“Maak het voor alle ouderen beter: help mee aan de groei van 50PLUS. Schouder aan schouder. Eensgezind. Zodat we nóg krachtiger kunnen strijden voor onze speerpunten”, zei Henk Krol op de Algemene Ledenvergadering van 50PLUS.

Henk Krol speecht

Lees hieronder de speech van partijleider Henk Krol op de Algemene Ledenvergadering van 50PLUS, die op zaterdag 14 december in Apeldoorn werd gehouden. Henk kreeg bij de ledenraadpleging over zijn rol als lijsttrekker voor de landelijke verkiezingen in 2021 liefst 89 procent van de leden achter zich. Hij opende zijn toespraak met de knipoog dat mensen hem nu wellicht de bijnaam Kim Il Krol gaan geven.

“Het overtreft in elk geval mijn verwachting. Het maakt me ook schatplichtig. Ik was al van plan om me voor de volle 100 procent te geven, met zo’n uitslag hoort daar nog een schepje bovenop.

10 jaar

Wie was er toen al bij? Bij de oprichting?
Ons werd geen lang leven voorspeld. Er werd lacherig gedaan. One Issue Partij.
En kijk eens waar we nu staan?!

8 jaar geleden, wie was er toen bij?

Veel ruzies. Het imago van ruziezoekende ouderen werd door onszelf opgeroepen en door onze tegenstanders van harte bevestigd.
Onderwerpen als pensioenen, werkgelegenheid voor 45-plussers, zorg en wonen waren in de toenmalige verkiezingscampagne taboe.
En kijk eens waar we nu staan?

Ook deze ALV werd er heel stevig gediscussieerd, maar wel zonder krachttermen en met respect voor elkaar. We hebben dus veel geleerd. Zo hoort dat in een volwassen partij.

6 jaar geleden?

Alle onderwerpen waar 50PLUS zich op concentreert werden ineens ook besproken door andere partijen. Niet omdat die andere partijen de overtuiging hadden dat het voor de burger echt nodig zou zijn, maar uit angst voor het te verwachten succes en de groei van 50PLUS.

En kijk eens naar de afgelopen jaren. Met vier Tweede Kamerleden, twee Eerste Kamerleden, ons lid in het Europarlement, Statenleden, heel veel Waterschapbestuurders, wethouders, gemeenteraadsleden en burgerleden en iedereen die ons ondersteunt, zijn bergen verzet.
We tellen mee. We verzetten geen kiezeltjes meer, maar stenen die steeds forser worden.

Laat ik beginnen met een bijzonder moment vorige week. Door D66, PvdA en GroenLinks werd een Grondwetswijziging voorgesteld. Daar wordt al tien jaar over gesproken. In artikel 1 van de Grondwet staat dat je niet mag discrimineren, op welke grond dan ook. Vervolgens worden enkele voorbeelden gegeven. Deze partijen stellen voor om ook seksuele gerichtheid en handicap aan die voorbeelden toe te voegen.

Voor 50PLUS een uitgelezen kans om discriminatie op grond van leeftijd er eveneens aan toe te voegen. Veel andere landen hebben leeftijdsdiscriminatie immers ook in de Grondwet genoemd.

Tegenargument is dan vaak dat, wanneer je veel voorbeelden noemt, er te veel kerstballen in de kerstboom zouden komen te hangen.
We dienden een amendement in. Dat drukte een enorm stempel op het hele debat. Vanaf dat moment ging het die dag meer over ons amendement dan over het oorspronkelijke voorstel. Ik laat u even twee minuten meegenieten: (tekst loopt door onder video).


Binnenkort beslist de Kamer of ons amendement zal worden voorgelegd ter advisering door de Raad van State. We hebben al de garantie dat dit niet vertragend zal werken en we kunnen ons niet voorstellen dat er een partij zal zijn die deze adviesaanvraag zal willen blokkeren.

Maar daar laten we het niet bij. Ook in het Wetboek van Strafrecht moet leeftijdsdiscriminatie strafbaar worden gesteld. Dat is nu niet zo. Ook op dat terreinen zijn veel andere landen al veel verder dan wij. Logisch, want de gevolgen van leeftijdsdiscriminatie zijn groot. Als je een baan niet krijgt omdat je boven de 45 bent, is dat net zo erg als wanneer je een baan niet krijgt omdat je een bepaalde huidskleur hebt.

Onze initiatiefwet is klaar. De afgelopen weken heb ik samen met mijn beleidsmedewerker Rosa Molenaar een rondje gemaakt langs alle fracties. De eerste reacties zijn, op één partij na, positief. Collega Femke Merel van Kooten-Arissen tekent zelfs mee en enkele anderen overwegen dat.

In januari volgt een externe consultatieronde. Dan vragen we de mening van onder meer het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie en de Raad voor de Rechtspraak.
Een nieuwe wet introduceren is een lange, moeizame weg. Toch verwachten we dat het 50PLUS gaat lukken om dit initiatief nog deze Kabinetsperiode te kunnen afronden.
Eindelijk een stap voorwaarts om leeftijdsdiscriminatie uit te bannen. We mogen er trots op zijn!

Iedereen die de krant leest, het nieuws volgt, weet dat de woningmarkt is vastgelopen. Jonge mensen komen niet aan de bak, onze generatie zit vaak in te groot en soms ook te duur huis. We willen wel verhuizen naar een kleinere leeftijdsbestendige woning, maar er is nauwelijks aanbod. 50PLUS pleit ervoor dat er wél aanbod komt. Dat is niet alleen goed voor onze generatie, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen omdat er dan voor hen meer en grotere woningen beschikbaar komen.

50PLUS pleit daarnaast voor Tiny Houses. We hebben er meermaals op aangedrongen – en we blijven dat doen – om kleine huisjes te mogen bouwen bijvoorbeeld op eigen grond van particulieren. Dat is belangrijk voor mensen die mantelzorg willen geven en voor mensen die mantelzorg nodig hebben. Ouders en kinderen kunnen zo dicht bij elkaar wonen. Je kunt al zo’n miniwoning laten neerzetten voor 10.000 euro, in een waanzinnig korte bouwtijd.

Ook hier geldt dat de voorstellen van 50PLUS altijd gekenmerkt worden door:
Haalbaarheid
Betaalbaarheid
Eenvoud en
Aantrekkelijkheid.

Heel belangrijk is ook dat er op verzoek van 50PLUS een kosten-batenonderzoek komt naar samenwonen. Het gaat eenzaamheid tegen. Mensen kunnen zo langer en gezelliger thuis blijven wonen.

Mantelzorgers worden ontlast.

Het vermindert de schaarste op de woningmarkt en het verlaagt zelfs de CO2-uitstoot.
Dan moet er natuurlijk wel wat gebeuren aan de regels die dit nu financieel uiterst onaantrekkelijk maken.

Op gezondheidsgebied komen we ook voortdurend met constructieve voorstellen. Denk aan het vrijwillig vaccineren tegen gordelroos, onze aangenomen motie om meer aandacht te krijgen voor de preventie van dementie en het mogen meenemen van op maat gemaakte hulpmiddelen als iemand gaat verhuizen.
In 2006 was er in de Tweede Kamer een speciale commissie: een themacommissie Ouderenbeleid. De toen aanwezige politieke partijen vonden het noodzakelijk om alles eens goed op een rij te zetten wat betreft het ouderenbeleid.

Heel verstandig!

Minder verstandig is dat diezelfde politieke partijen weinig of niets gedaan hebben met de adviezen van die commissie.

Nu, 13 jaar later, hebben we te maken met grote problemen:

- Wachtlijsten voor verpleeghuizen. Zo'n 15.000 mensen staan nu op de wachtlijst met alle gevolgen van dien. Voor de oudere zelf, voor zijn of haar partner, maar ook voor hun kinderen en kleinkinderen.

- Een groot tekort, 100.000, aan passende woningen voor ouderen.

- Er is een gapend gat tussen het eigen huis en het verpleeghuis. Mede door het onzinnig sluiten van verzorgingshuizen zonder te zorgen voor goede alternatieven. Het kabinet verwijst naar de gemeenten, maar 50PLUS eist regie van het kabinet.

In al onze besluiten en standpunten moeten we één belangrijke zaak niet vergeten. De overheid moet ouderen niet betuttelen. Niet in de zorg, niet in het woonbeleid en niet in de moeilijke keuzes die gedurende het leven ons pad kruisen.

We moeten zorgen dat er keuze is, dat mensen hun keuze kunnen maken, we kunnen adviseren en aanjagen, maar we leggen niets op. Als iemand een meer eenzamer leven verkiest boven een mooi bedachte woonvorm met gezamenlijke activiteiten: dan respecteren we dat.

Als een oudere een glaasje alcohol wil nuttigen, ondanks gezondheidsproblemen en meerdere adviezen, dat is dat zijn of haar keuze. Laat die wijkagent bij andere bewoners op andere zaken controleren.

Elke oudere met een medische zorgvraag moet behandeld kunnen worden, ongeacht leeftijd. Leeftijd mag nooit reden zijn om iemand niet te behandelen of een behandeling min of meer te verplichten. De oudere kiest zelf!

50PLUS heeft veel waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers. Hun maatschappelijk belang en bijdrage aan de totale maatschappij wordt door anderen vaak onderschat.

Bij de actuele klimaatdiscussie horen wij niet tot ontkenners. Dat de aarde opwarmt en dat de zeespiegel stijgt, is een gegeven. Maar we kijken wel altijd naar de haalbaarheid van maatregelen en vooral naar de betaalbaarheid.

Het kan niet zo zijn dat de burger voor alle kosten moet opdraaien terwijl bedrijven de dans ontspringen. We moeten deze aarde netjes achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen, maar het ook nodig dat we de betrokkenheid van mensen niet verliezen door met voorstellen te komen waar mensen het geld niet voor hebben.

50PLUS kijkt voortdurend naar betere verkeersveiligheid. We hebben als leeuw gestreden bij elk debat over de schandalige behandeling van 75-plussers die hun rijbewijs wilden verlengen.

Bij al deze onderwerpen bereiken we het meest met een beschaafd en redelijk optreden in de Kamer. 50PLUS wordt ook in het land vooral gezien als fatsoenlijk en niet elitair. Wij hebben geen hekel aan buitenlanders die op de vlucht zijn voor geweld, maar we zijn helder als het aankomt op economische migranten, zeker als die uit veilige landen komen. Wij zijn voor het behoud van onze moeizaam bereikte normen en waarden. Als mensen hier onderdak vinden, gelden onze regels en onze gewoontes.

Dat fatsoenlijk en beschaafd geldt niet alleen voor anderen, het geldt ook voor onszelf, zeker voor ons als volksvertegenwoordigers. Geen gegraai, geen gerotzooi, we weten waar we wonen, we hebben geen gaten in onze herinnering als dat politiek goed uitkomt en wij kijken wel naar onze loonstrookjes en we weten dan dat het betaald wordt van de belastingcenten van de burgers waar we voor moeten opkomen, niet omgekeerd.

Veel minder vriendelijk en fatsoenlijk zijn we als het gaat om onze pensioenen. We moeten niet langer dulden dat pensioenen al elf jaar niet zijn geïndexeerd terwijl de inhoud van de pensioenkassen elk jaar fors groeit. Er komt nog steeds per jaar meer binnen aan premies dan er uitgaat aan uitkeringen, ons uitgestelde loon. Daarnaast zijn er jaarlijks gemiddeld enorme beleggingsresultaten. En toch wordt er niet geïndexeerd. Daardoor hebben we nu al te maken met waarschijnlijk de grootste korting aller tijden. We hebben het niet over 2, 3 procent maar al snel over ruim 20 procent. Genoeg is genoeg! Het suggereren dat er gekort zou moeten worden is klinkklare onzin. We roepen dat al jaren, maar we zien dat het eindelijk begint door te dringen bij andere partijen.

Het front van onze politieke tegenstanders wankelt. Hun steun brokkelt af. Er zijn inmiddels meer economen die pleiten voor een hogere rekenrente dan economen die vasthouden aan de huidige, kunstmatige, idioot lage rekenrente, de laagste van heel Europa.

Vorig jaar voorspelde ik u al dat dit Kabinet uit vrees voor de naderende verkiezingen met een uitstel zou komen van de geplande korting op onze pensioenen. Ik kreeg gelijk.

Ik doe u nu een nieuwe voorspelling. Ook volgend jaar, vlak voor de verkiezingen, zal Koolmees moeten toegeven dat hij een veel te grote broek heeft aangetrokken. Als het al zover komt dan zal dit probleem opnieuw worden vooruitgeschoven. Ondertussen gloort er licht aan de horizon. De kans is levensgroot dat de uitwerking van het pensioenakkoord al veel eerder stuk zal lopen nu er een taboe blijft over het aanpassen van de rekenrente naar een veel eerlijker niveau.

Hoe dan ook, u mag op ons blijven rekenen. Andere partijen beginnen wakker te worden, maar u weet dat 50PLUS dé partij was en is die altijd voor uw belangen knokt en zal blijven knokken.

Dat gaat verder dan alleen onze strijd voor niet korten en een geïndexeerd pensioen. Ook de schrikbarend toenemende armoede en onzekerheid bij ouderen heeft onze absolute aandacht.

Met onze voorstellen om leeftijdsdiscriminatie te bestrijden richten we ons ook op de discriminatie op de arbeidsmarkt. Te veel mensen moeten aan de vooravond van hun pensioendatum hun hele spaarpot opeten voordat ze recht hebben op bijstand. Het is toch te zot voor woorden dat in een beschaafd land als Nederland er mensen zijn die hun AOW moeten halen op hun tandvlees. Leven wordt dan overleven.

Maak het voor al die ouderen beter. Dat kan als u meehelpt met de groei van 50PLUS. Schouder aan schouder. Eensgezind. Zorg dat 50PLUS de komende periode gaat groeien zodat we nóg krachtiger kunnen strijden voor onze speerpunten.

Tot slot wil ik samen met u even vooruit kijken naar de komende maanden. We gaan op reis. Op reis naar Den Haag. Niet naar het Malieveld, niet met de tractor, wees niet ongerust. We gaan richting de Trêveszaal. Richting de zaal waar alle ministers vergaderen. Want dat is onze bestemming. 50PLUS wil nadrukkelijk meeregeren. Ons land en de inwoners snakken naar nieuw elan, snakken naar nieuw beleid en ze snakken naar nieuw perspectief. En 50PLUS is er voor hen!

Tijdens onze reis gaan we veel beleven. Op korte termijn moet de reisbeschrijving gereed zijn: een uitstekend verkiezingsprogramma. Een onderscheidend en herkenbaar programma.

Op onze reis komen we ook jongeren en 50-minners tegen. En ook voor hen hebben we een verhaal: het gaat immers over hun toekomst.

50PLUS is en blijft natuurlijk een politieke partij die in het bijzonder opkomt voor de belangen van 50-plussers. De producten in onze reisfolder en in onze etalage laten dat duidelijk zien. Maar aan jongeren die we op onze reis tegenkomen kunnen we duidelijk maken dat er meer in de reiswinkel te halen valt, dan alleen de producten in de etalage en folder.

Ik zal daar voor waken, zeker nu u mij opnieuw heeft aangewezen als uw hoofdreisleider, maar er zal een heel reisleidersteam gekozen moeten worden. Zoals het hoofdbestuur al heeft aangegeven gaan we op zoek naar kandidaten met bewezen kwaliteiten en prestaties. We stellen een topteam samen. Alleen het allerbeste is goed genoeg.

En gedurende onze reis moeten zoveel mogelijk mensen aanhaken. U, de leden van onze partij, nieuwe leden, onze volksvertegenwoordigers, kiezers die bij vorige verkiezingen ons het vertrouwen gaven en nieuwe kiezers. Met een zo groot mogelijk reisgezelschap kloppen we dan op de deur van de Trêveszaal.

En als het gezelschap maar groot genoeg is, gaat die deur echt wel open!”

© 14 december 2019