalen dat mensen die om leefstijlondersteuning vragen bij hun huisarts die vervolgens niet krijgen. Hebben de zorgverzekeraars wel voldoende leefstijlondersteuning gecontracteerd? En worden patiënten actief gewezen op de mogelijkheden rondom die ondersteuning en worden zij doorverwezen naar een aanbieder?

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in 2018 gemiddeld 13 mensen per dag zijn overleden na een val. Driekwart van hen zijn ouderen. Het aantal blijft stijgen en is niet alleen door de vergrijzing te verklaren. Ik heb hier schriftelijke vragen over ingediend.  In het voorjaar zal de staatssecretaris ons informeren over wat nodig is om valpreventie landelijk beschikbaar te maken. Wat 50PLUS betreft moeten er zo snel mogelijk maatregelen worden genomen. Is hij bereid, met het oog op de schrikbarende cijfers, dit proces te versnellen? We horen graag wat de staatssecretaris nú gaat doen. En onderzoekt hij ook de mogelijkheid om ouderen jaarlijks te laten screenen op een verhoogd valrisico?
  
Ik heb vorige week even gegoogeld en het valt me op dat de beschikbare cursussen moeilijk vindbaar zijn. Dit geldt trouwens ook voor ander beweegaanbod voor ouderen. We krijgen signalen van professionals zoals huisartsen, dat zij vaak niet weten welk beweegaanbod er is voor ouderen binnen hun gemeente. Is de staatssecretaris bereid om in gesprek te gaan met gemeenten en die aan te sporen cursussen beter vindbaar te maken? Bewegen is zó belangrijk, het verkleint de kans op aandoeningen zoals dementie, hart- en vaatziekten en diabetes.

Uit een recent onderzoek van de V&VN blijkt dat 96% van de verpleegkundigen en verzorgenden onder andere lichaamsbeweging en valpreventie het belangrijkst vinden als het gaat om preventieve zorg. Zij komen er alleen niet aan toe door de grote werkdruk en te weinig collega’s, maar ook onvoldoende deskundigheid over preventie in de organisatie. En omdat het effect van preventie zo moeilijk meetbaar is zijn zorgverzekeraars vaak niet bereid dit te vergoeden. De verpleegkundigen vinden beweging en hygiëne en infectiepreventie van groot belang.

Ik zeg het nogmaals: Bewegen is zó belangrijk en kan bijvoorbeeld een ziekenhuisopname voorkomen. Is de staatssecretaris bereid met betrokken partijen zoals gemeenten, werkgevers en zorgverzekeraars in gesprek te gaan om te onderzoeken hoe verpleegkundigen tijd en ruimte kunnen krijgen om aandacht te besteden aan preventie?

Tot slot: de staatssecretaris heeft aangegeven dat Nederland gaat werken met de Nutri-Score. 50PLUS is blij dat de Nutri-Score zoveel mogelijk gelijkgesteld wordt aan de Schijf van Vijf, zodat verwarring bij consumenten wordt voorkomen. Fabrikanten zijn nu nog enthousiast, maar we kunnen ons voorstellen dat dat enthousiasme zal verdwijnen als het logo minder goed uitpakt voor hun producten, en sneller een ongezonde score dreigen te krijgen. Waarom verplicht de minister fabrikanten niet om het logo op hun producten te zetten? En zou het een optie zijn om de Nutri-score in te voeren op basis van procentueel teveel suiker, zout of vet? Een product dat verhoudingsgewijs een van die drie teveel bevat, krijgt een rode Nutri-score.”

© 12 december 2019